kassajärjestelmä

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

SKJ Kirjanpitoliittymä tuottaa konekielisesti luettavaa aineistoa järjestelmällä tehdyistä myynneistä koostamalla myynnit mm. kirjanpitotileittäin.


Vakioliittymä tuottaa seuraavanlaista aineistoa:

Tarvittavat lisenssit

  • KpLiittyma=True

Aineistossa on mukana yksi 100€ ALV 24% verokannalla tehty käteismyynti.


Aineisto on CSV-muotoinen, kenttäerottimena tabulaattori. Tiedostonimeksi tulee oletuksena KPvvvvkkpp_hhmmss, jossa aikaleimaksi
muodostuu luontihetki.


Myynti on kirjattu tilille 3010 verottomana, maksutapa käteinen tilille 1900 ja vero tilille 2924, arvonlisäverokoodilla 1.


Aineistossa esiintyvät kentät:


Yritystunnus =  Kertoo vastaanottavan järjestelmän yritystunnisteen, määriteltävissä kirjanpitoliittymän käyttöliittymässä
Tositelaji =  Tositelaji, kertoo tositelajin, määriteltävissä kirjanpitoliittymän käyttöliittymässä
Tositepvm =  Tositteen päivämäärä, käytännössä myynnin todellinen tapahtumapäivä, muoto vvvvkkpp
Valuutta =  Valuutta, jossa myynti on tapahtunut
Vientiselite =  Tätä vientiä koskeva selite, käytetään yleensä tunnistamaan lähettävä järjestelmä ja aineiston päivä selkokielisenä
Tositeselite =  Mahdollisesti tositteelle kohdistuva selkokielinen selite
Tili =  Kirjanpitotili, jolle rivi kirjataan. Määritellään myyntien osalta pääsääntöisesti tuoteryhmäkohtaisesti, mutta pystytään määrittelemään
myös tuotekohtaisia poikkeuksia.
Alvkoodi =  Vastaanottavan järjestelmän arvonlisäverotunniste
Summa =  Rivin summa, valuutta-kentän määrittelemässä valuutassa, desimaalierottimena pilkku
Toiminto =  Mahdollinen määritelty toimintokoodi tapahtumalle, voidaan määritellä tuotekohtaisesti
Kustannuspaikka =  Kustannuspaikka, johon rivi kohdistuu, voidaan määritellä myymäläkohtaisesti tai tuotekohtaisin poikkeuksin
Projekti =  Projekti, johon rivi kohdistuu, voidaan määritellä tuotekohtaisesti tai erikoistapauksissa maksutapakohtaiseksi
Kiinteistö =  Kiinteistö, johon rivi kohdistuu, voidaan määritellä tuotekohtaisesti
Tuote =  Tuote, johon rivi kohdistuu, voidaan määritellä tapauskohtaisesti esimerkiksi sisäisen laskennan käyttötarkoituksissa
Vastapuoli =  Myynnin vastapuoli, voidaan määritellä asiakaskohtaisesti, asiakkaan kustannuspaikka
Tyyppi =  Debit (D) / Kredit (K)
Verotila =  Rivin tyyppi (Verotila_eimyynti maksutapojen osalta, verotila_vero verorivien osalta ja verotila_normaali myynneissä)


  • No labels