kassajärjestelmä

Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Sisällysluettelo

ALV-muutos 2013

Hallituksen esityksen(HE 89/2012) mukaan ALV-verokannat muuttuvat 1.1.2013 seuraavasti:

 • 9% verokanta nousee 10%
 • 13% verokanta nousee 14%
 • 23% verokanta nousee 24%

Lisätiedot: http://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiat/he+89/2012

Muutosten efektiiviset muutoskertoimet (prosentit):

 • ALV 23->24% : 1.008130081 (=0.81%)
 • ALV 13->14% : 1.008849558 (=0.88%)
 • ALV 9->10% : 1.009174312 (=0.92%)

ALV-muutokset yleisesti ottaen

ALV-muutoksissa muuttuu yleensä seuraavat asiat järjestelmän kannalta:

 • Tuotteiden myyntihinnat (huomioi, että SKJ järjestelmään on tallennettu verolliset hinnat = mikäli halutaan säilyttää verottomat hinnat, tulee järjestelmään laskea (muutosajolla) uusi verollinen hinta).
 • Tuotteiden ostohinnat (huomioi, että SKJ järjestelmään on tallennettu verolliset hinnat = mikäli halutaan säilyttää verottomat hinnat, tulee järjestelmään laskea (muutosajolla) uusi verollinen hinta).
 • Tuotteiden verokannat (jotta myynti/ostosovellukset osaavat laskea veron osuuden oikein).
 • Tuoteryhmien verokannat (jotta uudet perustettavat tuotteet menevät oikeaan veroluokkaan).
 • Myyntitilaukset (kokonaan toimittamattomat)
  • Halutaanko säilyttää verolliset vai verottomat hinnat?
 • Ostotilaukset (kokonaan toimittamattomat)
  • Halutaanko säilyttää verolliset vai verottomat hinnat?
 • Määräalennukset
 • Kampanjat.

ALV-muutoksen yleinen työjärjestys

ALV-muutoksen työjärjestys SKJ-järjestelmässä on seuraava:

 1. Veroluokkien perustus järjestelmään.
 2. Tarvittavien työkalujen lataus.
 3. Hintamuutosten suunnittelu sisäisesti (mitä muutetaan ja millä kertoimella?)
  • Huomioitava hintatasot (onko käytössä usempaa?)
 4. Hintamuutosten määrittely ohjelmaan
 5. Varmuuskopion ajaminen.
 6. Hintamuutosajon suorittaminen myynnin päätyttyä.
 7. Myynnin aloitus veromuutoksen jälkeen

Työkalu antaa laajat mahdollisuudet hintojen muutoksen läpivientiin. Mikäli halutaan työkalun ulkopuolisia muutosajoja, on niiden suunnittelu sekä toteutus tilattava teitä normaalisti palvelevalta SKJ-asiantuntijaorganisaatiolta.

Yhteenveto

Myymäläympäristössä kaikkien tuotteiden arvonlisäveron osuus kasvaa siis yhdellä prosenttiyksiköllä.

Käytännössä on järkevää säilyttää nykyiset ulosmyyntihinnat, mutta vaihtaa ostohinnat siten, että verollinen hinta nousee yhdellä prosenttiyksiköllä (veroton hinta säilyy).

Mikäli ulosmyyntihintoja nostetaan, tulee huomioida myös hyllynreunaetikettien tulostus sekä hyllynreunaan paikalleenlaitto uusilla hinnoilla.

Veroluokkien rajoitukset eri versioissa

SKJ:n vanhat versiot (vanhemmat kuin marraskuu 2012) tukevat 12 ALV-luokkaa (ALV-luokat 1-12) eli esimerkiksi:

 1. ALV 22%
 2. ALV 17%
 3. ALV 12%
 4. ALV 08%
 5. ALV 00%
 6. ALV 23%
 7. ALV 13%
 8. ALV 09%
 9. ALV 24%
 10. ALV 14%
 11. ALV 10%
 12. Vapaa

Uudet versiot (uudemmat kuin marraskuu 2012) tukevat 40 ALV-luokkaa (ALV-luokat 1-40).

