kassajärjestelmämyymälä-&verkkokauppajärjestelmä

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tiettyihin hakemistoihin kertyy tiedostoja vuosien saatossa. Osa voidaan hävittää vanhennuttuaan mutta alla on esimerkki miten ne voidaan pakata. tässä käytetty myyntipiste tilityksiä esimerkkinä. Vaatii että 7z pakkausohjelma on koneella

@echo off
if x%1==x goto virhe
forfiles /P %1\MyyntipisteTilitykset /D -365 > lista.txt
cd %1\MyyntipisteTilitykset
"c:\Program Files\7-Zip\7z.exe" a -sdel vanhat @\winskj\lista.txt
cd ..\..
goto loppu
:virhe
echo anna hakemisto
esim pakkaavanhattilitykset files
:loppu

tallenna nimellä c:\winskj\pakkaavanhattilitykset.cmd

  • No labels