kassajärjestelmä

Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Sisällysluettelo

Myyntien tuonti ulkopuolisesta järjestelmästä

SKJ-ohjelmistoon on mahdollista tuoda myyntejä ja tallennettuja tositteita ulkopuolisesta järjestelmästä tekstitiedoston avulla.

Kun tuodaan myyntejä tapahtumat kulkevat seuraavasti:

 1. Ulkoinen järjestelmä tuottaa myyntiaineiston.
 2. Aineisto välitetään esim. myymälän tai ketjuhallinnon palvelimelle.
 3. Aineisto muunnetaan myynti2skj -ohjelmalla kassan tositetiedostoksi.
 4. Ajetaan myynninpäivitys (winpaiv).

Kun tuodaan tallennettuja tositteita tapahtumat kulkevat seuraavasti:

 1. Ulkoinen järjestelmä tuottaa tallennetut tositteet.
 2. Aineisto välitetään esim. myymälän tai ketjuhallinnon palvelimelle.
 3. Aineisto muunnetaan myynti2skj -ohjelmalla wkassan tallennetuiksi tositteiksi.
 4. Rahastetaan tositteet kassalla.

Myynti2skj.ini -asetustiedostossa voidaan määrätä myymälänumerokohtaiset tallennuspolut.
Jos polkua ei ole määritelty, käytetään ohjelman käytössä olevan yrityken polkua.

Myynti2skj.ini
[POLUT]
320=\\helsinkipalvelin1\winskj\files
340=\\kuopiopalvelin\winskj\files


Ohjelma ei tee / tue:

 • Vähennä varastosaldoja (myynninpäivitys tekee sen).
 • Tee laskuja, tilimyyntejä tms. (vaikka maksutapa olisikin tilimyynti).
 • Väri/koko tuotteita (tulevat versiot tukevat)

  Tiedostomuoto

Tallennetut tositteet ja myynti voivat olla yhdessä samassa tiedostossa tai monissa eri tiedostoissa.

 • Tiedostomuotona on tekstitiedosto, jossa sarakkeen erottimena on sarkain eli tabulaattori (ASCII 9).
 • Desimaalierottimena on piste
 • Jokainen tietuee on omalla rivillään ja tietueen erottimena on CR ja LF (ASCII 13 ja ASCII 10).
 • Tallennettavat tositteet ylikirjoitetaan aina ja tallennetaan yrityshakemiston alle kassakohtaiseen hakemistoon KASSANRO\tositenro.wt
 • Tallennettava myynti menee aina yrityshakemistoon annetun kassan numerolla.
 • Käsitellyistä tiedostoista tehdään kopio ohjelmakansion alihakemistoon kasitellyt\yyyymmddhhnnsszzz.TXT (vuosi + kk + päivä + kellonaika tuhannesosan tarkkuudella)

Esimerkki

99	22.05.2013	16:49:11	1	00001	10	6123	2	1
1	1111	20	1.20	24	0	24
1	2222	10	2.40	24	0	24
9999

Kyseessä on kahden tuoterivin tallennetun tositteen haulla löytyvä myynti kassalle 00001, myymälään 1, myyjälle 10. Tositenumerona 6123.

Kuvaus

Perustiedot

0

Tunniste

99

1

Pvm

Merkkijono (pvm)

dd.mm.yyyy esim. 26.01.2011

2

Klo

Merkkijono (klo)

hh:mm:ss esim. 16:30:00

3

Myymälä

Kokonaisluku

> 0, sovitta

4

Kassa

Kokonaisluku

Suositellaan omaa kassanumeroa erityyppiseille lähteille. Verkkokaupalle oma, automaateille oma

5

Myyjä

Kokonaisluku

> 0, lähdejärjestelmän myyjäkoodi

6

Tosite

Kokonaisluku

> 0, lähdejärjestelmän tositenumero

7

Asiakas

Kokonaisluku

> 0, kuitin käytettävä asiakas. Päivitettävät asiakastiedot (rivin tunniste 10) ovat erikseen ja eivät vaikuta tähän

8

Tyyppi

Integer


Tuotetiedot

0

Tunniste

1

1

Tuotekoodi

Merkkijono

Skj Hakee tuote.numero, tuote.lisatunnus, viivakoodi

2

Määrä

Liukuluku

3

A-hinta

Liukuluku

Verollinen

4

Alv - %

Liukuluku

5

Rivin ale - %

Liukuluku

6

Yhteensä (verollinen)

Liukuluku


Maksutapa

0

Tunniste

2

Ei tallennetulle tositteelle

1

Maksutavan nro

Kokonaiskuku

Täytyy täsmätä SKJ:n maksutapoihin, täytyy olla välillä 1 - 25

2

Maksutavan summa

Liukuluku

Maksutavan/kaupan summa

3

Erikoistoiminto

Kokonaisluku

4

Maksutapa annettu

Ei/Kyllä

Vaihtoraha: 0 = Ei, 1 = Kyllä

5

Annettu summa

Liukuluku

Vaihtorahan summa: vaikuttaa vain jos maksutapa on annettu (= 1), muuten ohitetaan


