kassajärjestelmämyymälä-&verkkokauppajärjestelmä

Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Toiminnot

Alla olevat ohjeet ohjelmiston käytöstä pätevät myös Morphic-päätelaitteeseenja PLDroid sovellukseen, jotka osaavat emuloida Piccolink-päätettä.
PLDroid on Piccolink-emulaattori Android-puhelimelle. Mahdollistaa mobiilipäätetoimintojen käytön Android-älypuhelimella.

Pääte toimii kahdella 1,5V AA -paristolla / akulla.

Laitteessa toimivat seuraavat näppäinyhdistelmät:

 • Shift + OK
  • Näppäinlukko päälle/pois
 • Shift + DEL
  • Laite käynnistyy uudelleen (reset)
 • Shift + - (viiva)
  • Taustavalo

Aakkoset aktivoituvat Shift -näppäimen kautta.

Laitteessa ei ole virtanappia, laite menee virransäästötilaan automaattisesti n. minuutin käyttämättömyyden jälkeen ja herätetään valmiustilasta painamalla mitä tahansa näppäintä.

Sovellukset

*WinSKJ PlServer*
F1 - INVENTAARIO
F2 - TILAUS
F3 - HINTAKYSELY
F4 - HÄVIKKI
F5 - KUORMANTULO
F6 - MYYNTIKERÄILY
F7 - VARASTOSIIRTO

Päävalikkoon tullaan, kun laite käynnistetään ensimmäistä kertaa tai painetaan valikkonäppäintä F9 (Shift pohjaan ja F4).
Päävalikossa näkyvät sovellukset (ja niihin liitetyt näppäimet) määritellään asetustiedostossa (plserver.ini) tai vaihtoehtoisesti suoraan käyttöliittymässä (painike 'Näppäimet').

Päävalikosta valitaan sovellus nuolilla ja OK -painikkeella tai vaihtoehtoisesti suoraan näppäimillä. Sovelluksen voi tilasta riippumatta aina valita näppäimellä: kesken hintakyselyn voidaan vaihtaa inventointiin.

Mikäli halutaan vaihtaa (eli nollata) myyjä ilman myyjän aikakatkaisua, painetaan F10 (Shift pohjaan ja F5).

Inventointi on ns. reaaliaikainen eli muutokset kirjautuvat saldoon saman tien. Tämän vuoksi tulee ensin käydä WinSKJ:n pääohjelmassa asettamassa inventaarion aloituspäivä (Inventointi -> Kirjaus -> Muut asetukset). Inventaarion aloituspäivämäärän jälkeen PLServer tulee käynnistää uudestaan jotta inventoinnin aloituspäivämäärä aktivoituu.

Aloituspäivä on tärkeä inventoinnin logiikan kannalta. Jos tuotteen edellinen inventointipäivä on aikaisempi kuin inventaarion aloituspäivä, ohjelma olettaa että syötetty määrä on saldon asetus (eli saldo asetetaan annettuun arvoon). Jos tuote on inventoitu samana päivänä tai inventoinnin aloituspäivän jälkeen, ohjelma olettaa että syötetty määrä on saldon lisäys.

Inventaariossa luetaan tai näppäillään ensin tuote.

*INV - Anna tuote*
____________________

Tämän jälkeen ohjelma näyttää tuotteen perustiedot (inventoinnin aloituspäivä, nimi, varastoyksikkö, inventoitu määrä ja päivä). Määrä (saldo) syötetään (asetustiedostossa voidaan määrittää oletusarvo) ja painetaan 'OK' (asettaa tai lisää ym. logiikan mukaan) tai valitaan 'KORJAA', joka asettaa saldon annetuksi. Määrä -kenttään voidaan myös skannata tuotteen viivakoodi ja jos tuote löytyy, niin siirrytään ko. tuotteen kohdalle. H.PAIKKA Painikkeella voidaan syöttää ko. tuotteen hyllypaikat ja TIL.KOOT painikkeella ko. tuotteen tilauskoot.

<tt>

*INVENT 1.2.2007*
Nimi:Testituote
V-yks: KPL
Inv: 5/14.2.2007
Määrä:1________
OK     KORJAA
H.PAIKKA TIL.KOOT

</tt>

Tuotteet inventoidaan periaatteessa samoin kuin normaalit tuotteet. Inventoinnin tulee kohdistua kokoon ja/tai väriin, jos käytetään kokoon/väriin liitettyä viivakoodia ohjelma tunnistaa koon ja värin siitä. Käytettäessä päätuotteen numeroa ohjelma kysyy sekä koon, että värin. Jos kesken koon/tai värin kysymisen halutaan aloittaa alusta, painetaan inventoinnin pikanäppäintä ja luetaan tuote uusiksi (tai vaihtoehtoisesti voidaan mennä päävalikon kautta: painetaan Shift pohjaan ja F4 (=F9).

