kassajärjestelmä

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

SisällysluetteloJoillain tuotteilla, kuten vaatteilla ja puhelimilla on lyhyt elinkaari. Tällaisten tuotteiden arvo laskee periodeittain.

Tuotteiden arvonalenemista voidaan kuvastaa varastoarvoraportin avulla kahdella eri tapaa:


a) käyttämällä tuotekohtaisia ostokampanjoita

                 TAI

b) hyödyntämällä hintatasoja


Kun tulostaa raportin ilman näitä määrittelyjä ja lisäksi jomman kumman kanssa, niin voi vertailla raportteja arvonaleneman kanssa ja ilman.

Arvonalenema tuotekohtaisilla ostokampanjoilla

Tuotteille voidaan asettaa ostokampanjoita taustaohjelman tuotekortille Kampanjat/uudet hinnat -välilehdellä.

Mikäli ostokampanjoita on asetettu, voidaan varastoarvoraportilla käyttää Hae ostokampanjat -ruksia ja asettaa haluttu päivä, jonka aikana voimassa olleita ostokampanjoita käytetään.


Muista tuotemuutostesi jälkeen klikata Päivitä -nappulaa, että muutokset tulevat voimaan.

Mikäli haluat poistaa luomiasia ostokampanjoita, niin voit poistaa niitä näppäinyhdistelmällä Ctrl + Delete

Arvonalenema omaksi hintatasokseen

Tuotteille voidaan asettaa taustaohjelman tuotekortille Perustiedot -välilehdelle oma hintatasonsa, jota voidaan käyttää varastoarvoraportilla keskiostohinnan sijaan kun Arvot myyntihinnoin, hinta tasolta: -asetus on ruksittu ja hintataso valittu.

Mikäli valitun hintatason arvo tuotteella on 0, niin silloin käytetään tuotteen keskiostohintaa. Mikäli asetus on ruksittu, mutta hintatasoa ei ole valittu, niin käytetään hintatasoa 1.

Hintatasojen nimiä voi muuttaa taustaohjelman pääikkunan kautta Asetukset → Tuotteet -välilehdeltä.

Muista tuotemuutostesi jälkeen klikata Päivitä -nappulaa, että muutokset tulevat voimaan.

  • No labels