kassajärjestelmä

Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Sisällysluettelo


Tilitysraportti


Tilitysraportti on WinSKJ -järjestelmästä otettava perusraportti, jossa on kaikki tarvittava tieto kirjanpidon kirjauksiin.
Raportti otetaan päävalikosta Tilitys- painikkeesta tai Raportit → Tilitysraportti -valinnalla.

Esimerkki tilitysraportista selityksineen: Tiedosto_Esimerkki-Tilitysraportti.pdf.

Vaikuttavat asetukset

WinSKJ Tiedosto->Asetukset->Raportti&Päivitys -kohdassa voidaan määritellä tilitysraportin muotoa.

 • Tilitysraportti näyttää myyjät = Tilitysraportille tulostuu myyjämyyntierittely
 • Tilitysraportti näyttää kassat = Tilitysraportille tulostuu kassamyyntierittely
 • Tilitysraportti näyttää päivän laskut = Tilitysraportille tulostuu listaus päivän laskuista.
 • Tilitysraportin käteinen -valinnalla voidaan muuttaa KÄTEINEN -arvon esitysmuotoa. Oletuksena 'Myynnistä laskettu käteinen'.

Raportin tulostaminen

Raportti tulostetaan joko ajastettuna ilta-ajossa tai manuaalisesti Raportit -> Tilitysraportti -valinnalla.

Raportin määrittelyt

Raportin sisältö määritellään seuraavasti:

 • Myymälä alku - loppu = Määritellään mikä myymäläväli halutaan raportoida.
 • Myymäläpoiminta = Määritellään mitkä myymälät halutaan raportoida (voidaan poimia esim myymälät 2,6 ja 8).
 • Myyjä alku - loppu = Määritellään raportin myyjäväli.
 • Ryhmittely Pääryhmä / Tuoteryhmä = Valitaan tulostuuko raportille pääryhmä vai tuoteryhmäerittely.
 • Kumulatiinen = Valitaan halutaanko tilitysraportille kumulatiivinen laskuri kuukauden siihenastisista myynneistä.
 • Erottele myymälät = Valittuna tulostaa jokaisen myymälän omalle sivulleen.
 • Erottele päivät = Valittuna tulostaa jokaisen päivän omalle sivulleen. Esikatselussa omina tulosteinaan.
 • Kassarajaus = Määritellään mitkä kassanumerot tulostuvat raportille (esim 1,3,5-7,10).
 • Raportin rajaus = Määritellään mikä aikaväli raportoidaan. Oletuspäivä on kuluva päivä, jos tietokoneen kello on enemmän kuin tiedosto->asetukset -> raportti&päivitys välilehdellä oleva päivänsiirtoraja, muutoin se on eilinen.
 • Ketju -välilehti = Määritellään mitkä ketjun yritykset raportoidaan.

Raportin osiot

Kokonaismyynti ja maksutavat

Raportin ylimmässä osiossa on kokonaismyynti (MYYNTI) verollisena, myyntitapahtumien lukumäärä sekä mahdollinen kumulatiivinen myynti. Tämän alla on erottelu maksutavat ja niiden määrät, ulos- ja kassaanmaksut sekä tilisuoritukset. Raportilla Käteistä tarkoittaa lukemaa, joka on laskettu kaavalla
Myynti - maksutavat + kassaan maksut - ulosmaksu + tilisuoritukset - pöytämyynti + pöytäsuoritukset + pyöritys.
Euroja rivi taas kertoo, mitä kassaohjelmisto / kassakone raportoi.

Erittelyt

Erittelyt-osiossa (maksutapojen alla) on kassatapahtumien erittely:

 • Ero (pyöristys/saldomuutos) =
  Alennukset ovat normaalisti positiivisia, poislukien asiakashinnasto alennnus.
 • Ale1 = Rivialennus
 • Ale2 = Asiakashinnasto-alennus
 • Ale3 = Välisumma-alennus
 • Ale4 = Määräalennus
 • PALAUTUS 1 = Kassalla tehty tuotepalautus (= käytetty Palautus-toimintoa).
 • KORJAUS = Kassalla tehty rivikorjaus (= käytetty Rivin Poisto - toimintoa).
 • KORJAUS 2= Kuitin mitätöinti.
 • Kuitin palautus = Kassalla tehty koko tositteen palautus.
 • MT-korjaus = Maksutavan korjaus (= vaihdettu kuitilla maksutapaa Maksutava vaihto-toiminnolla). Toisin kuin muut korjauslaskurit tämän on normaalisi positiivinen.
 • Käteiskuittien palautuksia = Käsitetositteiden palautukset, jotka on tehty kuitinpalautuksella.

Asiakasmäärä / Keskiostos

Erittelyjen alla on raportin asiakasmäärä ja keskiostos (k.o), sekä mahdolliset arvot kumulatiivisena.

Veroerittely

Veroerittelyssä myynti on jaettu verokannoittain. Verokantojen yhteensä verollinen myynti tulisi olla sama, kuin raportin kokonaismyynti verollisena. Mikäli näin ei ole, puuttuu tuotteilta verokantoja.

Ryhmämyyntierittely

Ryhmämyynnissä myynti on eritelty joko pää- tai tuoteryhmittäin, riippuen raportin määrittelyistä. Mikäli ensimmäisenä näkyy 0-ryhmä, puuttuu tuotteilta ryhmätietoja. Ryhmittely lasketaan tuotetiedoissa olevien ryhmien mukaan. Jos myyty tuote on poistettu, käytetään myyntihistoriassa olevia tietoja.

Muut

Raportin loppuun tulee valinnaiset kassa/myyjä -erittelyt ja mahdollinen listaus päivän aikana tehdyistä laskuista (kts Asetukset).

Työtehot

Mikäli ohjelmistoon on ostettu työaikaseuranta lisenssi, saadaan työtehot näkyville tilitysraporttiin.