Veroluokkien perustus

Perusta järjestelmään veroluokat seuraavasti:

 1. WinSKJ -> Ylläpito -> Muut rekisterit -> ALV-luokat
 2. Perusta uudet tarvittavat veroluokat

Verkkokauppa-asiakkailla tulee uuden veroluokan 24 olla luokassa 10, veroluokan 14 luokassa 11 ja veroluokan 9 luokassa 12

Veroluokat voi - ja kannattaa - perustaa jo etukäteen.

Ota itsellesi ylös sekä vanhojen että uusien verokantojen numerot / verokannat - tarvitset niitä myöhemmässä vaiheessa.

Työkalun lataus

Tuotehintojen muuttamista varten järjestelmään on saatavissa työkalu.

Työkalu asennetaan ja ladataan seuraavasti:

 1. Lataa veromuutos_update.exe (itsepurkautuva .zip) tai veromuutos.exe (ohjelmatiedosto).
 2. Pura tiedosto WinSKJ hakemistoon (oletuksena C:\WinSKJ)
 3. Hyväksy kohdehakemisto painamalla Unzip tai vaihda se haluamaksesi
 4. Hyväksy purku painamalla Ok ja Close

Huom! Työkalu vaatii Pervasive.SQL -tietokannan.
Btrieve -tietokantoihin työkalua ei ole saatavilla. Btrieve -tietokantoihin hintojen muutokset tulee tehdä käsin.

Työkalun käyttö

 1. Käynnistä Veromuutos -työkalu (esim Käynnistä -> Suorita... -> C:\WinSKJ\Veromuutos.exe)
 2. Valitse tietokanta johon haluat muutokset tehdä
 3. Ohjelma käynnistyy, huomioi, että ohjelman tulee löytää oikeat (uudet) verokannat, mikäli verokantoja ei löydy, käy perustamassa ne

Logiikka muutoksessa menee seuraavasti:

 1. Tehdään tarvittavat määritykset verokannoittain
 2. Tallennetaan asetukset kuukaudenvaihteen ajoa varten

Esimerkki: Myymäläympäristön verokantojen/ostohintojen muutos

Esimerkissä oletetaan että myyntihinnat säilytetään ja ostohinnat nostetaan.

Myymäläympäristössä ajetaan kolme ajoa - jokaiselle verokannalle omansa.

Tässä tapauksessa on perustettu jo uudet verokannat:

 • 5 - ALV 24%
 • 6 - ALV 14%
 • 7 - ALV 10%

Esimerkki on sillä perusteella, että:

 • Myyntihinnat säilyvät ennallaan
 • Ostohintoja kasvatetaan
 • Veroluokat vaihdetaan tuotteille

ALV 23% -> ALV 24%

Veromuutos 2324.png

 1. Rajataan veroluokka:
  1. Vanha veroluokka 1 (23%)
  2. Uusi veroluokka 5 (24%)
 2. Ruksataan muutettavaksi Tuotteet ja ryhmät
 3. Tarkistetaan että kaikki myyntihinnat ovat merkinnällä 'Ei muutosta'
 4. Laitetaan Ostohinta ja viim.ostohinta -kenttiin kerroin 1,00813
 5. Painetaan Talletus
 6. Annetaan nimeksi '23-24' ja painetaan OK

ALV 13% -> ALV 14%

Veromuutos 1314.png

 1. Rajataan veroluokka:
  1. Vanha veroluokka 2 (13%)
  2. Uusi veroluokka 6 (14%)
 2. Ruksataan muutettavaksi Tuotteet ja ryhmät
 3. Tarkistetaan että kaikki myyntihinnat ovat merkinnällä 'Ei muutosta'
 4. Laitetaan Ostohinta ja viim.ostohinta -kenttiin kerroin 1,0088496
 5. Painetaan Talletus
 6. Annetaan nimeksi '13-14' ja painetaan OK