*KOKO*
123456
Testituote
iso
keskikokoinen
pieni
*VÄRI*
123456
Testituote
sininen
punainen
vihreä
musta

Tilaus kirjautuu järjestelmään tilauslistaksi, josta sitten ostotilausohjelmalla voidaan laatia varsinainen tilaus. Piccolink tilaus on tarkoitettu tehtäväksi hyllyjä kiertämällä.

Tilauksessa luetaan tai näppäillään ensin tuote.

*TIL - Anna tuote*
____________________

Näytölle tulevat tuotteen perustiedot (nimi, toimittaja, tilauskoot). Ostohinnat näkyvät, jos ne ovat myyjälle sallittuja. Kohtaan 'Tilataan:' ilmoitetaan tilattava määrä.

'OK' näppäin tallentaa ko. tuotteen tilauksen, '<<' selaa tilauksia taaksepäin, '>>' selaa tilauksia eteenpäin (selaaminen voidaan tehdä myös F4 ja F5 näppäimillä), 'PALAA' palaa tuotteen kysymiseen (HUOM! ei tallenna muutoksia), 'NIMI' tai 'NRO' ilmoittaa (ja painiketta painamalla vaihtaa) selataanko tilauksi nimen vai numeron perusteella. Tilataan l. määrä -kenttään voidaan myös skannata tuotteen viivakoodi ja jos tuote löytyy, niin siirrytään ko. tuotteen kohdalle.

*TILAUS*
Nro:123456
Nimi:Testituote
Toim: Toimi mittaaja
Koot:0/0/0
Tilataan: _________
Oh:5.00/4.50
OK << >> PALAA NIMI

Hintakyselyllä voidaan tarkastella ja muuttaa tuotteen hintaa. Hintakysely näyttää myös voimassa olevat kampanjat ja määräalet. Voit myös pyytää uuden hyllynreunaetiketin (HR) tai hintajulisteen (HJ) .

Hintakyselyssä luetaan tai näppäillään ensin tuote.

*HK - Anna tuote*
____________________

Näytössä näkyvät numero, nimi, myyntihinta (muutettavissa painamalla OK). Hinta on aina tuotteen perushinta ja hinnan jälkeen näkyy 'K' jos tuotteella on alempana näkyvissä kampanja / määräale.

Hinnan alla näkyy ostohinta (jos myyjälle sallittu) ja seuraavalla rivillä varastosaldo.

Seuraavana näkyy määräale muodossa Summa/Min - Max (max ei näy jos ei ole annettu) ja alla voimassaoloaika.

KamHi: näyttää tuotteen kampanjan ja sen voimassaolon.

'OK' hyväksyy muutokset ja poistuu, painikkeella 'HR' voi tilata hyllynreunaetiketin ja 'HJ' hintajulisteen. 'PALAA' palaa takaisin (muutoksia ei tallenneta) ja kysyy tuotteen. 'KERT' näyttää tuotteen kertymät (vuosi-, kuukausi-, viikko- ja päiväkertymät).

*HINTAKYSELY*
Nro:123456
Nimi:Testituote
Hi: ____________
Oh: 5.00 / 4.50
Va: 7.00
OK HR HJ KERT PALAA

Kertymissä näkyvät vuosi (V sekä vuosinumero), kuukausi (K sekä kuukauden ja vuoden numero), viikko (Vk sekä viikon ja vuoden numero) ja päivä (P sekä päivän, kuukauden ja vuoden numero).

Tämän jälkeen näkyvissä ovat yhteisarvo (euroina) ja lukumäärä (mikäli luvun jälkeen on kirjain 't', tarkoittaa luku tuhansia eli esim. 135t = 135000). Mikäli tuotteella ei ole kertymiä, näyttöön tulee teksti 'EI KERTYMIÄ'. Takaisin hintakyselyyn pääsee painamalla 'OK' (nuolinäppäimet selaavat kertymiä).

