kassajärjestelmä

Skip to end of metadata
Go to start of metadataTämä sivu on Actian PSQL ohjelman lisenssien tai muiden ongelmien ja niiden korjausten dokumentointia varten.

Saat tukea Actian PSQL ongelmissa Actianin tuesta osoitteessa dbcic@actian.com


Lisenssit vanhenemassa - repair ei toimi

Lisenssiavaimet voi deaktivoida ja koittaa aktivoida uudestaan. Ota ensin lisenssiavaimet visusti talteen!

Saat poistettua kaikki Actian PSQL lisenssit komentojonon (cmd) kautta seuraavalla komennolla:

clilcadm -c

Tai 64-bittisissä käyttöjärjestelmissä:

W64clilcadm -c

Tämän jälkeen talteen otettujen lisenssiavainten aktivointi pitäisi onnistua sen jälkeen, kun olet käynnistänyt License Administrator -ohjelman uudestaan.