ALV 09% -> ALV 10%

Veromuutos 0910.png

 1. Rajataan veroluokka:
  1. Vanha veroluokka 3 (9%)
  2. Uusi veroluokka 7 (10%)
 2. Ruksataan muutettavaksi Tuotteet ja ryhmät
 3. Tarkistetaan että kaikki myyntihinnat ovat merkinnällä 'Ei muutosta'
 4. Laitetaan Ostohinta ja viim.ostohinta -kenttiin kerroin 1,0091743
 5. Painetaan Talletus
 6. Annetaan nimeksi '9-10' ja painetaan OK

Muutoksen ajo

Muutos ajetaan 31.12.2012 illalla myynnin lopetuksen jälkeen, kassan nollauksen jälkeen.

 1. Tehdään Varmuuskopiointi
 2. Käynnistetään veromuutos-ohjelma
 3. Painetaan Alvmuutokset
 4. Haetaan oikealta määritystallennus 23-24
 5. Painetaan Muuta
 6. Haetaan oikealta määritystallennus 13-14
 7. Painetaan Muuta
 8. Haetaan oikealta määritystallennus 09-10
 9. Painetaan Muuta
 10. Ajo suoritettu tuotteiden osalta
 11. Muutoksen jälkeen voidaan passivoida vanhat, ei-käytössä olevat veroluokat veroluokkien ylläpidosta

Kannattaa tehdä muutaman tuotteen osalta tarkistus kassalta siten että hinnat ovat oikein ja kuittiin tulee oikeat verokannat.

Määritykset

 • Optiot
  • Optioissa valitaan muutoksen kohde
 • Tuotteet ja ryhmät = Tekee hintamuutokset tuotteisiin ja veroluokkamuutokset tuotteisiin ja ryhmiin
 • Kampanja = Tekee hintamuutokset kampanjahinnastoihin, hinta1 -kertoimella
 • Asiakashinnastot = Tekee hintamuutokset asiakashinnastoihin, hinta1 -kertoimella
 • Verkkokaupan asiakashinnastot = Tekee hintamuutokset verkkokaupan asiakashinnastoihin, hinta1 -kertoimella
 • Määräale = Tekee hintamuutokset määräalehinnastoihin, hinta1 -kertoimella

HUOM! Määräale ja kampanjahintojen muutosajo saattaa tuottaa kampanjoiden kannalta 'hassuja' hintoja,
esimerkisi 3 patukkaa 1,91€/kpl, joten näiden muutosajojen ajamiseen on syytä suhtautua varauksellisesti

 • Myyntitilaus = Tekee hintamuutokset kokonaan toimittamattomiin myyntitilauksiin
 • Ostotilaukset = Tekee hintamuutokset kokonaan saavuttamattomiin ostotilauksiin, käyttää
 • Rajaukset
  • Voit rajata muutoksen tietyille tuotteille
   • Aliryhmä = Rajaa muutoksen tietylle aliryhmälle/aliryhmävälille
   • Tuoteryhmä = Rajaa muutoksen tietylle tuoteryhmälle/tuoteryhmävälille
   • Pääryhmä = Rajaa muutoksen tietylle pääryhmälle/pääryhmävälille
   • Veroluokka = Määrittele vanha + uusi veroluokka
 • Pyöristys
  • Pyöristyksen tarkkuus
   • 0,1 (esim 1,5787 -> 1,159)
   • 1 (esim 1,5787 -> 1,58)
   • 5 (esim 1,5787 -> 1,60)
   • 10 (esim 1,5787 -> 1,60)
 • Pyöristyssääntö
  • Voit valita käytettävän pyöristyssäännön:
   • Normaali (esim 1,578 -> 1,58)
   • Aina ylös (esim 1,572 -> 1,58)
   • Aina alas (esim 1,578 -> 1,57)
 • Hintojen muutoskertoimet
  • Voit asettaa hintatasoille laskettavat kertoimet
  • Aseta muutoskertoimet haluamaksesi
  • Ruksaa Vie hyllynreunaetiketteihin mikäli haluat muutetut tuotteet hyllynreunalappujen tulostusjonoon
  • Voit asettaa tiettyjä vakioarvoja muutettaville tuotteille:
   • Avoin hinta = Sallii tuotteen hinnan muutoksen kassalla
   • Aliryhmä = Asettaa muutettaville tuotteille tietyn aliryhmä
   • Tuoteryhmä = Asettaa muutettaville tuotteille tietyn tuoteryhmän
   • Pääryhmä = Asettaa muutettaville tuotteille tietyn pääryhmän
   • Viim. myyntipvm = Asettaa muutettaville tuotteille tietyn viimeisen myyntipäivän
   • Muu arvo = Asettaa vapaan kentän tietylle vapaalle arvolle, esim HRKPL = 1 asettaa kaikille muutettaville tuotteille hyllynreunaetikettien määräksi 1
   • Verokanta = Muuttaa muutettavien tuotteiden verokannat uuden verokannan mukaiseksi

