kassajärjestelmä

Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Sisällysluettelo

ESL - Elektroninen hyllynreunalappu

SKJ:n ESL perustuu Opticon ESL -järjestelmään.

Järjestelmä koostuu tukiasemasta (EBS30) ja siihen liitetyistä sähköisistä hyllynreunalappulaitteista.

Hyllynreunalappulaitteet ovat e-paperiin perustuvia ja vievät sähköä vain silloin, kun tietoa muutetaan.

Käyttö

SKJ Tuoteyp ESL.png

Kun haluat asettaa ESL:ään tietyn tuotteen, toimi seuraavasti:

 1. Avaa tuoteylläpito
 2. Etsi oikea tuote
 3. Aseta lisätiedot -välilehdelle ruksi 'ESL'
 4. Paina ESL:t -painiketta
 5. Paina Lisää ja syötä ESL-tägin MAC-koodi
  • MAC-koodi on laitteen takana oleva MAC-tunnus, yleensä se on muotoa 00124B000XXXXXXX (16 merkkiä) tai 3389DCXXXXXXXXXX
  • Mikäli MAC-tunnus alkaa kirjaimella A, korvaa kirjain A merkkiyhdistelmällä '00124B'
  • Jos siis tunnus on A0010DA253, kirjoita se muotoon 00124B0010DA253
  • Mikäli MAC-tunnus alkaa kirjaimella B, korvaa kirjain B merkkiyhdistelmällä '3389DC'
  • Jos siis tunnus on B0010DA253, kirjoita se muotoon 3389DC0010DA253
  • Jos haluat poistaa MAC-koodeja, paina Ctrl+Del haluamasi MAC-koodin kohdalla
 6. Ajastettu tehtävä päivittää tiedot ESL:lle automaattisesti

Mikäli käytössä on PLServer, voit asettaa ESL:n seuraavasti:

 1. Avaa Hintakysely
 2. Lue tuote
 3. Paina ESL
 4. Lue ESL-tägin viivakoodi takaa (alempi koodi)
 5. Ajastettu tehtävä päivittää tiedot ESL:lle automaattisesti

Asennus

ESL Server

 1. Asenna tukiasema verkkoon ja virtaan
  • Tukiasema on oletuksena DHCP=päällä
   • Mikäli olet hukannut tukiaseman asetukset, voit resetoida tukiaseman laittamalla Reset-painikkeen pohjaan, kytkemällä virrat päälle tukiasemaan ja pitämällä tämän jälkeen Reset-painiketta painettuna vielä 15 sekunnin ajan
  • Pääset selaimella muuttamaan tukiaseman asetuksia
 2. Asenna yhdelle työasemalle (miel palvelin) Opticon ESL Server (SKJUSB\OpticonESL) oletusasetuksin
  • Ohjelma asennetaan oletushakemistoon (C:\Opticon\ESL Server)
 3. Käynnistä ESL Server
 4. Paina Base Stations -sivulla Find'
  • Ohjelma etsii verkosta tukiasemat
 5. Aseta asetuksiin seuraavat asetukset (ja paina Apply):
  ESL Server Data.png
 6. Tallenna SKJ_2.xml -tiedosto (löytyy SKJUSB\OpticonESL) C:\Opticon\ESL Server\Templates -hakemistoon
 7. Määritä Templates-välilehdelle Default Template -kohtaan SKJ_2.xml
  ESL Server Templates.png

ESLien aktivointi

Mikäli ESLt eivät löydy, ja niissä lukee DEACTIVATED, tee seuraava:

 1. Päivitä firmware tukiasemaan (versio pitäisi olla IBMV0016)
  • Firmware löytyy Opticon\ESL Server\Firmware -hakemistosta
 2. Paina Reactivate ESLs

SKJScript

SKJScript hoitaa tuotetietojen viennin järjestelmästä ESL Serverille.

 1. Tallenna SKJUSB/OpticonESL/SKJ_ESL.PAS C:\WINSKJ-hakemistoon
 2. Muokkaa SKJ_ESL.PAS -tiedostoa siten, että määritä dbname -muuttuja siihen tietokantaan, josta tietoja haetaan
 3. Suorita ajo:
  • C:\WINSKJ\SKJSCRIPT.EXE /F:C:\WINSKJ\SKJ_ESL.PAS /RUN

Tehtävän ajastaminen

Voit ajastaa tehtävän (SKJScript -ajo) halutulla tavalla. ESL Server tulee olla päällä aina kun muutoksia halutaan menevän ESL:lle.

Vaihtoehtoinen tapa on esim tallentaa ESLUpdate.cmd -tiedosto koneelle ja suorittaa se koneen käynnistyessä:

@ECHO OFF
C:
CD "\Opticon\ESL Server"
START "ESL" /MIN "C:\Opticon\ESL Server\ESL Server.exe"
:begin
cls
echo Keeping ESLs in-shape
C:\WINSKJ\viive 30
echo Sending..
C:\WINSKJ\SKJSCRIPT.EXE /F:SKJ_ESL.PAS /RUN
echo Sent.
C:\WINSKJ\viive 2
goto :begin

ESL:n käyttö virtuaalipalvelin ympäristössä

ESL Server tulee asentaa jollekin paikalliselle työasemalle. Etikettien ja tuotetietojen linkitykseen käytetyt CSV-tiedostot, jotka luodaan SKJ_ESL.pas -scriptillä tulee ohjata työaseman ESL Server -asennuskansioon muuttamalla SKJ_ESL.pas tiedoston 'linkedfn' ja 'dbasefn' muuttujat esimerkiksi seuraavasti:

linkedfn := '\\tsclient\C\Opticon\ESL Server\Input\linked.csv';
dbasefn := '\\tsclient\C\Opticon\ESL Server\Input\dbase.csv';

Tarkista, että etäyhteyden yli jaetaan tarvittavat työaseman paikalliset resurssit, jotta palvelimelta on mahdollista tarkastella työaseman kiintolevyn tiedostoja.

Lisäksi, lisää seuraava tarkistus SKJ_ESL.pas tiedostoon (esimerkiksi muuttujamääritysten jälkeen), jossa tarkistetaan, että etäyhteydeltä on pääsy kansioon, johon linked.csv ja dbase.csv tiedostot yritetään luoda. Muuta tarvittaessa polku oikeaksi:

// Tarkista, että polku löytyy (= käyttäjä on yhteydessä palvelimeen)
  if not FileExists('\\tsclient\C\Opticon\ESL Server\ESL Server.exe') then exit;

Ajasta tehtävä niin, että se käynnistetään vain sillä käyttäjällä, jonka työasemalla ESL Server on asennettu, ja valitse tehtävän asetuksiin niin, että tehtävä käynnistetään vain kun käyttäjä on sisäänkirjautuneena.

HUOM: Asiakkaalle on hyvä tiedottaa, että hyllyreunaetiketit päivittyvät vain, kun kyseinen käyttäjä on kirjautuneena palvelimelle sillä työasemalla, johon ESL Server on asennettu.

PLServer

PLServerin avulla voidaan linkittää tietty tuote tiettyyn/tiettyihin ESL:iin.
ESL:n takana oleva viivakoodi (alempi) kertoo tägin MAC-koodin jolla tukiasema tunnistaa sen.
Viivakoodissa on kuitenkin kerrottu MAC-koodin valmistajanumero yhdellä kirjaimella ja sille pitää tehdä merkkimuunnos lukuhetkellä.
Määritä PLServer asetuksiin merkkimuunnos:
PLServer Mac asetus.png