kassajärjestelmä

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lähtevä myyntitilaus

SKJ:stä lähtevä tiedosto on ubl2.0 order tyyppinen. Alla esimerkki jossa kenttäkommentit

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Order xmlns:qdt="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:QualifiedDatatypes-2" xmlns:cts="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CoreComponentParameters-2" xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" xmlns:udt="urn:un:unece:uncefact:data:draft:UnqualifiedDataTypesSchemaModule:2" xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Order-2">
	<cbc:ID>35423/1</cbc:ID>
	<!--Tilauksen numero. Kun / perässä tarkoittaa että on jälkitoimitus osa 1. Perässä voisi olla verkkokaupan tilauksen numero - merkillä erottena -->
	<cbc:SalesOrderID>78139</cbc:SalesOrderID>
	<!--Tässä verkkokaupan tilausnumero, toinen tapa erottaa verkkokauppa. Määrättävissä asetuksissa-->
	<cbc:IssueDate>2013-10-08</cbc:IssueDate>
	<!--Tilauspäivä -->
	<cbc:Note>Noutopiste:peräkylä</cbc:Note>
	<!--Tilauksen kommentit. voi olla tietoa myymälänoudosta tai verkkokaupan toimituksen tarkennus. Myymälänouto "Valittu myymälä: Helsinki Kamppi, Urho Kekkosen katu 1 (Kampin liikekeskus E-taso), 00100 HELSINKI"  verkkokaupan toimituspiste(huomaa rivinvaihto noutupiste sanan jälkeen) "Noutopiste:
Kiuruvesi mh-asiamies Asematie 12, 74700 Kiuruvesi"-->
	<cbc:CustomerReference/>	<!--Asiakkaan viite eli viitteenne-->
	<cac:AdditionalDocumentReference>
		<cbc:ID>12345</cbc:ID>	<!--Asiakkaan tilausnumero-->
		<cbc:DocumentType>CUSTOMERSORDERID</cbc:DocumentType>
		<!--Vakioteksti-->
	</cac:AdditionalDocumentReference>

	<cac:BuyerCustomerParty> 		<!--Tilaajan tiedot (toimitusasiakas) -->
		<cbc:SupplierAssignedAccountID>110053</cbc:SupplierAssignedAccountID>		<!--Asiakasnumero -->
		<cac:Party>
			<cac:PartyName>
				<cbc:Name>Pertti Peräkylä</cbc:Name>
			</cac:PartyName>
			<cac:PostalAddress>
				<cbc:StreetName>harjulavägen 1257</cbc:StreetName>
				<cbc:CityName>perkylä</cbc:CityName>
				<cbc:PostalZone>22420</cbc:PostalZone>
			</cac:PostalAddress>
			<cac:Contact>
				<cbc:Telephone>0441233455</cbc:Telephone>
				<cbc:ElectronicMail>pentti@hotmail.com</cbc:ElectronicMail>
			</cac:Contact>
			<cac:PartyTaxScheme>  <!-- asiakkaan y-tunnus jos tiedossa -->
			<cbc:CompanyID>y-tunnus</cbc:CompanyID> 
			<cac:TaxScheme></cac:TaxScheme>
			</cac:PartyTaxScheme>
		</cac:Party>
	</cac:BuyerCustomerParty>

	<cac:SellerSupplierParty> <!--Myyjäorganisaation tiedot -->
		<cac:Party>
			<cac:PartyName>
				<cbc:Name>OY COMPANY AB</cbc:Name>
			</cac:PartyName>
		</cac:Party>
		<cac:SellerContact>
			<cbc:ID>100/9</cbc:ID> <!--Myyjän numero / tilauksen myymälän numero-->
		</cac:SellerContact>
	</cac:SellerSupplierParty>

	<cac:PaymentMeans>
	<cbc:PaymentMeansCode>9</cbc:PaymentMeansCode> <!--tilauksen veloitustapakoodi skj:ssä-->
	<cbc:InstructionNote>Välitetty verkkomaksu</cbc:InstructionNote> <!--veloitustavan nimi-->
	</cac:PaymentMeans>