Ajon suorittaminen

Ennen ajon suorittamista on hyvä ottaa järjestelmästä varmuuskopio

Ajo suoritetaan seuraavasti:

 1. Valitaan haluttu tallennettu määritys alasvetovalikosta
 2. Varmistetaan määritysten oikeellisuus
 3. Painetaan Muuta
 4. Odotetaan että ajo menee läpi (ajo kesto on 1-60 minuuttia riippuen tuotetietokannan koosta ja koneen nopeudesta)
 5. Suljetaan ohjelma
 6. Testataan hintojen oikeellisuus

ALV-prosentteja sisältävät tuotenimet

Mikäli tuotenimissä on veroprosentteja, voidaan ne ajaa sql:llä:

update tuote set nimi =replace(nimi,'23\%','24\%') where nimi like '%23\%%' #
update tuote set nimi =replace(nimi,'13\%','14\%') where nimi like '%13\%%' #
update tuote set nimi =replace(nimi,'9\%','10\%') where nimi like '%9\%%' #

Komentoriviparametrit

Tuoreimmassa Veromuutos.exe-versiossa on mahdollista ajaa muutosajot komentorivipohjaisesti seuraavasti:

 • /E
  • eräajo
 • /K
  • kampanjat, määräalet ja asiakashinnastot tai yksittäin jos ei kaikkia kolmea halua
 • /AH
  • asiakashinnastot
 • /KA
  • kampanjat
 • /MA
  • määräalet
 • /EP
  • Jos joudutaan ajaamaan veromuutos muulloin 30.6.2010 klo 15 jälkeen. Tällä ohitetaan päivämäärä/kello tarkastus.
 • /U
  • Uudelleen ajo. Kun ajo tehdään tulee tiedosto veromuutos2012.tehty files kansioon ja jos se on olemassa niin ohjelma ei suostu ajamaan uudestaan. /U pakottaa

Kirpputorit

Kirpputoriympäristöissä ALV-muutos menee normaalilla ajolla. Tuoteryhmät ovat pöytiä ja verolliset pöydät muuttuvat normaalin ajon yhteydessä.

Mikäli käytössä on provisiot, tulee kuitenkin muuttaa tilityslomakkeen arvonlisäveron laskenta seuraavasti:

 1. Raportit -> Myyntipaikan tilitys
 2. Anna joku pöytänumero ja paina Määritä
 3. Valitse Calc -välilehti
 4. Report -> Summary -> Region1 -> Label8 - OnGetText
  • Muuta rivi:
   • Label9.caption:='(josta alv 23% osuus 'formatfloat('#0.00 €',p-p/1.23)')';
  • Muotoon:
   • Label9.caption:='(josta alv 24% osuus 'formatfloat('#0.00 €',p-p/1.24)')';
 5. Valitse File -> Save ja tarkista että arvonlisäveron osuus tulostuu nyt oikein

Verkkokauppa

Mikäli käytössä on verkkokauppa, on uudet veroluokat luotava seuraavasti taustaohjelmassa seuraavilla numeroilla:

 • 10 - ALV 24%
 • 11 - ALV 14%
 • 12 - ALV 10%

Verkkokauppa-tapauksessa noudatetaan seuraavaa järjestystä:

 1. Uusien veroluokkien luonti
 2. Verkkokauppa huoltotilaan. Huoltotila asetetaan verkkokaupan hallinnasta. Hallinnasta valitaan kohta "asetukset", sieltä kohta "yleisasetukset". Pudotusvalikosta valitse kohta "Näytä kaikki". Aseta kohtaan "Estä pääsy kauppaan" = Kyllä
 3. Webkauppavahdin haku
 4. Webkauppavahdin sulkeminen
 5. Myyntitilausten toimitus
 6. Mahdollinen tilimyyntien laskutus
 7. Kassan nollaus
 8. Varmuuskopio
  • Mahdollinen inventointi ja varastoarvoraportin tulostaminen, mikäli tilikausi päättyy vuoden vaihteeseen.
  • Varmuuskopio 2
 9. Veromuutos tuotteille
  • Mahdolliset hinta muutokset
  • tuotehinnat, tarjoushinnat, asiakashinnat
  • Tuoteryhmien veromuutokset
 10. Tuotetietojen päivitys verkkokauppaan
  • WinSKJ pääikkunassa valitse "Verkkokauppa" -> "päivitys", ruksaa ainakin tuotteet (mahdollisesti myös asiakashinnastot, kampanjat yms. mikäli näihin tullut muutoksia) ja paina "aja". Anna ajon mennä itsekseen loppuun
 11. Tuotetietojen tarkastus SKJ:stä ja verkkokaupasta sekä myyntilausten tarkastus SKJ:stä
 12. Webkauppavahdin avaus
 13. Asiakas kuittaa nethitille toimenpiteen onnistumisesta sähköpostilla:
  • skjtuki@nethit.fi otsikolla "ALV-muutos / Evästeet"
 14. Nethit tekee tarvittavat työt verkkokaupan tietokantaan
 15. Verkkokaupan avaus
 16. Odotellaan seuraavaa tilausta
 17. Lomakkeiden tarkistus

Yksinkertaistettu ALV-muutos

ALV-muutos on toteutettavissa yksinkertaisimmin muuttamalla olemassaoleviin veroluokkiin veroprosentit ja selitteet.

Tätä muutosta ei voi tehdä verkkokauppaympäristössä.

Näin tekemällä järjestelmä jatkaa nykyisillä verollisilla hinnoilla (osto-/myyntihinnoilla) siten, että tuotteiden verottomat hinnat laskevat veron osuuden noustessa.

Huomioitavaa tässä on:

 • Muutos tulee suorittaa ennen 1.1. aloitettavaa myyntiä / 31.12 myynnin jälkeen
 • Tilimyynnit tulee olla laskutettu ennen verokantojen muutosta
 • Vanhat laskut tulee olla laskutettu
 • Varastonarvoraportti vuoden ajalta (kahdelta eri verokannalta) vääristyy
 • Myyntitilaukset / ostotilaukset eivät saa olla käytössä
 • Verkkokauppa ei saa olla käytössä

Verokantojen muutos

WinSKJ:ssa verokantojen nimet/veroluokat vaihdetaan seuraavasti:

 1. Ota varmuuskopio tietokannasta.
 2. Ylläpito -> Muut rekisterit -> ALV-luokat
 3. Muuta verokannan nimet ja veroprosentit uusille verokannoille.
  1. 23% -> 24%
  2. 13% -> 14%
  3. 9% -> 10%.

DOS järjestelmissä luokat vaihdetaan seuraavasti:

 1. Käynnistä (WinSKJ-hakemistosta) ASTSPRG FILES X
 2. : Mikäli antaa ilmoituksen 'BTRIEVE UUPUU MUISTISTA', käynnistä Btrieve komennolla 'btron'.
 3. Paina F8
 4. Tee muutokset
 5. Paina F2
 6. Paina F2.

Käynnistä ohjelmat muutoksien jälkeen uudestaan.

Käyttöohjeet

 • No labels