kassajärjestelmä

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Intrastat -liittymä

Intrastat on Tullin käyttämä sähköinen tuonti/vienti-ilmoitus.

SKJ Ostotilauksessa on Intrastat -liittymä tuontia varten. Vientiä varten ei liittymää ole.

Tarvittavat komponentit

 1. SKJ-Intrastat -lisenssi
 2. Tiedonsiirtovälineet Tullilta

Käyttöönotto

SKJ tuottaa Intrastat -tuonti-ilmoituksia. Tuonti-ilmoitukset tuotetaan Ostotilauksesta, Intrastat -valikosta.

SKJ asettaa ostotilauksen lähtömaaksi Toimittajalle asetetun lähtömaan. Tuotteille asetetaan tuoteylläpidossa CN-koodit ja alkuperämaa. Ilman CN-koodia ja alkuperämaata tuote ei tule liittymään.

 • Muodostetaan ajalta = Aikaväli, jonka ostotilauksista Intrastat-aineisto muodostetaan
 • Intrastat tiedosto -kansio = Polku, johon tiedosto tallennetaan
 • Lähettäjän yritystunnus
 • Tietokäsittelykoodi
 • Tiedonantovelvollinen
 • Asiamiehen yritystunnus
 • Tunnuksen jatko-osa
 • Kauppatapahtuma
 • Ilmoittajan viitenumero

Tiedoston lähetys

Tullihallitus on laatinut ASCII-tiedoston lähetyksestä ohjeet.

Tiedosto lähetetään joko TYVI-palvelusta tai sähköpostitse tullille PGP-salattuna.

TYVI-palvelun kautta lähettettynä tiedosto ei tarvitse erikseen tullin testausta mutta mikäli asiakas haluaa lähettää tiedoston sähköpostitse, vaatii tulli testauksen.


 • No labels