Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Sisällysluettelo

Table of Contents


Välttämättömät aikakriittiset tehtävät

 • Sopimukset pankin ja luottoyhtiöiden kanssa
 • Maksupäätepalvelusopimus Rahaxin Verifonen tai Netsin kanssa

Liiketoiminnan perustiedot

...

 • Pankkiin tehtävä maksupääteperustietoilmoitus
 • ilmoitettava, että maksupääte on Rahaxi tai Manison
 • laitetyyppi on SKJ-kassa

Pankki toimittaa PATU-tunnukset (2 kpl, PATU2-suojaus, huom! Rahaxi -ratkaisussa ei tarvitse PATUja)

Varmista, että myös muut haluamasi palvelut ovat edelleen käytössäsi; KTL (viitesiirtoluettelo), LMP (laskujen maksupalvelu), ym.

...

 • Tee ADSL-liittymäsopimus operaattorille
 • Tee sopimus Rahaxi Verifone tai Nets Varmennuspalvelusta

...

Toimita kaikki edellä selvitetyt sopimustiedot joko Rahaxi-asiakaspalveluun

 • Puh: (09) 612 0730
 • Fax: (09) 670 202
 • email: helpdesk@rahaxi.com

tai Nets tilausten käsittelyyn

...

Huom! Palvelujen käyttöönotto voi tapahtua aikaisintaan n. 1-4 VIIKON KULUTTUA sopimustietojen ilmoittamisesta maksupäätepalvelujen toimittajalle.

<blockquote>HOIDA HOIDA SOPIMUSASIAT KUNTOON HETI!

Panel

</blockquote>

Projektin organisointi

Nimeä vastuuhenkilö omassa organisaatiossasi vastaamaan asennuksesta ja käyttöönotosta: 

 • Sopimukset pankkiin ja luottoyhtiöille
 • Tietoliikennesopimukset operaattorin kanssa
 • Ilmoitus Netsille/Rahaxille Verifonelle
 • Tilaukset sähkönsyöttö- ja tietoliikenneverkon rakentamisesta
 • Ilmoitus SKJ:n nimeämälle projektipäällikölle tai asentajalle, kun kaikki tilaukset / ilmoitukset on tehty

...

Kun käyttöönottoon varattu aika (sovittu kiinteästi toimitussopimuksessa) käytetään tehokkaasti, autetaan sillä parhaiten tavoitteen saavuttamista.

Projektiin valmistautuminen
ASKJ asennus