kassajärjestelmä

Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Sisällysluettelo

Global Blue -sekki / SKJ Wkassa

Tilauksen/sopimuksen tekeminen

Asiakkaan tulee tehdä sopimus Global Blue Finlandin kanssa. Asiakas voi olla yhteydessä osoitteeseen info.fi@global-blue.com tai http://www.global-blue.com/merchant-services/fi_fi/support/ lomakkeen kautta.

Seuraavat tiedot pitäisi olla saatavilla, tunnukset ovat myymäläkohtaisia, samat tunnukset kaikkiin kassoihin saman myymälän sisällä:

 • Shop_LegacyID: SKJ_99999999
 • Desk_LegacyID: SKJ_99999999
 • UN: SKJ_XX_YYY
 • PWD: SKJ_XX_YYY
 • Shop-ID: 99999
 • Desk-ID: 99999

Yleistä

Tarkasta ensin Global Bluen yleiset ohjeet, joista selviävät summarajat ja toimintaohjeet pakkauksien tms. kanssa.

WinSKJ Global Blue Asetukset.png
Tarkasta ensin Global Bluen yleiset ohjeet, joista selviävät summarajat ja toimintaohjeet pakkauksien tms. kanssa.

Tämä ominaisuus on käytössä vain kassassa.

Mikäli käytetään tilaussovellusta tai verkkokauppaa, tulee tilaus toimittaa kassan kautta.

Kaikki Tax Free sekkiin liittyvät kyselyt ja päivitykset tehdään reaaliajassa Global Bluen palvelimelta, eli tämän takia verkkoyhteyden on myös toimittava jotta ominaisuutta voidaan käyttää.

Asetukset:

 • Palvelimen osoite (gms4pos.globalrefund.com)
 • Palvelimen portti (443)
 • Palvelimen käyttäjätunnus UN (yleensä muotoa SKJ_XX_USR)
 • Palvelimen salasana PWD (yleensä muotoa SKJ_XX_PWD)
 • Myymälän tunniste (Shop Legacy ID kohdasta)
 • Sanoman lähettäjän tunnus (sama kuin Myymälän tunniste)
 • C:\TEMP -kansio pitää perustaa kassalle jos ei ole (käytetään sanoman välitykseen)
 • WKASETUS > Yleisasetukset >Muut3-välilehdelle Global blue Desk_Legacy ID (yleensä muotoa SKJ_xxxxxxxx)
 • Muut3-välilehdelle voi myös määritellä 3 yleisintä maakoodia pikavalintaan.

Järjestelmä aika pitää olla muotoa hh:mm:ss eli jos kello näyttää taskbarissa 13.45 niin se on väärin. Tällöin sanoma ei mene läpi. 

Laitteisto

Kassan oheislaitteista tarvitaan lämpöpaperia käyttävä kuittitulostin (esim. IBM, Epson, Citizen) ja mahdollisesti magneettijuovakortinlukija sekä hyvälaatuinen (ADSL) verkkoyhteys ulkomaailmaan, mielellään varmennettu esim. 4G -yhteydellä. Kuitin tulee olla riitävän leveä ainakin vähintään 42 merkkiä. AnyPos30:n kuittitulostin ei käy.

Käyttö

Tax Free sekin kirjoittaminen

 1. Kassalla myydään tuotteet.
 2. Asiakas maksaa haluamallaan maksutavalla/-tavoilla.
 3. Painetaan 'Tax Free sekki' -painiketta.
 4. Kassa kysyy perustiedot: Maa ja passinumero ovat pakollisia, nimi ja osoitteet ovat valinnaisia.
 5. Painetaan OK.
 6. Kassa ottaa yhteyden Global Bluen palvelimeen, tekee tarvittavat tarkistukset (asiakkaan maa on kelvollinen, summa ylittää vaadittavan minimisumman) ja kirjoittaa tiedot sekille.
 7. Kassa tulostaa kuitin ja Tax Free sekin.
  #Tarkastakaa että sekissä on viivakoodi.
 8. Kaikki sekille menevät tuotteet kuuluu pakata ja sinetöidä annettujen ohjeiden mukaisesti.

Tarvittaessa vanhasta tositteesta voidaan tulostaa sekki tositeselauksesta 'Tax Free sekki' -osiosta painamalla 'Tulosta' -painiketta.

Asiakkaan tunnistaminen Global Bluen kanta-asiakaskortilla

Toimitaan kuten ilman kanta-asiakaskorttia kunnes kassa kysyy asiakkaan tietoja. Tämän jälkeen painetaan 'lue kanta-asiakaskortti' -painiketta ja vedetään kortti lukijasta läpi.