	<cac:Delivery> <!-- toimitustiedot-->
		<cac:DeliveryAddress>
			<cbc:ID>3;;Bussipaketti</cbc:ID> <!--toimitustavan numero SKJ:ssä ;; toimitustavan nimi. HUOM Voi olla myös cac:ID tagilla (riippu asetuksesta. cbc:ID on virheellinen tässäkohden)-->
			<cbc:StreetName>harjulavägen 57</cbc:StreetName>
			<cbc:CityName>perkylä</cbc:CityName>
			<cbc:PostalZone>22420</cbc:PostalZone>
		</cac:DeliveryAddress>
		<cac:RequestedDeliveryPeriod> <!--toimituspäivä -->
			<cbc:StartDate>2013-10-08</cbc:StartDate>
			<cbc:EndDate>2013-10-08</cbc:EndDate>
		</cac:RequestedDeliveryPeriod>
		<cac:DeliveryParty>
			<cbc:EndpointID>1234</cbc:EndpointID>  <!--Matkahuollon asiamiestunnus (4 numeroa) tai smartpost ID;smartpost service routingcode kun posti-->
			<cac:PartyName>
				<cbc:Name>Pentti Peräkylä</cbc:Name>
			</cac:PartyName>
			<cac:PartyIdentification>
			 <cbc:ID>1231</cbc:ID> <!--Kun myymälätoimitus, myymälän asiakasnumero-->
			</cac:PartyIdentification>		
			<cbc:Contact> <!--voi olla myös cac:Contact, sama asetus kuin ylempänä cbc:ID deliveryAddress alla-->
				<cbc:Telephone>0441233455</cbc:Telephone>
				<cbc:ElectronicMail>pentti@hotmail.com</cbc:ElectronicMail>
			</cbc:Contact>
		</cac:DeliveryParty>
	</cac:Delivery>

	<cac:TransactionConditions> <!--tulee vain jos tilausmerkattu kiireelliseksi-->
	<cbc:Description>KIIRE</cbc:Description>
	</cac:TransactionConditions>
	
	<cac:OrderLine> <!--tuoterivit -->
		<cac:LineItem> <!--toistuu tarvittavan määrän. Jälkitoimituksessa jo toimitettuja riviejä ei tule-->
			<cbc:ID>2</cbc:ID> <!--Rivin numero skj:ssä, paluusanoman pitää käyttää tätä-->
			<cbc:Quantity>1.00</cbc:Quantity> <!--määrä-->
			<cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">17.702</cbc:LineExtensionAmount> <!--veroton hinta-->
			<cbc:TotalTaxAmount currencyID="EUR">4.25</cbc:TotalTaxAmount> <!--vero-->
			<cac:OriginatorParty>
				<cac:PartyIdentification>
					<cbc:ID>3</cbc:ID> <!--Varastopaikan tunnus, tulee joko tilausriviltä tai siirron asetuksien ylikirjoittamana -->
				</cac:PartyIdentification>
			</cac:OriginatorParty>
			<cbc:Delivery> <!--Vain jos riville laitettu toimituspäivä-->
				<cbc:LatestDeliveryDate>2017-06-11</cbc:LatestDeliveryDate>
			</cbc:Delivery>
			<cac:Price> 
				<cbc:PriceAmount currencyID="EUR">17.702</cbc:PriceAmount> <!--veroton ahinta -->
				<cbc:PriceChangeReason>0.00%</cbc:PriceChangeReason> <!--Alennusprosentti, tulee tosin VAIN jos <> 0 tässä nyt vaan esimerkkinä 0-->
			</cac:Price>
			<cac:Item>
				<cbc:Name>Satunainen tuote</cbc:Name> <!--tuotteen nimi-->
				<cac:BuyersItemIdentification>
					<cbc:ID>1SBB-2364-0</cbc:ID> <!--Tuotteen koodi-->
					<cbc:ExtentedID>PAKETTI</cbc:ExtentedID> <!--Tai KOMPONENTTI kun tuoterivi on joko paketin emo tai komponenttirivi, muussa tapauksessa tätä tägiä ei tule. -->
					<cac:AdditionalItemIdentification> <!--tulee jos myyntitilausrivillä on kuvaus1-->
					<cbc:ID>kuvaus1</cbc:ID> <!--Kuvaus1 kenttä-->
					<cac:IssuerParty>ROWSUPPLIER</cac:IssuerParty> <!--vakio jos AdditionalItemIdentification tagi tulee-->
					</cac:AdditionalItemIdentification> 
				</cac:BuyersItemIdentification>
			</cac:Item>
		</cac:LineItem>
	</cac:OrderLine>
	<cac:OrderLine>
		<cac:LineItem>
			<cbc:ID>3</cbc:ID>
			<cbc:Quantity>1.00</cbc:Quantity>
			<cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">17.702</cbc:LineExtensionAmount>
			<cbc:TotalTaxAmount currencyID="EUR">4.25</cbc:TotalTaxAmount>
			<cac:OriginatorParty>
				<cac:PartyIdentification>
					<cbc:ID>3</cbc:ID>
				</cac:PartyIdentification>
			</cac:OriginatorParty>
			<cac:Price>
				<cbc:PriceAmount currencyID="EUR">17.702</cbc:PriceAmount>
			</cac:Price>
			<cac:Item>
				<cbc:Name>toinen tuote</cbc:Name>
				<cac:BuyersItemIdentification>
					<cbc:ID>1SBB-2474-0</cbc:ID>
				</cac:BuyersItemIdentification>
			</cac:Item>
		</cac:LineItem>
	</cac:OrderLine>
	<cac:OrderLine>
		<cac:LineItem>
			<cbc:ID>4</cbc:ID>
			<cbc:Quantity>1.00</cbc:Quantity>
			<cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">2.379</cbc:LineExtensionAmount>
			<cbc:TotalTaxAmount currencyID="EUR">0.57</cbc:TotalTaxAmount>
			<cac:OriginatorParty>
				<cac:PartyIdentification>
					<cbc:ID>3</cbc:ID>
				</cac:PartyIdentification>
			</cac:OriginatorParty>
			<cac:Price>
				<cbc:PriceAmount currencyID="EUR">2.379</cbc:PriceAmount>
			</cac:Price>
			<cac:Item>
				<cbc:Name>Laskutuslisä</cbc:Name>
				<cac:BuyersItemIdentification>
					<cbc:ID>9999998</cbc:ID>
				</cac:BuyersItemIdentification>
			</cac:Item>
		</cac:LineItem>
	</cac:OrderLine>
	<cac:OrderLine>
		<cac:LineItem>
			<cbc:ID>5</cbc:ID>
			<cbc:Quantity>1.00</cbc:Quantity>
			<cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">3.952</cbc:LineExtensionAmount>
			<cbc:TotalTaxAmount currencyID="EUR">0.95</cbc:TotalTaxAmount>
			<cac:OriginatorParty>
				<cac:PartyIdentification>
					<cbc:ID>3</cbc:ID>
				</cac:PartyIdentification>
			</cac:OriginatorParty>
			<cac:Price>
				<cbc:PriceAmount currencyID="EUR">3.952</cbc:PriceAmount>
			</cac:Price>
			<cac:Item>
				<cbc:Name>Toimituskulut</cbc:Name>
				<cac:BuyersItemIdentification>
					<cbc:ID>9999999</cbc:ID>
				</cac:BuyersItemIdentification>
			</cac:Item>
		</cac:LineItem>
	</cac:OrderLine>
</Order>


