kassajärjestelmä

Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Sisällysluettelo

Inventointi

WinSKJ inventaario voidaan tehdä kahdella toistensa poissulkevalla tavalla.

Päätös inventaariotavasta on tehtävä yrityskohtaisesti riippuen toimintatavoista.

Yleisesti ottaen reaaliaikainen inventaario toimii parhaiten myymäläympäristöissä ja normaali inventaariotapa toimii parhaiten ravintoloissa.

Lyhyt toimintamallikuvaus tavoittain:

Ravintolainventaario (=ei-reaaliaikainen):

Myymäläinventaario (=reaaliaikainen):

 1. Asetetaan inventaariotila päälle
  • (saldomuutokset menevät odottavaan saldoon)
 2. Tulostetaan inventaarioalusta
  • (, johon kirjataan käsin/kynällä lasketut määrät)
 3. Kirjataan inventaario tietokantaan inventaarioalustoista
  • (WinSKJ Inventoinnin kirjauksella)
 4. Tulostetaan eroraportti
 5. Asetetaan inventoidut määrät tuotteiden saldoiksi
 6. Tulostetaan varastoarvoraportti
 7. Päätetään inventaario
  • (odottavat saldot vähenevät inventoidusta saldosta)
 8. Tarkistetaan, että inventaariotila on pois päältä
 9. Aloitetaan myynti
 1. Asetetaan inventaarion aloituspäivämäärä
 2. Inventoidaan tuotteet reaaliaikaisesti (Piccolinkillä, kassalla, WinSKJ Inventoinnin kirjauksella)
 3. Poistetaan saldoilta tuotteet, joita ei inventoitu
 4. Tulostetaan varastoarvoraportti

Ennen inventaariotavan päättämistä tulee molemmat toimintamallit ymmärtää.

Luokka__Käyttöohjeet

 • No labels