Asiakkaan tunnistaminen luottokortilla

Mikäli asiakas on antanut luottokorttinsa numeron Global Bluelle, voidaan sitä käyttää asiakkaan tunnistamiseen. Sekin tietojen syötön yhdeydessä painetaan 'lue luottokortti' -painiketta ja vedetään luottokortti lukijasta läpi. Mikäli kassassa on käytössä pelkästään sirulukija, ei ko. lukijaa voi tässä yhteydessä käyttää.

Maakoodin pikapainikkeet

Sekin asiakkaan tietojen kirjoittamisruudulla on ylhäällä 3 pikapainiketta maakoodin ilmoittamiseen. Mikäli asiakkaan maa ei löydy pikapainikkeista, käytetään alasvetovalikkoa maakoodin valintaan.

Kosketusnäytön käyttö sekin tietojen syötössä

Mikäli kosketusnäyttö on käytössä, sekin perustietojen syötössä voidaan käyttää erillistä kosketusnäppäimistöä ruksaamalla "Käytä kosketusnäppäimistöä". Tällöin jokaisen muokkausalueen (nimi, osoitteet, passinro) klikkaaminen avaa suoraan erillisen kosketusnäppäimistön. Ruksin tarkoituksena on helpottaa tietojen syöttöä kosketusnäytöllä.

Sekin mitätöiminen

Sekin voi peruuttaa tositeselauksesta 'Tax Free sekki' -osiosta painamalla 'mitätöi' -painiketta. Tämä jälkeen kassa kysyy mitätöitävän sekin numeron (sekin alussa oleva Doc-ID) sekä ko. sekin yhteissumman. Sekin numero voidaan syöttää joko pisteillä tai ilman. Viivakoodinlukijaa voidaan käyttää tässä numeron lukemiseen.

Sekin summien muuttaminen

Mikäli asiakas ei halua viedä kaikkia ostoksiaan maasta avaamattomana, voidaan sekin kirjoittamisen yhteydessä painaa asiakkaan tietojen kysymisen yhteydessä 'Muuta summia' -painiketta. Vähennettävä kokonaissumma syötetään sarakkeeseen "Vähennetään €". Kokonaissumma ei saa olla suurempi kuin ko. veroluokan myynti ja ei myöskään negatiivinen.

Palautettavan summan kysely

Mikäli asiakas haluaa tietää kesken kuitin asiakkaalle palautettavan summan, voidaan ennen kaupan päättämistä painaa 'Tax Free sekki' -painiketta. Asiakkaan tiedot syötetään samalla tavalla kuin sekin kirjoittamisessa.
Tämän jälkeen kassa kysyy palautettavan summan Global Bluelta ja kertoo sen käyttäjälle.
Kun kauppa on päätetty maksutapaan, kassa muistaa ko. kyselyyn syötetyt tiedot, joten niitä ei tarvitse kirjoittaa useaan kertaan.

Usean kuitin koostaminen yhdeksi sekiksi

Mikäli asiakas ostaa tuotteita usealla kuitilla ja haluaa viedä nämä kaikki ostokset yhdellä sekillä maasta, voidaan käyttää 'Tax Free sekin koonti' toimintoa. Toimintoa ei voi käyttää, jos kuitti on auki, eli kuitilla on myyntiä. Koonnissa tarvitaan kaikkien koostettavien kuittien tositenumerot, joten tämän takia on erittäin suositeltavaa laittaa tulostumaan kuitin ylä/alateksteihin ko. tositteen numero.
Koostaminen tapahtuu siten, että painetaan 'Tax Free sekin koonti' -painiketta, syötetään kuittinumerot (voidaan valita myös listasta) ja painetaan lopuksi ok.

Sekin tulostaminen uudelleen

Mikäli sekki halutaan tulostaa uudelleen (esim. tulostusogelman vuoksi tai tuhoutuneen sekin vuoksi), haetaan alkuperäinen tosite tositeselauksella ja 'Tax Free sekki' -osiosta painetaan 'tulosta' -painiketta. Mikäli tositteesta on aiemmin tulostettu Tax Free -sekki, vanha sekki mitätöidään ensin ja tämän jälkeen tulostetaan uusi sekki uudella tunnisteella.

Kuitinpalauksen yhteydessä tehtävä sekin mitätöinti

Mikäli tositteesta on tulostettu Tax free -sekki, niin kassa tekee kuitinpalautuksen yhteydessä automaattisesti myös ko. sekin mitätöinnin.
Tästä johtuen kassan käyttäjällä ei ole tarvetta kysyä asiakkaalta sekkiä takaisin.

Luokka__Käyttöohjeet
Luokka__Käyttöohjeet ja tukimateriaali

 • No labels