kassajärjestelmä

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Toimitustapa -valikossa hallinnoidaan taustaohjelman myyntitilauksilla käytettäviä toimitustapoja.


HUOM! Älä muuta numerointeja (Nro) ilman oman asiantuntijan lupaa!


Toimitustapojen sarjat yleisesti:

Toimitustavat 1-5 ovat geneerisiä toimitustapoja.

30 -sarjan toimitustavat ovat Matkahuollon järjestelmään integroidut toimitustavat

40 -sarjan toimitustavat ovat vanhan Postin Prinetti-järjestelmään toimitustavat

90 -sarjan toimitustavat ovat uuden Posti Smartship -järjestelmän toimitustavat


Suurin sallittu toimitustavan numero on toistaiseksi 127.


Katso myös:

  • No labels