kassajärjestelmä

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tietojen verkkokauppaan päivitys -työkalun löydät taustaohjelman pääikkunan kautta Verkkokauppa Päivitys

Tietojen päivitys -työkalulla voit lähettää taustaohjelman tietoja massana verkkokauppaan. Tietoja asetetaan lähetettäväksi ruksimalla työkalun listassa olevia rivejä. Voit ruksia useita tietoja päivitettäväksi samaan ajoon. Ajosta ei synny duplikaatteja tietoja.

Suurin osa ruksittavista tiedoista lähettää massana kaikki taustaohjelman tietokannasta aiheeseen liittyvät tiedot uudestaan verkkokauppaan ylikirjoittaen madhollisesti vanhentuneet tiedot. Tällainen ajo ei kuitenkaan poista sellaisia tietoja, jotka löytyvät pelkästään verkkokaupasta.

Vertailevat päivitykset (mm. vaihtoehto "Kampanjat(vertaileva päivitys)") ovat muista ruksittavista riveistä poikkeuksellisen älykkäitä ajoja, jotka vertailevat taustohjelman tietokannassa olevia tietoja verkkokaupan tietokantaan. Vertailun perusteella järjestelmä poistaa verkkokaupasta taustaohjelman tietojen perusteella sellaiset tiedot, joiden ei kuuluisi verkossa olla, ja lisää sellaiset tiedot, jotka sieltä puuttuvat.

Päivitysajon käyttämää resurssien määrää voidaan säätää Päivitysviiveet-osiossa olevilla säätimillä. Pidä hiirtä säätimen päällä saadaksesi tarkempaa informaatiota.


HUOM!

Verkkokauppavahti (webkauppavahti.exe) ei saa olla päällä ajon aikana. Muuten verkkokauppavahti voi keskeyttää päivitys-työkalulla aloitetun ajon.  • No labels