kassajärjestelmä

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ostoehdotuksella voidaan luoda eri kriteereillä ostotilauksia. Tässä artikkelissa käsitellään seuraavia ostoehdotusvaihtoehtoja:

  • Minimi / maksimi vertailu.
  • Menekin mukaan.

Viereisestä kuvasta näet asetukset, jotka toimivat muutamaa poikkeusta lukkunottamatta kaikilla asiakkailla. 

Muutathan vain kohtia, joihin on lisätty infotekstiä.

Talletus-napilla voit tallentaa valmiita ehdotus rajauksia myöhempää käyttöä varten


Muodostunutta tilausehdotusta voidaan muokata muuttamalla ohjelman ehdottamia tilausmääriä.

  • Ostoehdotuksesta syntynyttä ostotilausta voi myös muokata tilattavien määrien osalta sekä lisätä ja poistaa tilaukselta rivejä.

Ostoehdotus automatisoi ostotilauksen tekoa luomalla tilauksia huomioimalla tuotteen varastosaldon sekä vaihtoehtoisesti lisäksi tuotteen avoimet myynti- ja ostotilaukset, myynti- ja ostokertymät tai varaston raja-arvoja.

Ostoehdotus voidaan muodostaa seuraavilla periaatteilla:Tarvittavat lisenssit

  • Ostotilaus=True
  • Ostoehdotus=True
  • No labels