Page tree

kassajärjestelmämyymälä-&verkkokauppajärjestelmä

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sisällysluettelo

Fineli-ravintoarvojen käyttöliittymä on leipomoita varten toteutettu toiminnallisuus, joka mahdollistaa ravintoarvojen noutamisen Fineli-aineistosta automaattisesti käytettäväksi Flowvy-ohjelmistossa.

Fineli on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämä ravintoaineiden tietopankki. Tietokanta sisältää Suomessa käytettävien elintarvikkeiden keskimääräisestä ravintoainekoostumuksesta koottua tietoa kätevästi yhdessä paikassa.

Ominaisuus helpottaa leipomoiden toimintaa tekemällä ravintoarvojen lisäämisen tuotteille helpoksi ja nopeaksi.

Toiminnon vaatimukset

Fineli haku ravintoarvoille

 • Fineli-ravintoarvojen käyttöliittymään päästään painamalla leipomotuotekortin Ravintoaineet-ikkunassa Hae Finelistä-painiketta.
  • Painike on näkyvissä vain jos asiakkaalla on Ravintoaineliittymat-lisenssi.
 • Jos tietokanta sisältää Fineli-aineiston, näytetään tuonti-ikkunan vasemmassa osiossa lista raaka-aineista.
 • Perusravintoarvot-osio näyttää valitun raaka-aineen sisältämät ravintoarvot.
 • Erikoisruokavaliot-osio näyttää valittuun raaka-aineeseen liittyvät mahdolliset erikoisruokavaliotiedot.
 • Asetukset-painike avaa Fineli-liittymän asetukset Fineli-ravintoarvojen ja SKJ ravintoarvotuotteiden välisten linkkien määrittämistä varten.
 • Tuo valittu-painike tuo valitun raaka-aineen ravintoarvotiedot muokattavalle tuotteelle käyttäen asetuksissa määritettyjä ravintoarvotuotteita.

Fineli-ravintoarvojen asetukset

 • Finelikoodi-sarake sisältää ravintoarvon koodin. Oletuksena käytetään seuraavia ravintoarvoja:

  KoodiRavintoarvo
  ALCAlkoholi
  CHOAVLHiilihydraatit
  ENERCEnergia (kJ)
  FAMCISRasva, yksittäistyydyttymättömät 
  FAPURasva, monityydyttymättömät
  FASATRasva, tyydyttyneet
  FATRasva
  FIBCKuitu
  LACSLaktoosi
  NACLSuola
  PROTProteiini
  SUGARSokeri
 • SKJ Koodi-sarake sisältää sen SKJ tuotekoodin, johon ravintoarvo halutaan linkittää.

 • Järjestys-sarakkeet kertovat missä järjestyksessä ravintoarvot halutaan tuoda tuotteelle. Esimerkiksi rasvojen ryhmittäminen yhteen onnistuu antamalla FAT, FASAT, FAMCIS, ja FAPU riveille peräkkäiset järjestysnumerot.
 • SKJ 2 koodi-sarake sisältää sen SKJ tuotekoodin, joka on laskennallisesti yhteydessä SKJ Koodi-sarakkeen tuotekoodiin. Tätä käytetään lähinnä ENERC rivillä kJ ja kcal tuotteiden linkitykseen.
 • 2. koodin kerroin-sarake sisältää kertoimen, jolla SKJ 2 koodi-tuotteen ravintoarvo saadaan laskettua SKJ Koodi-tuotteen ravintoarvosta kaavalla (arvo / kerroin).

Asennus

 1. Käynnistä SKJ-kansiossa sijaitseva SkjScript.exe.
 2. Etsi ja avaa (Tiedosto → Avaa) tiedosto finelituonti.pas.
 3. Vaihda tietokannan nimi (dbname := 'leipomo';) tiedoston rivillä 132 sen tietokannan nimeksi, johon Fineli-aineisto asennetaan.
 4. Suorita (Suorita → Aja) ja odota kunnes ajo valmis.

Toiminnon hyödyt

 • Käyttöliittymä helpottaa leipomoiden toimintaa tekemällä ravintoarvojen lisäämisen tuotteille helpoksi ja nopeaksi.

Toiminnon rajoitteet

 • No labels