kassajärjestelmä

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Myyntitilauksen tilausten tulostuksessa voidaan tulostaa esivalituilla arvoilla keräilylistat ja lähetteet useammalta tilaukselta kerralla.


Asetukset

Oletusasetukset kannattaa asettaa niin kuin niitä suurimman osan ajasta käyttää. Vasemmalla on kuva yleisimmin käytetyistä asetuksista B2C verkkokaupassa.

Laittaaksesi oletusasetukset Valitse oikea toimitusvarasto, täppää halutut kohdat, tyhjennä Toimituspv -kenttä ja paina Talletus -nappia.


Tulostus

Painamalla Tulosta -nappia voit valita haluamasi Myyntitilauksen lomakkeen tulostettavaksi. Mikäli Merkitse keräilyyn -täppä on ruksattuna, merkitsee järjestelmä kyseiset tilaukset keräilyyn.

  • No labels