Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Sisällysluettelo

Table of Contents

SKJBackup

SKJBackup on varmuuskopiointia helpottava työkalupaketti. Asennuksen (2 min) jälkeen ohjelma varmuuskopioi aina automaattisesti kun USB-muisti asetetaan koneen USB-porttiin.

...