Toimituskuittaussanoma

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1257"?>
<Message>
<MessageHeader>
	<MessageType>PackingSlip </MessageType>
	<Sender>Varasto Oy </Sender> <!-- Ei käsitellä muute, mutta Herales Oy aktivoi tiettyjä toimintoja-->
	<Receiver>Asiakas Oy </Receiver> <!--Ei käsitellä-->
</MessageHeader>
<CustPackingSlip>
	<SalesId>35423/1</SalesId> <!--Tilauksen numero, pitää vastata sanomaan-->
	<PickingListId>VKE000005</PickingListId>
	<PackingSlipId>VPS000095</PackingSlipId>
	<DeliveryDate>14-02-2008</DeliveryDate> <!--keräilypäivä, kirjataan -->
	<TransportAccount>10</TransportAccount>
	<TransportName>Transpoint</TransportName>
	<WaybillNumber>126543</WaybillNumber> <!--Kuomakirjan numero, tämän perustella etsitään mahdollinen .tc tiedosto esim 126543.tc jossa pakettikoodit-->
	<Lines>
		<Line No="1">
		<TransId>1</TransId> <!--Tämän pitää vastata mtrivi rivinumero-->
		<ItemNumber>196</ItemNumber>  <!--Tuotteen numero-->
		<CustItemNumber>515196</CustItemNumber>
		<BatchId>ABC12345</BatchId>
		<Type>1</Type> <!--Tyyppi, jos P määräksi kirjataan aina 1-->
		<BBDate>14-05-2009</BBDate> <!--Ei käsitellä-->
		<OrderedQuantity>20</OrderedQuantity>  <!--Ei käsitellä-->
		<DeliveredQuantity>20</DeliveredQuantity> <!--Toimitettu määrä--> 
		<Unit>Kpl</Unit>  <!--ei käsitellä-->
		</Line>
		<Line No="2">
		<TransId>2</TransId>
		<ItemNumber>266</ItemNumber>
		<CustItemNumber>515266</CustItemNumber>
		<BatchId>B001</BatchId>
		<Type>1</Type>
		<BBDate>25-09-2009</BBDate>
		<OrderedQuantity>30</OrderedQuantity>
		<DeliveredQuantity>20</DeliveredQuantity>
		<Unit>Case</Unit>
		</Line>
	</Lines>
</CustPackingSlip>
</Message>


Pakettikoodi sanoma eli ns. .tc tiedosto

aaa;bbb;PAKETTITUNNUS
aaa1;bbb1;PAKETTITUNNUS1

Yhdellä rivillä 3 puolipiste erotettua sanaa, joista viimesin on pakettikoodi. Kaikki rivit käsitellään 

