kassajärjestelmä

Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Lähiverkko Omnisell ympäristöä varten

Jos Omnisell asennetaan lokaalisti palvelinkoneelle (palvelinkone voi olla myös normaali työasema), täytyy lähiverkon täyttää tietyt kriteerit. Toimintalogiikka tiivistettynä:

  • Tietokantatiedostot sijaitsee palvelinkoneella.
  • Palvelinkoneella tietokantayhteys on määritelty Actia (ent. Pervasive) Engine Interface -yhteydellä. Asennuksen hoitaa Nethit tai valtuutettu järjestelmäasiantuntija.
  • Työasemat ovat yhteydessä palvelinkoneeseen Actia (ent. Pervasive) Client Interfacen välityksellä. Asennuksen hoitaa Nethit tai valtuutettu järjestelmäasiantuntija.
  • Muu tiedonsiirto tapahtuu tiedostopohjaisesti.

Vaatimukset lähiverkolta:

  • Työasemien tulee olla samassa aliverkossa (esim. 192.168.1.X).
  • Levyjako oltava sallittu työasemien ja palvelimen välillä. Levyjakoja käytetään mm. tuotekuvien sekä joiden järjestelmän käyttämien tiedostojen (kuten raporttipohjat) kanssa.
  • Actia (ent. Pervasive) Client Interface -yhteys käyttää sisäverkon TCP-portteja 1583 ja 3351, joten sisäverkon liikenne (HUOM: ei ulkoverkon) pitää olla näiden porttien osalta olla sallittu niille työasemille, joilla ohjelmistoa käytetään.
  • No labels