kassajärjestelmä

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Asiakkaan avoimet tilaukset voi siirtää uudelle myyntitilaukselle ja merkitä samalla vanhat tilaukset Siirretyiksi, jolloin ne poistuvat Toimittamattomat -listalta.
Kun tehdään uusi myyntitilaus ja siihen valitaan asiakas asiakashaun kautta, niin taustaohjelma tarkistaa, onko kyseiselle asiakkaalle ennestään hyväksyttyjä myyntitilauksia, joilla olisi toimittamattomia tuotteita.

Mikäli vanhempia avoimia myyntitilauksia löytyy, niin näiden myyntitilauksien kokonaan toimittamattomat tuotteet voidaan siirtää toimitettavaksi uudelle tilaukselle joko yksitellen tai kaikki kerrallaan.

Tätä varten aukeaa oma ikkunansa, josta saa valikoida uudelle myyntitilaukselle tuotavat tuotteet yksitellen raahaamalla tai yhdellä napin painalluksella kaikki.


Myös osatoimitetut tilaukset ja tuotteet voidaan siirtää samassa ikkunassa.

Tilaukset, joista tuotteet on siirretty, eivät jää varaamaan saldoja. Mikäli vanhoilta tilauksilta siirretään kaikki tuotteet, niin ne eivät myöskään jää toimitettavien listoille.Alla on esitelty pidemmällä kaavalla esimerkin omaisesti, miten uudelle asiakkaalle osatoimitetun tilauksen tuotteet saadaan helposti uudelle tilaukselle.

Videon sisältö:

  1. Luodaan uusi myyntitilaus ja uusi asiakas.
  2. Osatoimitetaan tilauksen tuotteet
  3. Luodaan asiakkaalle uusi tilaus
  4. Siirretään vanhat tilauksen toimittamattomat tuotteet tilaukselle ja lisätää uudet tuotteet.