Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Sisällysluettelo

Table of Contents

SEPA

SEPA (Single European Payment Area) vaikuttaa SKJ järjestelmään laskussa näkyvien tilinumeroiden osalta.

...

Table of Contents

...

Pankkiyhteystiedot (BIC / IBAN) tulee syöttää WinSKJ -> Asetukset -ikkunaan. Kuva__Asetukset-IBANBIC.png

Image Added

Pankkiyhteystietojen näkyminen laskulla

...