kassajärjestelmä

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tuotepuulla tarkoitetaan verkkokaupassa olevaa tuotenavigointia. Hyvä tuotepuu on koko verkkoliiketoiminnan perusta. Se vaikuttaa suoraan konversioon, kävijämääriin, keskiostokseen, markkinoinnin kustannuksiin sekä moneen muuhun. Tuotepuu auttaa loppuasiakasta navigoimaan verkkokaupassa.

Hyvä tuotetepuu toimii myös raportointipohjana.


Tuotepuun tasot ja tekniikat

Tuotepuu rakennetaan kahdesta neljään tasoon. Viimeistään alimmalla tasolla näkyvät tuotteet.


Esimerkkinä kahdesta tasosta on stiletto.fi (Naisten kengät → Aamutossut). Naisten kängät on taustaohjelmassa pääryhmä ja Aamutossu on tuoteryhmä.


Esimerkkinä neljästä tasosta on petenkoiratarvike.com (Koirat → Turkinhoito ja trimmaus → Trimmauskoneet ja terät → Trimmauskoneet ). Turkinhoito ja trimmaus on taustaohjelmassa pääryhmä, Trimmauskoneet ja terät on tuoteryhmä ja Trimmauskoneet on aliryhmä. Koirat on verkkokaupan hallinnassa rakennettu Osasto (Huom! Osastot ovat lisämaksullinen kokonaisuus).


Tuotepuun jatkumona toimivat myös tuotemerkkihaku ja mahdollisesti ominaisuus haku. Verkkokauppa­järjestelmä muodostaa automaattisesti Tarjoukset ja Uutuudet tuotepuun perään, joten niitä ei tarvitse ottaa huomioon suunnittelussa.
Tuotepuun nyrkkisäännöt

  • Yhdessä tasossa pitää olla minimissään 4 ryhmää.
  • Yhdessä tasossa ei saa olla enempää kuin 12 ryhmää.
  • Älä sekoita samaan tasoon eriasioita tarkoittavia kokonaisuuksia.
    • Esim. Oikean puoleisessa esimerkissä on sekaisin brändejä (Sasta), tuotevetoisia ryhmiä (Miesten vaatteet), tekemistä ohjaavia ryhmiä (Metsästys)

Jos loppuasiakas etsii Sastan miesten metsästys vaatteita, niin mistä ryhmästä hänen tulisi sitä etsiä?


Optimaalinen pääryhmien määrä on 6-­11, mutta pienet poikkeukset ovat sallittuja, jos tuoterepertuaari on laaja, kuten verkossa toimivilla tavarataloilla.

Pääryhmää klikatessa, nähdään kyseisen pääryhmän tuoteryhmät. Tuoteryhmä rakenteen on
hyvä olla myös selkeä, ei liian lyhyt, eikä pitkä. Optimaalisesti, yhden Pääryhmän alla on
hyvä olla noin kolmesta yhdeksään kappaletta tuoteryhmiä. Sama toistuu aliryhmissä, joita ei
kannata olla yli neljää ryhmää.

Ryhmiä ei kannata luoda kuitenkaan turhaan, eikä tyhjiä ryhmiä pidä olla tuotepuussa.
Jokaisessa ryhmässä olisi hyvä olla vähintään kaksi riviä tuotteita, eli noin vähintään kuusi
tuotetta.

HUOM! Joskus voi löytyä poikkeustapauksia nyrkkisääntöihin. Konsultoi ennen päätöstä Nethitin asiantuntijaa.

Oikein tehty (11 ryhmää):

Väärin tehty (20 ryhmää):Käyttöliittymät

Käyttöliittymän valintaan vaikuttaa onko käytössä Osastot vai ei, kuinka monta pääryhmää kauppaan tulee ja toiveet ulkoasusta.


Jos verkkokaupassa on osastot, tulee osastot vaakatasolle sivun ylös. Tällöin jokaisen osaston sisällä on oma tuoteryhmittelynsä. Alemmassa esimerkikssä Osaston Koirat sisällä on täysin eriävä ryhmittely, kuin Kissat Osaston sisällä. Osastossa on omat tarjoukset, uutuudet ja osastoon voi rajata näkymään tiettyjä tuotemerkkejä. Sama Pääryhmä voi olla useammassa osastossa samanaikaisesti.


Myös kauppa, jossa ei ole neljättä tasoa (Osastot), voi olla vaakatasossa Pääryhmät. Kun Pääryhmää klikataan, listautuvat tuoteryhmät samankaltaiseen näkymään.

Tuotepuun suunnittelu


Tuotepuun suunnittelu aloitetaan yhdessä Nethitin asiantuntijan kanssa, jonka yhteydessä valitaan myös verkkokaupan tuleva käyttöliittymä. 

Tuotepuu hakukoneoptimointi

  • No labels