Page tree


Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Invalid License

This macro requires a valid license for the 'Visibility for Confluence' app. Contact your administrators.

Sisällysluettelo

Reittilistalla voidaan esittää lastatatvien laatikoiden määrä. Raporttipohja muutettu käyttäjän muokattavaksi.

Toiminnon vaatimukset

Toiminta

Reittilistalle tulostuu lastattavien laatikoiden määrä. Tuotteella on kenttä "tukkukoko" johon laitetaan laatikkoon menvien tuotteiden määrä.

Ohjelma laskee toimitettavista tuotteista tarvittavien laatikoiden määrä samaan tapaan kuin toimitettavat kilotkin.


Asennus

Ei tarvita erillistä asennusta. Tuloste löytyy leipomo tulosteista.


Toiminnon hyödyt


Käyttäjä voi itse määritellä raportin ulkoasun ja siinä esitettävtä kentät.

Toiminnon rajoitteet

Invalid License

This macro requires a valid license for the 'Visibility for Confluence' app. Contact your administrators.

  • No labels