kassajärjestelmä

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tuotteella on tuoterekisterissä neljä kenttää ostohinnalle:

  • Veroton keskiostohinta
  • Verollinen keskiostohinta
  • Veroton viimeinen ostohinta
  • Verollinen viimeinen ostohinta

Kaikissa soluissa verollinen hinta näkyy vasemmalla puolella ja veroton oikealla.


Varaston arvo lasketaan Veroton keskiostohinta -kentästä.

Myyntikate lasketaan Verollinen keskiostohinta -kentästä.

Verollinnen hinta määräytyy Oston Alv -kentän avulla.
Keskiostohinta

Jos keskiostohintalaskenta on päällä laskee järjestelmä aina tuotteelle uuden verottoman keskiostohinnan kun tavaraa tuodaan varastoon.

Oletuksena järjestelmässä on keskiostohintalaskenta päällä.

Veroton keskiostohinta lasketaan kaavalla:

 (vanha varastosaldo * vanha veroton keskiostohinta + kuormantulolla tuotu saldo * kuorman tulon veroton ostohinta ) / varaston kokonaiskappalemäärä

Esim:


------ TILANNE TUOTEREKISTERISSÄ --------------
veroton keskiostohinta: 6 €
veroton viim. ostohinta: 6 €
Varastossa: 0 kpl
------ KUORMAN TULO 1 -------------------------------
Tuodaan varastoon: 10 kpl
merkataan ostohinnaksi: 0 €
------ TILANNE TUOTEREKISTERISSÄ --------------
veroton keskiostohinta: 0 €  ( (0 kpl * 6 € + 10 kpl * 0 € ) / 10 kpl )
veroton viim. ostohinta: 0 €
Varastossa: 10 kpl
------ KUORMAN TULO 2 -------------------------------
Tuodaan varastoon: 10 kpl
merkataan ostohinnaksi: 5 €
------ TILANNE TUOTEREKISTERISSÄ --------------
veroton keskiostohinta: 2,5 € ( (10 kpl * 0 € + 10 kpl * 5 € ) / 20 kpl )
veroton viim. ostohinta: 5 €
Varastossa: 20 kpl
------ KUORMAN TULO 3 -------------------------------
Tuodaan varastoon: 10 kpl
merkataan ostohinnaksi: 5 €
------ TILANNE TUOTEREKISTERISSÄ --------------
veroton keskiostohinta: 3,3 € ( (20 kpl * 2,5 € + 10 kpl * 5 € ) / 30 kpl ) 
veroton viim. ostohinta: 5 €
Varastossa: 30 kpl
------ KUORMAN TULO 4 -------------------------------
Tuodaan varastoon: 10 kpl
merkataan ostohinnaksi: 0 €
------ TILANNE TUOTEREKISTERISSÄ --------------
veroton keskiostohinta: 2,5 € ( (30 kpl * 3,3 € + 10 kpl * 0 € ) / 40 kpl ) 
viim. ostohinta: 0 €
Varastossa: 40 kpl
Viimeinen ostohinta

Sekä kuormantulossa että ostotilauksessa kun tilataan tarjoaa järjestelmä ostohinnaksi tilaukselle tuotteen viimeistä ostohintaa. 

  Jokaisella tilauksella ostohinta on muokattavissa. Jos ostohintaa muokkaa tilauksella, järjestelmä päivittää tuoterekisteriin tuotteen uudeksi viimeiseksi ostohinnaksi tuon uuden hinnan.

Järjestelmään saadaan määritettyä myös muuttaako tilaus viimeistä ostohintaa vai ei. 


Ostohintaan vaikuttavat asetukset

Asetukset määritellään taustaohjelman pääikkunan kautta ylämenusta Tiedosto →  Asetukset → Tuotteet

Jos ei haluta että ostohinta muuttuu ikinä, niin silloin voidaan ottaa keskihintalaskenta pois päältä.


  • No labels