Page tree

kassajärjestelmämyymälä-&verkkokauppajärjestelmä

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sisällysluettelo

Pay@Table on Verifonen VX 680 -maksupäätteelle tehty sovellusintegraatio, joka mahdollistaa pöytien rahastuksen paikan päällä. 

Toiminnon vaatimukset

 • VX 680 -maksupääte, johon on päivitetty Pay@Table tukeva ohjelmistoversio.
 • Pay@Table palvelin (PayAtTableSrv.exe) ja taustapalvelu (skjtaustaservice.exe tai taustagui.exe).
 • WLAN -verkko.

Toiminta

Palvelujen käynnistäminen oikeassa järjestyksessä

 1. Käynnistä skjtaustaservice. skjtaustaservice vaatii psql tietokannan toimimaan sillähetkellä kun ensimmäinen yhteyspyyntö tulee.
 2. Käynnistä PayAtTableSrv. Voit käyttää parametreja kanta, /port=, /host=, ja /ini=.

Pöytäpaikan maksaminen

 1. Paina Pöydät.
 2. Pääte pyytää myyjänumeroa.
 3. Anna käytettävä myyjänumero ja paina .
 4. Pääte näyttää listan avoimista pöytäpaikoista muodossa Pöytä X tai Pöytä X Paikka Y.
 5. Valitse maksettava pöytäpaikka painamalla.
 6. Pääte näyttää valitun pöytäpaikan maksunäkymän ja nykyisen maksettavan summan. Näkymä sisältää seuraavat vaihtoehdot:
  1. Välilasku
  2. Muuta summa
  3. Korttimaksu
  4. Käteinen
  5. Muut maksutavat. 
 7. Valitse käytettävä maksutapa painamalla ja seuraa näytöllä näkyviä ohjeita.
 8. Pääte tulostaa palvelimen välittämän kuittitekstin. Jos kyseessä oli korttimaksu, tulostaa pääte lisäksi myyjän ja asiakkaan korttimaksutositteet.
 9. Jos pöytäpaikkaa ei maksettu kokonaan, palataan vaiheeseen 6.

Korttimaksun peruutus

 1. Paina Menu.
 2. Valitse Peruutus painamalla.
 3. Pääte pyytää tositteen numeroa.
 4. Anna peruutettavan korttimaksutositteen numero.
 5. Pääte pyytää myyjänumeroa.
 6. Anna käytettävä myyjänumero ja paina .
 7. Pääte tulostaa peruutuskuitin.

Asetusten muokkaaminen

 1. Käynnistä taustagui.exe.
 2. Valitse/syötä käytettävä kanta.
 3. Paina Käynnistä server.
 4. Paina Asetukset.
 5. Muokkaa asetuksia ja paina Tallenna ja sulje. Disabloidut asetukset eivät ole tällä hetkellä käytössä, mutta tulevat käyttöön tulevaisuudessa.
 6. Sammuta server.
 7. Sulje taustagui.exe.

