Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Toiminta verkkokaupassa
Sisällysluettelo

Table of Contents

Ase- ja patruunakirjanpito

WinSKJ tukee WKassan ja WinSKJ:n kautta tehtävää ase- ja patruunakirjanpitoa (toistaiseksi ei myyntitilaus eikä verkkokauppa).
Verkkokauppaan voidaan päivittää tiedot patruunoista ja aseista, ja ne voidaan toimittaa kassan tai myyntitilauksen kautta (15.3 ei koske vielä patruuna myyntiä).

Tuoterekisterin perustaminen

...