kassajärjestelmä

Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Sisällysluettelo


Logmaster

SKJ:ssä on integeraatio Logmaster-varastohallintajärjestelmään. Integraatio kattaa allaolevat osa-alueet.
Lajitelmatuki on 2013.11 -versiosta eteenpäin.

 1. Tuote, asiakas tms perustiedotliittymät (ketjunohjauksen xml kyselyt)
 2. Myyntitilaukset SKJ->logmaster.
 3. Toimitusilmoitus Logmaster->SKJ
 4. Ostotilaus SKJ->Logmaster
 5. Saapumisilmoitus Logmaster->SKJ
 6. Saavutuskuittaus SKJ->logmaster
 7. Saldovertailuaineisto SKJ->logmaster
 8. Varastotapahtumat SKJ->logmaster
 9. Varastoraportti (Invenointi) Logmaster -> SKJ

Tuote/Asiakas

Tuote ja asiakasvienti on toteutettu ketjunohjauksen sql kysely liittymillä. Ne määritellään asetukset -> SQL viennit. Sinne luodaan kaksi kyselyä tuote ja asiakas. Molemissa tiedostomuoto XML, tuotteilla
tiedostonimi Tuotteet, XML tagi Tuotteet (huomaa isoalkukirjain) ja asiakkaille tiedostonimi asiakas ja XMl tagi Asiakkaat.
Esimerkki kyselyt, ehtoja voi muuttaa mutta kenttien järjestystä ei kannata muuttaa

select tuote.numero, nimi, nimi2, round(keskihinta/(1+prosentti/100),6) as keskihinta, paaryhma,ryhma, aliryhma, toimittaja, keskusvarasto,valikoimalka,
(select nimi from valikoimalka where tunnus=tuote.valikoimalka) as valikoimalkanimi, 
muutettupvm, resepti, bruttopaino, toiminto, tilauskoko, hryksikko, yks, varastoyks, tilauskoko2, tilauskoko3,
sailyvyys,sarjanumerollinen, tilkielto, toimtunnus, valmistaja, alkuperamaa,cnkoodi, 
(select top 1 viivakoodi from tvkoodi where tuote=tuote.numero) as viivakoodi
 from TUOTE, tuote2, alvkanta where tuote.numero=tuote2.numero and alvkanta.luokka=tuote.ostovero

Asiakas (huomaa asiakasryhmärajaus)

select Asiakas,nimi,nimi2,nimi3,POOsoite as KayntiOs, POpostinro kayntiosPNro, POPOSTITMP as
 kayntios_tmp, LOOsoite as PostiOS, LOPostiNro as PostiOsPnro, LOPostiTMP as PostiOsTmp, kieli
 , yhteyshlo1,
(select teksti from astxt t where asiakas.asiakas=t.asiakas and t.huone=0 and t.selite='LOGKERAILY') as logkeraily,
(select teksti from astxt t where asiakas.asiakas=t.asiakas and t.huone=0 and t.selite='LOGKULJETUS') as logkuljetus 
from asiakas, asiakas2 where asiakas.asiakas=asiakas2.asiakasnro
AND ryhma in (8,9)

2014 jälkeen skj:ssä on ollut mahdollista lähettää myös samat tiedot ilman ketjunohjausta. Liittymät → vie tuotteet (logmaster)  ja vie asiakkat (logmaster). 

Katso mallixml:t Logmaster liittymien tiedostojen kuvaukset


Myyntitilaus

Liittymät löytyvät myyntitilauksen päävalikosta liittymät valikon alta. Liittymä vie tiedoston määrättyyn kansioon, josta se joko pitää välittää tai noutaa eteenpäin. SKJ ohjelmisto ei suoraan käynnistä mitään välitysohjelmia, vaan tämä pitää tehdä esim ajastettuna tai komentojonolla komentorivisiirron jälkeen.