Asennus

 • Asenna järjestelmänvalvojana Pay@Table palvelin ja taustapalvelu suorittamalla komennot payattablesrv /install ja skjtaustaservice /install.  Payattablesrv asennuksen perässä voidaa ilmoittaa tarvittavat parametrit esim payattablesrv /install skj /Ini:c:\winskj\pay1.ini nämä parametrit kirjoitetaan rekisteriin asennuksen yhteydessä oletusparametreiksi
  • Hallinnointi asennuksen jälkeen palveluhallinnan kautta.
  • Suorita payattablesrv /uninstall ja skjtaustaservice /uninstall jos haluat poistaa asennukset.
 • Määrittele Pay@Table -päätteiden asetuksissa käytettävä WLAN -verkko, portti, ja serverin ip -osoite. Asetusten muuttaminen vaatii todennäköisesti päätteen päiväkohtaisen salasanan, joten varaudu ennalta (kysy Verifonelta)
 • Määrittele kassan asetuksissa (WKAsetus.exe)
  • Jokaiselle käytettävälle Pay@Table -päätteelle oma kassanumero. Aseta kassan nimeksi päätteen sarjanumero muodossa #123456789 eli ilman väliviivoja. Päätteen sarjanumero löytyy päätteen takaa
  • Käy lisäämässä jokaiselle normikassalle laiteasetuksiin (Laiteasetukset → Liityntälaite) taustapalvelun ip. Jos taustapalvelua ei käytetä muuhun, voi käyttää samaa taustapalvelua kuin pay@table käyttää. Portti kelpaa sellaisenaan kun ohjelma ehdottaa. Ilman tätä osittainen ristiinrahastus ei toimi.
 • Tämän pitäisi tulla normaalisti ohjelmapäivityksen mukana. mutta jos näitä ei näy Verifone kortti id ylläpidossa: Suorita 'Payatable korttiid:t' päivitysajo (Tiedostojen selailu → Tiedostohuollot → Päivitysajot) tai lisää manuaalisesti seuraavat Verifone kortti-id:t (Ylläpito → Muut rekisterit → Verifone kortti-id:t):
  • A - PANKKIKORTTI
  • B - LUOTTOKORTTI(VISA/MC)
  • Q - VISA ELECTRON
  • D - DEBIT CARD
  • I - AMEX
  • J - DINERS
  • E - NRAH
  • M - TILIRAHA
  • U - ULKOM VISA/MC
 • Aseta Pay@Tablen käyttämille kortti-id:eille maksutavat.
 • Määritä PayAtTableSrv:n käyttämä tietokanta, portti, ja taustapalvelun osoite:
  • Ohjelma laittaa itse asennuksen yhteydessä annetut parametrit oletukseksi. Arvot löytyvät rekisterieditorilla Tietokone\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\PayAtTableService 
  • Tai tekemällä ohjelmakansioon ohjelmanimi.ini tiedosto. Ini-tiedoston sisältö näyttää seuraavalta:


   [SETTINGS]
   host=127.0.0.1
   database=SKJ
   port=3333  
 • Määritä PayAtTableSrv:n tukemille maksutavoille vastaavat SKJ-maksutavat taustagui.exe:n Asetukset-osiossa tai suoraan kantaan seuraavilla SQL-komennoilla (korvaa X halutun maksutavan ID:llä):
  • Käteinen: insert into "INI" (IniNimi, Sektio, Avain, Data) values ( 'SKJ.INI', 'PAYATTABLE_PROCESSINGTYPES', 'PaymentType02', X );
  • Menotosite: insert into "INI" (IniNimi, Sektio, Avain, Data) values ( 'SKJ.INI', 'PAYATTABLE_PROCESSINGTYPES', 'PaymentType07', X ); 
 • Pääte käyttäää omalle kassanumerolleen tallennettuja ylä/alatekstejä.
  • Ylä/alatekstit tulee tallentaa D10 versiolla kassan asetusohjelmasta.
  • Ylä/alatekstien yritystiedot tulee tallentaa D10 versiolla taustaohjelmasta (Taustaohjelma → Tiedosto → Asetukset → Perustiedot).

Toiminnon hyödyt


Toiminnon rajoitteet

 • Tällähetkellä jos pöydän rahastusta aloitetaan vx680:llä tulee se tehdä loppuun myös sillä.
 • Vain käteinen ja maksukortit (pois lukien ne edenred ja smartum lounasetelikortit) toimivat tällä hetkellä. Lisää maksutapoja tulee käytettäväksi sitä mukaa kuin ohjelmaan saadaan kirjoitettua tarvittavat käsittelyrutiinit.
 • Ositetun rahastuksen voi perua osisssa, mutta vasta viimeisenä tehdyn maksun peruminen palauttaa tuotteet pöytään
 • Käteistapahtumaa ei voi perua vx680:llä (päätteen rajoite)
 • Pay@table päätteellä tehtyä maksupäätetapahtumaa ei voi perua perua yomanilla. Yomani ei löydä peruutettavaa tapahtumaa. Tämä asia on selvityksessä. 


Huom! Menu valikon alla oleva Inventaario toiminto ei liity mitenkään Jeemly/Flowvy varastoinventaarioon vaan on PCI vaatimusten mukainen laiteinventaario toiminto..


 • No labels