Page tree

kassajärjestelmämyymälä-&verkkokauppajärjestelmä

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sisällysluettelo

Kun ostotilauksia tuloutetaan Waybill-sanomaa käyttäen, on mahdollista lisätä sanomassa olevat uudet tuotteet tilaukselle ja samalla tulouttaa ne.

Tilaus on myös mahdollista merkitä sanoman avulla saapuneeksi ilman että yhtään riviä tuloutetaan. Tällöin tilauksella  ei saa olla päällä

"Salli osatoimitus".

Toiminnon vaatimukset

Toimintoa voidaan käyttää jos on lisenssit UBL_rahtikirja ja UBL_rahtikirja_Ostotilaus.

Rivien lisääminen on mahdollista kun ostotilauksen Waybill tuloutusmäärittelyissä on valittu kohta "Lisätään tuote, jos sitä ei ole tilauksella".


Toiminta

Tehdään ostotilaus ja muodostetaan siitä UBL-sanoma. Tämä UBL-sanoma luetaan järjestelmään myyntitilaukseksi. Myyntitilaukselle lisätään

uusi tuote ja toimitetaan tilaus.  Toimituksen yhteydessä tilauksesta muodostetan Waybill sanoma.  Waybill-sanoma tuloutetaan ostotilaukselle.

Jos ostotilauksen asetuksissa on valittuna  kohta "Lisätään tuote, jos sitä ei ole tilauksella", muodostetaan tuloutuksen yhteydessä ostotilaukselle

uusi, myyntitilaukselle lisätty rivi. Jos tuotetta ei löydy tuoterekisteristä sitä ei lisätä ostotilaukselle. Jos ostotilaus halutaan tulouttaa sähköisesti

ilman että tuotteita toimitetaan lainkaan se onnistuu seuraavasti. Lisätään myyntitilaukselle ylimääräinen rivi, alkuperäiset rivit tuloutetaan nolla

määrillä ja uusi rivi  tilatulla määrällä. Jos ostotilauksen asetuksissa ei ole valittuna kohta "Lisätään tuote, jos sitä ei ole tilauksella" ja ostotilaukselle

ei sallita jälkitoimituksia, tuloutetaan tilaus nolla määrillä, merkitään se saapuneeksi eikä uutta riviä lisätä tilaukselle. 


Toiminnasta kirjoitetaan logia WaybillOrders. log tiedostoon.


Asennus

Ominaisuus tulee käyttöön normaalin ohjelmistopäivityksen yhteydessä.

Toiminnon hyödyt

Tilaukset voidaan merkitä automaattisesti tilaan saapunut vaikka tuotteita ei koskaan tuloutetta. Tällöin tilauksia ei tarvitse käydä käsin läpi

merkkaamassa saapuneeksi. Varastolta on mahdollista lähettää / lisätä myymälään tuotteita joita ei alkuperäisessä tilauksessa ole.

Toiminnon rajoitteet

Lisättävät rivit voivat olla kappaletuotteita tai lajitelmia. Paketti tai tuoterakennetuotteita ei voi lisätä sanoman yhteydessä. Jos halutaan lisätä lajitelmatuotteita on

myyntitilauksen asetuksissa oltava päällä kohta "Käytä SKJ:n Waybill-sanomakuvausta sanoman muodostuksen aikana. Lisättävä tuote tulee olla tuoterekisterissä 

jos tuote on jo poistettu rekisteristä tuloutuksen yhteydessä, sitä ei lisätä ostotilaukselle.

  • No labels