kassajärjestelmä

Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Sisällysluettelo

Intrastat -liittymä

Intrastat on Tullin käyttämä sähköinen tuonti/vienti-ilmoitus.

SKJ Ostotilauksessa on Intrastat -liittymä tuonti-ilmoituksia varten. Vientiä varten ei liittymää ole.

Tarvittavat komponentit

 1. SKJ-Intrastat -lisenssi
  1. Lisenssin tilaus: tilaukset@skj.fi
 2. Tiedonsiirtovälineet Tullilta

Käyttöönotto

SKJ tuottaa Intrastat -tuonti-ilmoituksia. Tuonti-ilmoitukset tuotetaan Ostotilauksesta, Intrastat -valikosta. Tuonti-ilmoitus muodostuu saapuneista ostotilauksista.

SKJ asettaa ostotilauksen lähtömaaksi Toimittajalle asetetun lähtömaan, kun toimittaja valitaan ostotilaukselle.
Tuotteille asetetaan tuoteylläpidossa CN-koodit ja alkuperämaa. Ilman CN-koodia ja alkuperämaata tuote ei tule liittymään.
Sanomassa kulkeva toinen paljous voidaan määritellä litroiksi, metreiksi tai kappaleiksi seuraavasti: 

 • Jos rivin tilausyksikkö on m, M, mtr tai MTR, määritellään se sanomassa metreiksi.
 • Jos rivin tilausyksikkö on l, L, ltr tai LTR määritellään se litroiksi.
 • Jos tilausyksikkö on tyhjä tai jotakin muuta kuin edellä mainitut, määritellään se kappaleiksi.

 • Muodostetaan ajalta = Aikaväli, jonka saapuneista ostotilauksista Intrastat-aineisto muodostetaan
 • Intrastat tiedosto -kansio = Polku, johon tiedosto tallennetaan
 • Lähettäjän yritystunnus
 • Tietokäsittelykoodi
 • Tiedonantovelvollinen
 • Asiamiehen yritystunnus
 • Tunnuksen jatko-osa
 • Kauppatapahtuma
 • Ilmoittajan viitenumero

Tiedoston lähetys

Tullihallitus on laatinut ASCII-tiedoston lähetyksestä ohjeet.

Tiedosto lähetetään joko TYVI-palvelusta tai sähköpostitse tullille PGP-salattuna.

TYVI-palvelun kautta lähettettynä tiedosto ei tarvitse erikseen tullin testausta mutta mikäli asiakas haluaa lähettää tiedoston sähköpostitse, vaatii tulli testauksen.