kassajärjestelmä

Skip to end of metadata
Go to start of metadata
  1. Avaa Pervasive Cotrol Center (Windows+R, kirjoita pcc, enter)
  2. Valitse Execute SQL Commands
  3. Valitse oikea kanta
  4. Kopioi sql lause syötekenttään:
    1. select * from "INI" where avain = 'TXTOTSIKOT'
  5. Paina Execute in Grid
  6. Muuta Data -sarakkeen tietoja
  7. Tallenna


  • No labels