Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

WinSKJ:ssäon mahdollisuus perustaa tuotteille erilaisia valikoimaluokkia.
Valikoimaluokat perustetaan WinSKJ  → 'Ylläpito'-valikon alimmainen kohta 'Valikoimaluokat'.

Valikoimaluokka 1.jpgImage RemovedValikoimaluokka 1.jpgImage Added

Valikoimaluokka 2.jpgImage RemovedValikoimaluokka 2.jpgImage Added

  • Lisää uusi valikoimaluokka +-merkistä. Anna valikoimaluokalle tunnus ja nimi. +-merkillä saat uuden rivin seuraavalle valikoimaluokalle.

...