kassajärjestelmä

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Asiantuntijat

Sisällysluettelo

Jeemly

Jeemly toimitetaan nimellä CK-sarjanumero eli esim CK-41AV000 joka siis kertoo IBM APK:n sarjanumeron. Sarjanumero löytyy näytön vasemmalta puolelta alhaalta.

Käyttäjätunnus

Tunnus: kassa
Salasana: huolto

Testimyyntien poisto

Aja TM_POISTO.CMD:

C:\data\tm_poisto.cmd KANTANIMI

Poisto varmuuskopioi ensin nykyiset tiedostot c:\winskj\ck-date-rdn -hakemistoon. Tämän jälkeen poistaa tuotemyynnit, varastosaldot jne tapahtumat sekä kontrollinauhat.

Komentojen ajastus

Esimerkki, lisätään tehtävä 'TEHTÄVÄN_NIMI', joka suorittaa komennon C:\POLKU\KOMENTO.EXE /PARAMETRIT joka päivä klo 22:00:

schtasks /create /tn "TEHTÄVÄN_NIMI" /tr "C:\POLKU\KOMENTO.EXE /PARAMETRIT" /sc daily /st 22:00:00

WMIPRVSE.EXE -ongelma

Ongelma ilmenee tietyissä ympäristöissä koneen äärimmäisenä hitautena (wmiprvse.exe vie 99% CPU-tehoista).

Korjaus:

 1. Start -> Run -> cmd OK
 2. Aja seuraavat komennot (jokaisen jälkeen enter)
 3. :winmgmt/clearadap
 4. :winmgmt/kill
 5. :winmgmt/unregserver
 6. :winmgmt/regserver
 7. :winmgmt/resyncperf
 8. Käynnistä kone uudelleen

Etähuolto

Työpöydällä pikakuvake Etähuolto josta käynnistyy TeamViewer QuickSupport

Varmuuskopiointi

Marraskuusta 2010 alkaen toimitetut Jeemlyt toimitetaan Symantec Backup Exec System Recovery (BESR) -varmuuskopiointiohjelmistolla sekä 16Gt muistitikulla (ja 1m USB-jatkokaapelilla).

Symantecin BESR:n lisenssiavain löytyy Jeemlyn takapaneelin alta.

Varmuuskopiointi tapahtuu kahdessa osiossa

 • SKJ/Rahaxi backup
 • Koko levy (C:)

Varmuuskopiointi ajetaan aina levylle X:\, täten, mikäli varmuuskopiotikku joudutaan vaihtamaan, tulee asemakirjain vaihtaa.

 1. Start -> Run -> diskmgmt.msc
 2. Klikkaa osiota jonka asemakirjaimen haluat vaihtaa hiiren oikeanpuoleisella painikkeella
 3. Valitse 'Change Drive Letter and Paths...'
 4. Vaihda asemakirjain valitsemalla nykyinen asemakirjain ja paina Change
 5. Valitse asemakirjaimeksi X ja paina OK, OK

BIOS-asetuksen muutos

Kun varmuuskopiotikku on sisässä, tulee BIOSista vaihtaa käynnistysjärjestys, jotta Jeemly ei yritä käynnistää konetta USB-tikulta.

Bios-asetus vaihdetaan seuraavasti:

 1. Käynnistä kone
 2. Paina DEL (päästäksesi BIOSiin)
 3. Valitse Advanced BIOS Settings
 4. Valitse Hard Disk Boot Priority
 5. Paina Page Down
  • Mikäli halutaan että kone käynnistyy tikulta, tulee järjestys olla
   1. Kingston
   2. WD160
  • Mikäli halutaan että kone käynnistyy kiintolevyltä, tulee järjestys olla
   1. WD160
   2. Kingston
 6. Paina F10 tallentaaksesi asetukset
 7. Paina Y

Varmuuskopioinnin palautus

Varmuuskopion palautukseen tarvitaan joko:

 • BESR Recovery -CD + CD-asema
 • USB-tikku, joka sisältää BESR Recoveryn. Ohje luomiseen: Sym TechTip/USB BESR

Tarvitset myös luonnollisesti varmuuskopiotikun.

Palautus toimii seuraavasti:

 1. Käynnistä kone BESR-tikulta (tai CD:ltä) 
 2. Paina Accept
 3. Paina Not
 4. Valitse Recover My Computer
 5. Laita varmuuskopiotikku sisään (mikäli ei ollut jo)
 6. Paina Next
 7. Paina OK
 8. Paina Browse ja valitse Removable Disk (D:)
 9. Valitse varmuuskopiotiedosto (muotoa CK-XXAYYYYY_C_Drive...)
 10. Paina Open
 11. Paina Next
 12. Ruksaa pois 'Use Restore Anywhere'
 13. Paina Next
 14. Paina Finish
 15. Hyväksy ilmoitus painamalla Yes
 16. Odota, että varmuuskopio palautuu
 17. Paina Close, poista usb-tikut koneesta
 18. Vaihda BIOS-asetus
 19. Käynnistä kone ja varmista toiminta
 • No labels