kassajärjestelmä

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ostotilauksella voi hallita tuotteiden ostamista.


HUOM! Ostotilauksessa ei ole kuitenkaan ostolaskuja, eli ostoreskontra yleensä hallitaan kirjanpito-ohjelmassa

Tarvittavat lisenssit

  • Ostotilaus=True


Anna myyjänumerosi ja paina Enter aktovoidaksesi Ostotilauksen napit  • No labels