Tekstiä

0

Tunniste

5

1

Teksti

Merkkijono

Max 192mrk

2

Liput

Luku (bitit)


Asiakastiedot

0

Tunniste

10

1

Nro

Kokonaisluku

> 0

2

Nimi

Merkkijono

Max. 40 mrk

3

Nimi2

Merkkijono

Max. 40 mrk

4

Nimi3

Merkkijono

Max. 40 mrk

5

Osoite

Merkkijono

Max. 35 mrk

6

PostiNro

Merkkijono

Max. 10 mrk

7

PostiTmp

Merkkijono

Max. 22 mrk

8

PuhNro

Merkkijono

Max. 17 mrk

9

Asiakasliput

Luku (bitit)

1 = Kerta-asiakas, 2 = Keräilykorttiasiakas, 8 = Luottokiellossa, 16 = Matkustajamyynti


Kassaanmaksu

0

Tunniste

13

1

Nro

Kokonaisluku

Skj hakee tämän numeron perusteella kassaanmaksun nimen (määritellään WinSKJ:n asetuksissa).

2

Summa

Liukuluku

3

Tilinro

Merkkijono

4

Projekti

Merkkijono

5

Kustannuspaikka

Merkkijono

6

Vastapuoli

Merkkijono

7

Tositeselite

Merkkijono

8

Alvkoodi

Merkkijono

HUOM

Tämä EI ole sama asia kuin alv-%


9

Kohde

Merkkijono

10

Tuotekoodi

Merkkijono

11

Toiminto

Merkkijono

12

Kiinteisto

Merkkijono

Ulosmaksu

0

Tunniste

14

1

Nro

Kokonaisluku

Skj hakee tämän numeron perusteella ulosmaksun nimen (määritellään WinSKJ:n asetuksissa).

2

Summa

Liukuluku

3

Tilinro

Merkkijono

4

Projekti

Merkkijono

5

Kustannuspaikka

Merkkijono

6

Vastapuoli

Merkkijono

7

Tositeselite

Merkkijono

8

Alvkoodi

Merkkijono

HUOM

Tämä EI ole sama asia kuin alv-%


9

Kohde

Merkkijono

10

Tuotekoodi

Merkkijono

11

Toiminto

Merkkijono

12

Kiinteisto

Merkkijono

Tosite loppu

0

Tunniste

9999


Komentoriviparametrit

/L: Lähdetiedosto polkuineen
/ALAPOISTA Ei poista tiedostoja tuonnin jälkeen.
/JATKUVA Ohjelma toimii taustalla odottaen tiedostoja. Jatkuva tilassa ohjelma 24.11.2013 alkaen kuuntelee annenttua kansiota, ja heti kun sinne ilmestyy tiedosto se tutkii kansion sisällön.
/TOSTAL=K|E Aineisto on vain tallennettuja tositteta (E=päätellän aineistosta)
/K=kohdehakemisto / tiedosto. Kun TOSTAL=K, määrittää /K parametri kohdehakemiston

Esimerkkikäyttö

Lähdejärjestelmä kirjoittaa tiedoston myynti.txt jonka se tallentaa \\palvelin\winskj kansioon.
Ohjelma voidaan käynnistää ajastetusti komennolla
myynti2skj YRITYS /L:\\palvelin\winskj\myynti.txt
jolloin se lukee myynnit ja tallennetut tositteet sieltä ja kirjoittaa tiedostoon.
Ohjelma voidaan laittaa myös pyörimään taustalle esim. koneen käynnistyessä
myynti2skj YRITYS /L:\\palvelin\winskj\myynti.txt /JATKUVA

Esimerkkikäyttö automaattituonnilla

Mikäli järjestelmän halutaan toimivan siten, että heti tositteen saapuessa se ilmestyy kassan ruudulle, voidaan toimia seuraavasti:

 1. Tee kaksi kansiota:
  • C:\WinSKJ\Kaupat
   • Hakemisto, josta kassa hakee tuotuja tositteita
  • C:\WinSKJ\Tosite
   • Hakemisto, johon tallennetaan ulkoisesta järjestelmästä generoidut tositetiedostot
 2. Määritä WinSKJ -> Tiedosto -> Asetukset -> Muut2 -> Autom. kaupan haun poluksi C:\WinSKJ\Kaupat
 3. Laita myynti2skj.exe pyörimään seuraavin parametrein:
  #*myynti2skj /L:C:\WINSKJ\tosite*.txt /K:C:\WINSKJ\kaupat /TOSTAL=K YRITYS /jatkuva
 4. Muuta kassan asetuksista, yleisasetuksista asetus "Uudet tallennetut kaupat noudetaan automaattisesti" päälle.

Nyt kun käynnistää kassan ja tuo myynti2skj -ohjelma on päällä niin se hakee kauppoja kassaan automaattisesti.