Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Lähtökohtahan on siinä, että varsinainen tuotemyynti on _toimittajan_ omaa myyntiä myyntiä, ei kauppiaan.

Kauppiaan myynti on vain provisio-osuus tuotemyynnistä. Provisiohan on käytännössä palvelumyyntiä, eli provisio-tuotteen verokanta pääsääntöisesti 24%.

Kun tuote myydään, menee normaalina tuotemyyntinä.
* Tuote A, 100€ verollisena (24%)
* Toimittaja T, määritelty provisio 10% eli 10% jää kauppiaalle

Tässä vaiheessa tilitysraportilla on myyntiä 100€, verotonta 80,64 veron osuus siis 19,36€

Kun tilitetään:

 • Toimittajatilitys kirjaa toimittajakohtaisesti koko myyntijaksosta (mikä toimittajatilitykseen on valittu)
  • Negatiivisen myynnin verokannoittain koko myynnistä (esimerkkitapauksessa 100€) (tämän kirjauksen jälkeenhän nettomyynti on 0€)
  • Kirjataan provisiomyynti positiivisena 10€ (8,06 veroton 1,94 veron osuus)

Tuotekohtainen myynti on siis edelleen ennallaan, eli esimerkiksi myydyt tuotemäärät näkyvät raporteilla Otetaan esimerkiksi Toimittaja T, jonka myynnistä kauppias ottaa provisioa 10%.

Toimittajalla on kaksi tuotetta:

 • Tuote A, "Avain, koristeltu", 20€, alv 24%
 • Tuote B, "Banaani", 2€, alv 14%

Kuukauden K aikana tuotetta A myydään 10 kpl (yhteensä 200€) ja tuotetta B 5 kpl (yhteensä 10€).

Tässä vaiheessa myyntikassojen tilitysraportilla on siis näiden tuotteiden osalta myyntiä 210€ ja veroerittely tuotteiden verokantojen mukainen. Maksutavat siten, miten ne ovat maksettukin.

Kuukauden päätteeksi tehdään toimittajatilitys toimittajalle T.

Kuukauden viimeiselle päivälle kirjautuu provisiomyyntikassalle seuraavat rivit:

 • Negatiivinen myynti arvonlisäverokannasta 24% = -200€
 • Negatiivinen myynti arvonlisäverokannasta 14% = -10€
 • Positiivinen myynti provisiomyynnistä (provisiotuotteen verokannalla, pääsääntöisesti 24%) = 21€

Täten jos kyseiset myynnit ovat kuukauden aikana ainoita, on kuukauden tilitysraportti myyntisummalla 21€. Mikäli raportti rajataan vain myyntikassoihin, se on 210€. Mikäli raportti rajataan vain tilityskassaan, on se -189€.

Mikäli tuotteista A ja B otetaan tuotemyyntiraportti, nähdään kappalekohtaiset myynnit oikein.