Kertymät voidaan määritellä asetustiedostossa (plserver.ini)

*KERT 123456
V 2007 135t e/120t
K 0307 45000e/30000
K 0207 45000e/30000
K 0107 45000e/30000
Vk11-07 165e/ 110
Vk10-07 90e/ 60
Vk09-07 75e/ 50
P 130307 7e/ 5
P 120307 6e/ 4
P 110307 3e/ 2

Hävikissä kirjataan tuotteen hävikit (määrä ja tyyppi).

Hävikissä luetaan tai näppäillään ensin tuote.

*HÄV - Anna tuote*
____________________

Tämän jälkeen kysytään hävikin määrä. 'PALAA' palaa takaisin tuotteen kysymiseen, muutoksia ei tallenneta.
Määrä -kenttään voidaan myös skannata tuotteen viivakoodi ja jos tuote löytyy, niin siirrytään ko. tuotteen kohdalle.

*HÄVIKKI*
MÄÄRÄ: _________
Testituote

OK PALAA

Seuraavaksi kysytään hävikin tyyppi (tyypit määritetään WinSKJ:n kohdassa Tiedosto -> Asetukset -> Inventointi/varastokirjanpito). 'PALAA' palaa takaisin määrän kysymiseen.

*HÄVIKKI - LAJI*
Pilaantunut
Tuotevika

PALAA

Kuormantulolla kirjataan saapuneet tuotteet varastoon.

Ensin kysytään kuormantuloon liittyvät tiedot.
Kohtaan 'Varasto:' syötetään varasto, 'Toimittaja:' tuotteen toimittaja, 'Päiväys:' kuormantulon päiväys (muodossa päivä.kuukausi.vuosi) ja kohtaan 'Kuormakirjan #:' kuormakirjan numero. 'OK' tallentaa muutokset ja kysyy tuotteen, 'PALAA' palaa takaisin päävalikkoon (ei tallenna muutoksia).

*KUORMANTULO*
Varasto: 38___
Toimittaja: _____
Päiväys: 14.2.2007_
Kuormakirjan #:
____________________

OK PALAA

Hyväksymisen jälkeen luetaan tai näppäillään tuotteen numero.

*KTULO - Anna tuote*

____________________

Tämän jälkeen kysytään vielä määrä ja hinta ('OK' tallentaa muutokset, 'PALAA' palaa takaisin kuormantuloon liittyvien tietojen kysymiseen). Määrä -kenttään voidaan myös skannata tuotteen viivakoodi ja jos tuote löytyy, niin siirrytään ko. tuotteen kohdalle.

KUORMANTULO
Tuote:
123456
Testituote

Määrä: 10__________
Hinta: 5.5_________

OK PALAA

Myyntikeräilyllä kerätään tuotteita erilliselle listalle siirrettäväksi myyntitilaukseen (väliaikaiseen tiedostoon). Yhdellä myyntikeräilyllä voi olla useita myyntikeräilyrivejä (molempien tiedot kysytään erikseen).

Ensiksi haetaan myyntikeräily (asiakkaan) nimellä (voi olla tyhjä).

*MYYNTIKER - HAKU*

Nimi: Testi_________

HAE

Tämän jälkeen kysytään (ja näytetään) myyntikeräilyn tiedot.

'Nro' on myyntikeräilyrivin numero, 'Asiakas#' on asiakkaan numero, 'Nimi' on asiakkaan nimi', 'Viite' on viiteteksti, 'Myyjä#' on myyjän numero, 'Rivilkm' ilmoittaa tämän myyntikeräilyn rivien lukumäärän.

Painikkeella 'Uusi' lisätään uusi myyntikeräily kantaan, '<<' selaa taaksepäin, '>>' selaa eteenpäin, 'OK' hyväksyy myyntikeräilyn tiedot ja siirtyy rivien tietojen syöttämiseen, 'POISTA' poistaa ko. myyntikeräilyn (ja mahd. rivit, poisto täytyy ensin vahvistaa), 'HAKU' palaa takaisin myyntikeräilyn hakuun.

*MYYNTIKER - TIEDOT*
Nro: 1 UUSI
Asiakas#: __________
Nimi: ______________
Viite: _____________
Myyjä#:_____
Rivilkm: 1
<< OK POISTA HAKU >>

Seuraavaksi kysytään rmyyntikeräilyrivin tiedot (määrä, A-hinta ja tuote (numero, voidaan lukea normaalisti viivakoodilukijalla tai näppäillä)).

