kassajärjestelmä

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kuvahaun tulos haulle mash


Sisällysluettelo


Mash on maksupäätteen maksutapa, jossa asiakas maksaa Yomani-maksupäätteellä käyttäen henkilötunnustaan, jonka jälkeen Mash laskuttaa asiakasta osamaksumahdollisuuden kanssa. Mash-toiminnon lisääminen ei vaikuta normaaliin korttimaksamiseen mitenkään vaan tuo uuden maksumahdollisuuden. 

OMINAISUUTTA EI OLE TÄLLÄ HETKELLÄ SAATAVILLA.

Toiminnon vaatimukset

 • Mashin käyttäminen vaatii Yomani-maksupäätteen, jossa on maksutapaa tukeva ohjelmistoversio. 
  • Yomani ML:ssä Mash ohjelmaversio: 3.00.0551.0318.invoice R1.1
 • Yrityksellä tulee olla SAIO-maksupäätepalvelusopimus.
 • Yrityksen tulee tehdä sopimus Mashin kanssa. Mash lähettää Verifonelle tunnukset ja Verifone lisää ne olemassa oleviin päätteisiin etänä.
 • Mikäli kyseessä uusi yritys / kauppias, tulee tilauksessa mainita että yritykselle tulee Mash käyttöön, jolloin Mashin lisätään tilauksen käsittelyn yhteydessä. Mikäli tunnuksia ei ole tullut, lisätään Mash myöhemmin.
 • Loppuasiakkaan tulee pystyä todistamaan henkilöllisyytensä maksun yhteydessä.

Tilaaminen

Voit tilata MASH-maksutavan käyttöösi Mashin sivuilta. Tilausprosessi etenee seuraavalla tavalla:

 1. "Minne haluaisit tilata Mashin?"
  1. Valitse: Myymälään
 2. "Mitä maksupäätettä käytät myymälässäsi?"
  1. Valitse: Verifonen kassaintegroitu maksupääte
 3. "Mitä kassajärjestelmää käytät?"
  1. Valitse SKJ Jeemly tai SKJ Flowvy
 4. Täytä loput tiedot ja vahvista tilaus
 5. Tilauksen jälkeen siirry kohtaan Asennus

Toiminta

Maksaminen

 • Maksaminen Mashilla aloitetaan valitsemalla kassan MAKSUPÄÄTE -toiminto.
 • Jos tosite on maksettavissa Mashilla (kts. Toiminnon rajoitteet), näkyy maksupäätteen ruudulla MASH Lasku valinta.
  Maksupääte, jossa MASH Lasku on sallittu.
 • MASH Laskun valitseminen aloittaa varsinaisen Mash -tapahtuman:
  1. Maksupääte pyytää asiakasta syöttämään hetun syntymäajan muodossa PPKKVV.
   Maksupääte pyytää asiakasta syöttämään hetun syntymäajan.
  2. Maksupääte pyytää asiakasta syöttämään hetun yksilönumeron (loppuosan kolme ensimmäistä merkkiä).
   Maksupääte pyytää asiakasta syöttämään hetun yksilönumeron.
  3. Kassan näytölle ilmestyy varmistusdialogi. Myyjän tulee pyytää asiakkaan henkilöllisyystodistus ja syöttää siinä näkyvä hetun nelimerkkinen loppuosa dialogiin. Ohjelma tarkistaa vastaako syötetty loppuosa asiakkaan syöttämän hetun loppuosaa.
  4. Maksupääte suorittaa maksun varmennuksen ja ilmoittaa jos varmennuksessa ilmeni ongelmia.
  5. Kassa tulostaa asiakkaan ja kauppiaan kuitit, joissa näkyvät tapahtuman tiedot. Asiakas hyväksyy kaupan ehdot allekirjoittamalla kauppiaan kuitin.
   Esimerkki myyjä- ja asiakasteksteistä kuiteilla.

Peruutus

 • Mashilla tehty maksu voidaan peruuttaa tekemällä tositteen palautus.
 • Tositteen palautus aloittaa negatiivisen Mash -tapahtuman, jonka vaiheet ovat samat kuin maksamisessa hetun syöttöineen ja tarkastuksineen.

Asennus

 • Jeemly tai Flowvy ohjelmisto tulee päivittää, mikäli se on vanhempi kuin versio 2019.06.13.
  • Päivityksestä vastaa asiakas tai hänen SKJ Tukikumppaninsa.
 • Mashille tulisi määrittää maksutapa, jota käytetään raportoinnissa. Kortti-id:tä käytetään oletuksena, mutta jos sitä ei löydy, otetaan maksutavoista. Eli valitse seuraavista:
  • Mikäli yleisasetusten kytkimissä Maksupääteosiossa on valittu Maksutapa päätellään kortinID:stä
   • Lisää Verifonen korttityyppeihin (Taustaohjelma → Ylläpito → Muut rekisterit → Verifone kortti-id:t) Mashille rivi id:llä '$M' ja halutulla maksutavalla.
  • Mikäli kortti-id -päättelyä ei ole valittu 
   • Lisää maksutapoihin (Taustaohjelma → Ylläpito → Muut rekisterit → Maksutavat) Mashille rivi selitteellä 'Mash'.
 • Maksupäätepäivitys tulee Verifonelta automaattisesti, kun lupa päivitykselle annetaan.
  • Tämän jälkeen Mash-valinta ilmestyy maksupäätteeseen painettaessa maksupääte-näppäintä kaupan päättämisen yhteydessä ja toiminto on valmis käyttöön.

Toiminnon hyödyt

 • Asiakas saa aina vähintään 14 päivää korotonta maksuaikaa. 
 • Yritys saa maksun aina 1-2 pankkipäivässä, eikä sille koidu Mashilla myymisestä lainkaan kuluja.

Toiminnon rajoitteet

 • Vanhempi Yomani1 -malli ei tue Mashia, ainoastaan YomanML -malleihin yhteensopiva.
 • Mashia ei voida käyttää seuraavissa tilanteissa (valintaa ei näytetä maksupäätteellä):
  • Tositteella on muita maksutapoja.
  • Summa on näppäilty.
  • Tositteella on luottokorttikiellon omaavia tuotteita.
  • Ohjelmisto- ja/tai maksupääteversiosta puuttuu Mash -tuki.
   • Lataa maksupäätteeseen parametrit!
 • Mash -tapahtuma hylätään varmistusvaiheessa seuraavissa tilanteissa:
  • Maksettava summa on liian pieni. Kirjoitushetkellä minimi on 10€.
  • Asiakkaan maksukyky todetaan riittämättömäksi.


 • No labels