kassajärjestelmämyymälä-&verkkokauppajärjestelmä

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

HUOM!

Jokaiselle käyttäjälle tulee määritellä sitä vastaava myyjä käyttäjäylläpidossa. Jos myyjä jätetään tyhjäksi tai sama myyjä on useammalla käyttäjällä, eivät rajaukset toimi.

Sisällysluettelo


Yleistä

Myyntitilaus on sitä käytettäessä linkitettynä johonkin kassaan. Ilman rajauksia myyntitilauksella käytettävä myymälä noudetaan kassan asetuksista. Myyntitilauksella käytettävä varasto noudetaan kyseiseen myymälään linkitetystä varastotiedosta. 

Myyntitilauksen kassa-asetus on konekohtainen.

 • Myyntitilaus -> Kassat -> valitse käytettävä tietokone -> valitse tätä konetta vastaava kassa

 • Kassan asetukset -> Kassat -> valitse myyntitilauksella käytettävä kassa -> Myymälä

 • Pääohjelma -> Tiedosto -> Asetukset -> Myymälät/Osastot -> Kyseiseen myymälään linkitetty Varasto


Ostotilauksen kirjaus/tuloutus tai myyntitilauksen kirjaus/toimitus on mahdollista rajata käyttämään myyjä/käyttäjäkohtaisesti vain tiettyä varastoa(OT) tai myymälää(MT).

Määrityksiin voidaan laittaa:

Määritys

Arvo (myymälänumero)

Selitys

MTMYYMRAJAUS

2

Myyntitilauksen kirjauksen myymälärajaus

MTTOIMITUSRAJAUSMYYMALA

2

Myyntitilauksen toimituksen myymälärajaus

OTSAAVUTUSVARASTORAJAUS

2

Ostotilauksen saavutuksen varastorajaus

OTVARASTORAJAUS

2

Ostotilauksen kirjauksen varastorajaus

Arvo vastaa myymälä/varastonumeroa riippuen käytetäänkö ostotilausta vai myyntitilausta.

Määritysten käyttöönotto käyttäjäylläpidossa

 1. Taustaohjelman pääikkuna -> Ylläpito -> Käyttäjähallinta -> Käyttäjät
 2. Valitse mitä rajausta haluat käyttää ja kirjoita se alempaan taulukkoon 'Määritys' -kenttään (kopioimalla varmistat kirjoitusasun menevän oikein)
 3. Valitse mitä myymälää/varastoa määritys koskee ja kirjoita se 'Arvo' -kenttään
 4. Valitse myös ylemmästä gridistä käyttäjää vastaava 'Myyjä' käyttäjäylläpidossa. Jokaisella käyttäjällä tulee olla määriteltynä eri myyjä!

Käyttäjäylläpito

Vaikutukset

Jos ostotilausasetukset on määritelty onnistuneesti, tulisi ostotilauksen kirjauksen ja tuloutuksen käsitellä tällä myyjällä/käyttäjällä vain määritellyn varaston tilauksia.
Jos myyntitilausasetukset on määritelty onnistuneesti, myyntitilauksen kirjauksen ja toimituksen tulisi käsitellä vain määritellyn myymälän tilauksia.

Huom! Myyntitilauksen varasto on valittavissa myyntitilauksen kirjauksessa vapaasti. Myyntitilaus ottaa kuitenkin automaattisesti myymälälle määritellyn varaston (Winskj -> Tiedosto -> Asetukset -> Myymälät/Osastot), jos ei valintaa muuteta.


Kuvissa on ostotilauksen ja myyntitilauksen valikkonäkymät. Punaisella laatikolla on rajattu ilmoitus rajauksen päälläolosta ostotilauksen "Kirjaa/Muokkaa"-toiminnossa varastoon numero 2 (KUOPIO) ja myyntitilauksella "Kirjaa/Muokkaa"-toiminnossa myymälään numero 2 (SKJ OY 2)

Kuvissa on myös alleviivattu myyjätunnuksen vieressä myyjän nimi (AARNO HARTIKAINEN), sekä alhaalla käyttäjän nimi (AARNO). Käyttäjä on se, jolla kirjaudutaan sisään osto- tai myyntitilaukselle. Myyjä haetaan tämän jälkeen käyttäjän takaa, joten linkitys myyjän ja käyttäjän välillä on ehdottomasti oltava olemassa.

OstotilausMyyntitilausMuut määritykset

 • Jos tilausnumero halutaan eri numeroavaruuteen eri myymälöissä, tulee myymälässä luoda ensimmäinen tilaus halutulle aloitusnumerolle:
  • INSERT INTO MT(Numero,Myymala) VALUES(13000,2);
  • 13000 on halutun numerosarjan ensimmäinen tilausnumero
  • 2 on myymälän numero, jossa numeroavaruus halutaan käyttöön


Mahdolliset ongelmatilanteet

Järjestelmä ei varoita jos useamman käyttäjän myyjäksi on valittu sama myyjä ja käyttäjäkohtaisesti tehdään useamman eri käyttäjän kautta samalle myyjälle useampia rajoituksia. Mikäli nämä määrittelyt eroavat toisistaan, niin ne eivät kaikki voi olla voimassa yhtä aikaa.

Rajaukset eivät toimi ja tilauksissa näkyy muiden myymälöiden tilauksia.
 • Tarkasta, että jokaisella käyttäjällä on määriteltynä myyjä.
 • Tarkasta, että jokaisella käyttäjällä on määriteltynä eri myyjä.
 • Tarkasta onko myymälä tai varastonumero annettu ja että se vastaa jotain myymälää tai varastoa.
 • Tarkasta onko 'Määritys' kirjoitettu oikein.
Tilaukset kirjautuvat väärään varastoon
 • Tarkasta myymälälle asetettu varasto myymäläylläpidosta (Winskj -> Tiedosto -> Asetukset -> Myymälät/Osastot)
Kampanjat tulevat väärin.

HUOM! Kampanjahallinnan (ylläpito -> kampanjahallinta) kautta tehtyjä kampanjoita ei huomioida myyntitilauksella! Vain tuoteylläpidon kampanja-välilehden kautta voi tehdä myymälarajauksia siten että myyntitilaus huomioi ne. (2015 syyskuun 30. päivän tilanne)

Tilausten selaus -toiminto ei näy myyntitilauksen kirjauksessa
 • Tämä toiminto ei tue myymälärajausta, vaan tässä tapauksessa tulee käyttää uudempaa SQL-pohjaista tilaushakua. Kun käyttäjällä on käytössä myymälärajaus, on kyseinen toiminto piilotettuna.