Page tree

kassajärjestelmä

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sisällysluettelo

Fineli-ravintoarvojen käyttöliittymä on leipomoita varten toteutettu toiminnallisuus, joka mahdollistaa ravintoarvojen noutamisen Fineli-aineistosta.

Toiminnon vaatimukset

 • Fineli-ravintoarvojen käyttöliittymä vaatii Ravintoaineliittymat-lisenssin.
 • Fineli-aineiston hakeminen vaatii Internet-yhteyden ja tiedoston finelituonti.pas.

Toiminta

Fineli-ravintoarvojen tuonti

 • Fineli-ravintoarvojen käyttöliittymään päästään painamalla leipomotuotekortin Ravintoaineet-ikkunassa Hae Finelistä-painiketta.
  • Painike on näkyvissä vain jos asiakkaalla on Ravintoaineliittymat-lisenssi.
 • Jos tietokanta sisältää Fineli-aineiston, näytetään tuonti-ikkunan vasemmassa osiossa lista raaka-aineista.
 • Perusravintoarvot-osio näyttää valitun raaka-aineen sisältämät ravintoarvot.
 • Erikoisruokavaliot-osio näyttää valittuun raaka-aineeseen liittyvät mahdolliset erikoisruokavaliotiedot.
 • Asetukset-painike avaa Fineli-liittymän asetukset Fineli-ravintoarvojen ja SKJ ravintoarvotuotteiden välisten linkkien määrittämistä varten.
 • Tuo valittu-painike tuo valitun raaka-aineen ravintoarvotiedot muokattavalle tuotteelle käyttäen asetuksissa määritettyjä ravintoarvotuotteita.

Fineli-ravintoarvojen asetukset

 • Finelikoodi-sarake sisältää ravintoarvon koodin. Oletuksena käytetään seuraavia ravintoarvoja:

  KoodiRavintoarvo
  ALCAlkoholi
  CHOAVLHiilihydraatit
  ENERCEnergia (kJ)
  FAMCISRasva, yksittäistyydyttymättömät 
  FAPURasva, monityydyttymättömät
  FASATRasva, tyydyttyneet
  FATRasva
  FIBCKuitu
  LACSLaktoosi
  NACLSuola
  PROTProteiini
  SUGARSokeri
 • SKJ Koodi-sarake sisältää sen SKJ tuotekoodin, johon ravintoarvo halutaan linkittää.

 • Järjestys-sarakkeet kertovat missä järjestyksessä ravintoarvot halutaan tuoda tuotteelle. Esimerkiksi rasvojen ryhmittäminen yhteen onnistuu antamalla FAT, FASAT, FAMCIS, ja FAPU riveille peräkkäiset järjestysnumerot.
 • SKJ 2 koodi-sarake sisältää sen SKJ tuotekoodin, joka on laskennallisesti yhteydessä SKJ Koodi-sarakkeen tuotekoodiin. Tätä käytetään lähinnä ENERC rivillä kJ ja kcal tuotteiden linkitykseen.
 • 2. koodin kerroin-sarake sisältää kertoimen, jolla SKJ 2 koodi-tuotteen ravintoarvo saadaan laskettua SKJ Koodi-tuotteen ravintoarvosta kaavalla (arvo / kerroin).

Asennus

 1. Käynnistä SKJ-kansiossa sijaitseva SkjScript.exe.
 2. Etsi ja avaa (Tiedosto → Avaa) tiedosto finelituonti.pas.
 3. Vaihda tietokannan nimi (dbname := 'leipomo';) tiedoston rivillä 132 sen tietokannan nimeksi, johon Fineli-aineisto asennetaan.
 4. Suorita (Suorita → Aja) ja odota kunnes ajo valmis.

Toiminnon hyödyt

 • Käyttöliittymä helpottaa leipomoiden toimintaa tekemällä ravintoarvojen lisäämisen tuotteille helpoksi ja nopeaksi.

Toiminnon rajoitteet

 • No labels