Tuoteliittymä

Tuoteliittymä muodostetaan sql kyselyn kautta, joten kenttänimet ja järjestys voivat elää. Alla yksi esimerkki kysely ja siitä tuleva tulos 

select VariLajitelma, Kokolajitelma, tuote.numero, nimi, nimi2, valmistaja, 
round(keskihinta/(1+prosentti/100),6) as keskihinta, paaryhma, ryhma, aliryhma, 
toimittaja, keskusvarasto,valikoimalka,muutettupvm, resepti, bruttopaino,
(select nimi from valikoimalka where tunnus=tuote.valikoimalka) as valikoimalkanimi, 
toiminto, lisatunnus, tilauskoko, hryksikko, yks, varastoyks, tilauskoko2, alkuperamaa, 
tilauskoko3, sailyvyys, sarjanumerollinen, tilkielto, toimtunnus, cnkoodi,
(select top 1 viivakoodi from tvkoodi where tuote=tuote.numero) as viivakoodi 
from TUOTE, tuote2, alvkanta 
where tuote.numero=tuote2.numero and alvkanta.luokka=tuote.ostovero 
and tuote.passiivinen=0
<Tuotteet>
<tietue>
<varilajitelma>0</varilajitelma>
<kokolajitelma>0</kokolajitelma>
<numero>110377</numero>
<nimi>Rekisteri muovi 1-31 A4 sin/valk. 100139</nimi>
<nimi2 />
<valmistaja />
<keskihinta>0,89</keskihinta>
<paaryhma>99</paaryhma>
<ryhma>2020</ryhma>
<aliryhma>20201</aliryhma>
<toimittaja>0001</toimittaja>
<keskusvarasto>False</keskusvarasto>
<valikoimalka />
<muutettupvm>20161027</muutettupvm>
<resepti>False</resepti>
<bruttopaino>0</bruttopaino>
<valikoimalkanimi />
<toiminto />
<lisatunnus />
<tilauskoko>0</tilauskoko>
<hryksikko>srj</hryksikko>
<yks>srj</yks>
<varastoyks>srj</varastoyks>
<tilauskoko2>0</tilauskoko2>
<alkuperamaa>GB</alkuperamaa>
<tilauskoko3>0</tilauskoko3>
<sailyvyys>0</sailyvyys>
<sarjanumerollinen>False</sarjanumerollinen>
<tilkielto>False</tilkielto>
<toimtunnus>100139</toimtunnus>
<cnkoodi>242232</cnkoodi>
<viivakoodi>05902812220865</viivakoodi>
</tietue>
....


Saapumisilmoitus ostotilaukselle

Kommentoitujen kenttien sisältö on pakkollista.

Tieto luetaan sisään otsaapuu tauluun, josta se varsinaisen saavutuksen yhteydessä viedeään saldoille. Saavutus tehdään ostantoimesta manuaalisesti.

Saapumisilmoitus
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1257"?>
<Message>
<MessageHeader> <!-- lohkon täytyy olla olemassa, mutta ei käsitellä -->
  <MessageType>IncomingReport </MessageType> <--
  <Sender>Varasto Oy</Sender> 
  <Receiver>Asiakas Oy </Receiver>
</MessageHeader>
<VendPackingSlip>
  <PurchId>00000010</PurchId> <!-- ostotilauksen numero -->
  <PackingSlipId>OSL000015</PackingSlipId>
  <ReceiptsListId>OSL000015</ReceiptsListId>
  <DeliveryDate>14-02-2008</DeliveryDate>
  <VendAccount>43001</VendAccount>
  <VendName>Ferrero Scandinavia AB</VendName>
  <PurAccount>43001</PurAccount>
  <PurName>Ferrero Scandinavia AB</PurName>
  <TransportAccount>10</TransportAccount>
  <TransportName>Transpoint</TransportName>
  <rknumero>212457 </rknumero>
  <FreightSlipNum>23654</FreightSlipNum>
  <Lines>
    <Line No="1">  <!-- toistetaan jokaiselle riville -->
    <TransId>1</TransId> <!-- ostotilauksen rivinumero, tärkeä. kohdistaa oikeaan riviin -->
    <ItemNumber>196</ItemNumber> <!-- skjtuotenumero -->
    <BatchId></BatchId> 
    <Type>1</Type>
    <BBDate></BBDate>
    <ArrivedQuantity>22</ArrivedQuantity> <!-- saapunut määrä -->
    <Unit>kpl</Unit>
    </Line>
  
    <Line No="2">
    <TransId>2</TransId>
    <ItemNumber>266</ItemNumber>
    <BatchId>B001</BatchId>
    <Type>C</Type>
    <BBDate>31-12-2008</BBDate>
    <ArrivedQuantity>400</ArrivedQuantity>
    <Unit>case</Unit>
    </Line>
  </Lines>
</VendPackingSlip>
</Message> • No labels