 • Vie Logmaster: vie tilaukset logmaster. Komentoriviltä /VIELM Vie logmasteriin tilaukset , pelkkä /VIELM käyttää normalai määrittelyä /VIELM:määritys lukee määrityksen.
  • Myyjäkoodilla rajataan myyjäväli. Tällä voidaan rajat verkkokauppa / ei verkkokauppa. Muoto esim 1000-1999
  • Tiedostonimen muoto voi olla esim. tilaus#a#[YYYYMMDD_hhnnss].xml. #a# korvataan asiakasnumerolla, #n# korvataan tilausnumerolla. ja hakasuluissa olevalle aluelle laitetaan aikaleima (sadasosat saadaan zzz)
  • Koosta yhteen: tekee yhden tilauksen (tuotteet summattuina)
  • Koostetujen asiakasnumero. Mille asiakasnumerolle koostetut tilaukset kirjataan.
  • Tilauspäivä - rajaa tilaukset ko. päivään (taulun tilauspaiva kentän mukaan)
  • Toimitustavat, pilkkueroteltu lista toimitustapanumeroita. Viereisellä ruksilla voidaan määrätä negaatio
  • Logmaster varastonro, sanomaan vietävä varastonumero, jos tyhjä käytetään tilauksen varastoa. (cac:OrderLine/cac:LineItem/cac:OriginatorParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID)
  • Vie tilaukset ostotilauksiin, vietävä hinta on tällöin ostohinta
  • Lajitelmat käytössä: viedään lajitelmatieto ja haetaan mahdollinen lajitelman viivakoodi. VIivakoodia ei muuten viedä
  • Siirrä lajitelmatunnukset: tuotteen tunnus muodostetaan muodossa tuotteennumero-lajitelma1id-lajitelma2id. Jos tätä ei valita käytetään viivakoodia.
  • Web tilausnro skj:n perään. tilauksen tunnus cbc:ID on muotoa skj-web. Ilman tätä, jos tilaus on verkkokauppatilaus cbc:ID on skj:n tilausnumero ja sen alle tulee oma tagi cbc:SalesOrderID jossa on verkkokaupan numero
 • tilauksen viennin jälkeen tilaukselle merkitään VietyLMPvm ja VietyLMKlo, mikäli jälkitoimtus kasvatetaan jälkitoimituslaskuria.
 • Jos tilaus haluaan viedä kokonaan uusiksi, voidaan tuplaklikata myyntitilauskirjauksen välilehdellä Viety logm. päivää. Jos tilaus viedään jälkitoimitukseen ruksataan "Logmaster jälkitoimitus"
 • tilauksen siirto voidaan haluttaessa estää ruksilla Ei logmastersiirto (myös kirjauksen lisätiedot välilehdellä)

 • Logmaster tilauskuittaukset: lukee toimituskuittaukset sisään. Tämän jälkeen tilaukset ovat toimitettavissa winskj:ssä lm:ssä kirjatuilla määrillä. Huom! Tämä ei siis tee automaattista toimitusta, vaan sen pitää tehdä käsin tai sitten tilausten tulostuksella s.e. siinä on mukana toimitus. Komentoriviltä skjmt KANTA /lm /kt:KAYTTAJA

Ostotilaus

Ostotilauksen välittäminen logmasteriin: Ostotilaus viedään logmasteriin tilauksen vahvistuksen yhteydessä. Ostotilauksen asetuksissa määritellään polku logmasteriin lähteviin sanomiin. Tiedoston nimestä korvaaan %NRO% tilausnumerolla ja %VSTO% varastonumerolla. Mikäli käytössä on värit ja koot pitää ostotilausken asetuksiin lisäksi ruksata "Logmaster tuotetunnukset käytössä UBL sanomissa". Toimittajalla pitää olla valittuna UBL1.0 sanoma. Kuvattu Logmaster liittymien tiedostojen kuvaukset 


Ostotilauksen saavuttaminen: Ostotilauksen asetuksiin määritellään polku ja nimi mistä saapumisilmoitukset luetaan. Yleensä tiedostot ovat IncomingReport*.xml. Varsinainen sanoman sisäänlukeminen tapahtuu /LM parametrilla esim. skjot SKJ /lm /usea. Tämän jälkeen ostotilauksen tulotusruutuun tulee näkyviin saapumassa-% sarake joka kertoo, minkä verran kuormasta on saapunut.
Kun kuorman tuloutuksen yhteydessä päätetään että kuormaan ei tule enää toimituksia, lähtee siitä LM:n saapumiskuittaus sanoma. Kansio pitää ilmoittaa asetuksiin.

Winskj

 • Saldovertailu aineiston lähetys löytyy winskj -> inventointi -> muodosta saldovertailu aineisto.
 • LM varastotapahtumien tuonti löytyy winskj -> inventointi -> tuo LM varastotapahtumat. Varastotapahtumatuonnissa määritellään polku ja tiedosto tarkenne sekä päiväraja (vanhemmat hylätään). Kun tiedosto on käsitelty, se hävitetään. LM pitää arkistoa sanomista. Tuonnin voi automatisoida raporttijonojen kautta.

Verkkokauppa

Mikäli verkkokauppaa ja LM:ää käytetään yhtäaikaa, ei vierailijaasiakkaita saa perustaa yhdelle numerolle vaan jokaiselle pitää tulla oma asiakasnumero.

 • No labels