kassajärjestelmämyymälä-&verkkokauppajärjestelmä

Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Sisällysluettelo


Välttämättömät aikakriittiset tehtävät

 • Sopimukset pankin ja luottoyhtiöiden kanssa
 • Maksupäätepalvelusopimus Verifonen tai Netsin kanssa

Liiketoiminnan perustiedot

Henkilöresurssien varaaminen

 • Vastuuhenkilöt ja varautuminen koulutukseen

Pankki

 • Pankkiin tehtävä maksupääteperustietoilmoitus

Varmista, että myös muut haluamasi palvelut ovat edelleen käytössäsi; KTL (viitesiirtoluettelo), LMP (laskujen maksupalvelu), ym.

Luottokortit

Tee sopimukset kaikkien kortinantajien kanssa, joiden kortteja hyväksyt; Luottokunta, Diners Club, AMEX – saat luotonantajalta jäsenliiketunnuksen, joka toimitetaan maksupäätetoimittajalle. 

Maksukorttivarmennukset

Laajakaistayhteys

 • Tee ADSL-liittymäsopimus operaattorille
 • Tee sopimus Verifone tai Nets Varmennuspalvelusta

Maksupäätepalvelut

Toimita kaikki edellä selvitetyt sopimustiedot Nets tilausten käsittelyyn

 • Puh: 0600 41 42 43
 • Fax: (09) 759 1337

Huom! Palvelujen käyttöönotto voi tapahtua aikaisintaan n. 1-4 VIIKON KULUTTUA sopimustietojen ilmoittamisesta maksupäätepalvelujen toimittajalle.

HOIDA SOPIMUSASIAT KUNTOON HETI!

Projektin organisointi

Nimeä vastuuhenkilö omassa organisaatiossasi vastaamaan asennuksesta ja käyttöönotosta: 

 • Sopimukset pankkiin ja luottoyhtiöille
 • Tietoliikennesopimukset operaattorin kanssa
 • Ilmoitus Netsille/Verifonelle
 • Tilaukset sähkönsyöttö- ja tietoliikenneverkon rakentamisesta
 • Ilmoitus SKJ:n nimeämälle projektipäällikölle tai asentajalle, kun kaikki tilaukset / ilmoitukset on tehty

Perustietojen selvittäminen

Järjestelmän asentaminen ja koulutuksen aloittaminen vaatii perustietojen tallentamisen järjestelmään – selvitä kaikki perustiedot ja ilmoita ne SKJ-asennusvastaavalle:

 • Yritystiedot, nimi, y-tunnus, kaupparekisteritunnus, puh, fax, ip, osoite
 • Pankkiyhteys, tilinumerot, jäsenliiketunnukset
 • ALV-luokat
 • Maksuehdot
 • Toimitustavat

Liiketoiminnan perustiedot

 • Henkilökunta, tehtävät
 • Tavaran toimittajat, valmistajat
 • Tuoteryhmittelyt tuotteiden selailua, hakua ja liiketoiminnan raportointia varten
 • Pääryhmät
 • Tuoteryhmät
 • Aliryhmät
 • Tuotteet
 • Tuoterakenteet

Luottomyynnin ja asiakaskohtaisen seurannan tarpeet

 • Asiakasryhmät
 • Asiakkaat
 • Myyntiprosessin tukitiedot
 • Asiakashinnastot
 • Kampanjat
 • Hintamerkinnät

Liiketoimintaprosessit

Mieti valmiiksi miten liiketoimintanne ydinprosessit muotoutuvat, kuvaa prosessit pääpiirteissään

 • Myynti- ja asiakaspalveluprosessi
 • Logistiikkaprosessi
 • Henkilöstö- tai hallintoprosessi

Tavoitteet ja tehokkuus

Mitä enemmän ja täsmällisempää tietoa yrityksestänne ja liiketoiminnastanne projektipäälliköllä / kouluttajalla on käytettävissään etukäteen, sitä parempaan lopputulokseen ja nopeammin käyttöönottopalvelujen toimituksen osalta päästään

Kun käyttöönottoon varattu aika (sovittu kiinteästi toimitussopimuksessa) käytetään tehokkaasti, autetaan sillä parhaiten tavoitteen saavuttamista.

 • No labels