kassajärjestelmä

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Finvoice on pankkiyhdistyksen luoma standardinomainen laskutusmuoto, millä sähköinen laskutus tehdään. Standardinomaisuus tulee siitä että monilla pankeilla on standardiin pieniä muutoksia ja viilauksia, joten pankkikohtaisia asetuksia on käytössä.


Muut Finvoiceen liittyvät aiheet

Finvoice -nappia kun painaa luo järjestelmä Laskutus -> asetukset -osiossa määritettyyn Windows -kansioon .xml -päätteisen Finvoice tiedoston. Tämän tiedoston voi omalla pankkiohjelmalla siirtää eteenpäin.


Muita mahdollisuuksia sähköiseen laskutukseen on:

  • SKJ Laskutuspalvelu
  • Reskontraliittymä kirjanpitoohjelmistoon, mistä laskutustapahtuu
Tarvittavat lisenssit

  • Laskutus=True
  • FINVOICE=1
  • No labels