Painikkeella 'Uusi' lisätään uusi myyntikeräilyrivi kantaan, '<<' selaa taaksepäin, '>>' selaa eteenpäin, 'OK' hyväksyy ja tallentaa myyntikeräilyrivin tiedot , 'POISTA' poistaa ko. myyntikeräilyrivin (poisto täytyy ensin vahvistaa), 'PALAA' palaa takaisin myyntikeräilyn tietojen syöttämiseen.

*MYYNTIKER - RIVIT*

Rivi#: 1/1 UUSI
Määrä: 1____________
AHinta: 6___________
Tuote:
____________________
<< OK POISTA PALAA >>

Ensin kysytään käsiteltävän myyntitilauksen tilausnro.

Tilauksen on löydyttävä kannasta ja ko. tilauksella on oltava toimitettavia rivejä, jotta voidaan jatkaa.

Jos ko. tilauksella on vain yksi varasto, niin siirrytään suoraan tietojen muokkaukseen, muutoin kysytään kirjauksessa käytettävän varaston numero.

PlServerin asetuksissa on kohta 'Keräilykirjauksen selaustapa', joka määrää tietojen muokkauksessa rivien selausjärjestyksen.

Tietojen muokkausruudussa näkyy ylhäällä otsikko MTKER.KIR ja tämän oikealla puolella on käsiteltävän myyntitilauksen numero.

Em. rivin alla näkyvät tuotteen numero ja nimi.

Jos tuote on lajitelmatuote, niin koko- ja väri näkyvät nimen alla.

Seuraavaksi näkyy määrä ("MÄÄRÄ:"), johon syötetään toimitettavalle riville tallennettava määrä.

Määrä on syötettävä ja lisäksi ko. määrän etumerkki on oltava sama kuin myyntitilauksen rivin etumerkki.

Määrän alle syötetään tuotenumero ("TUOTE:"), jonka on täsmättävä tilaukselle merkityn tuotteen kanssa (piste eli . ohittaa ko. tarkistuksen).

Tuotenumeron alla ovat tilattu määrä ("TIL") ja (lajitelman) varastosaldo ("SLD").

Em. alla on vielä tuotteen hyllypaikka ("HP:").

Alimmalta rivillä löytyvät toimintopainikkeet OK, PA, >, < ja PERUUTA.

OK, hyväksyy nykyisen rivin (tuotenumeron on täsmättävä tai oltava piste eli .) ja siirtyy seuraavalle riville.

Mikäli seuraavaa riviä ei ole, niin käyttäjälle ilmoitetaan "Lopussa, kaikki rivit on käyty läpi. Valitse PA palataksesi"

PA, hyväksyy & tallentaa muutokset ja palaa takaisin tilausnumeron kysymiseen.

-> tai F4 -näppäin, selaa seuraavalle riville (nykyisen rivin muutokset hylätään)

<- tai F5 -näppäin, selaa edelliselle riville (nykyisen rivin muutokset hylätään)

PERUUTA, hylkää kaikki muutokset ja palauttaa ko. myyntitilauksen alkuperäiseen tilaan.

Käyttäjältä kysytään ensin vahvistus peruutettaessa ennen kuin palataan takaisin tilausnumeron kysymiseen.

Varastosiirrolla siirretään tuotteita lähdevarastosta kohdevarastoon.
Ensin kysytään käyttäjältä varastot (lähde ja kohde), oletuksena lähdevarasto on asetuksissa määritetty varasto .
Molempien varastojen on löydyttävä kannasta ja varastot eivät saa olla samat.

*VS - VARASTOT*
Lähde: 38___
Kohde: _____OK           PALAA

'Ok' siirtyy eteenpäin, 'Palaa' peruuttaa takaisin päävalikkoon.

Tämän jälkeen kysytään tuote ja määrä.

Lisäksi näytöllä näkyvät käyttäjän antamat lähde- ja kohdevarastot.

*VS - TUOTE*
Tuote:
____________________
Määrä:______________

Lähde: 38
Kohde: 1

OK           PALAA

'Ok' hyväksyy varastosiirron (nollaa tuotteen ja määrän ja pysyy tässä näytössä), 'Palaa' peruuttaa takaisin varastojen kysymiseen.

HUOM:

Mikäli tuotteen varastosaldo on menossa negatiiviseksi, käyttäjältä kysytään vielä vahvistus 'Ok':n painamisen jälkeen.

Jos määräksi syötetään negatiivinen luku, siirretään tuotteita kohdevarastosta lähdevarastoon.