kassajärjestelmä

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Laskujen ylimääräiset suoritukset (kuten maksumuistutuslisä, perintämaksu tms.) voidaan kirjanpitäjän toiveista riippuen suorittaa kolmella eri tavalla.

Mikäli laskulle tulee merkittävää perintätuottoihin, niin nämä tulee merkitä ensin. Tämä on tehtävä tässä järjestyksessä sillä kun laskulle on merkattu suorituksia yli laskutetun summan, niin suorituksia ei voi enää merkata lisää.


Alkuperäisen summan suoritus ja perintätuoton suoritus

Yksinkertaisin tapa on ensin merkata perintälisän suoritus perintätuottoihin ja sen jälkeen merkata itse laskun alunperin laskutettu summa esim. tilille.

Ohessa on esimerkkivideo, joka näyttää kuinka tämä tehdään ja kuva lopputuloksesta.

Yhteenlasketun summan suoritus, perintäosuuden hyvitys ja perintätuoton suoritus

Toinen tapa on ensin merkata perintätuoton hyvitys laskun maksajan yhteensä suoritetusta summasta, merkata se sen jälkeen perintätuottoihin ja sitten merkata yhteensä suoritettu summa suoritetuksi.

Ohessa on esimerkkivideo, joka näyttää, kuinka nämä kolme riviä merkataan ja kuva lopputuloksesta.

Alkuperäisen summan suoritus, perintäosuuden suoritus ja hyvitys sekä perintätuoton suoritus

Mikäli perintäosuuksien suorituksia tileille halutaan seurata tarkasti, niin kolmas eli työläin vaihtoehto merkata perintätuottoja on mahdollinen.

Ensin laskulle merkataan perintäosuuden suoritus esim. tilille, hyvitetään se, merkataan se sen jälkeen perintätuottoihin ja sitten merkataan alkuperäinen laskutettu summa suoritetuksi.

Ohessa on esimerkkivideo, joka näyttää miten tämä nelirivinen suorituspino tehdään ja kuva lopputuloksesta.

  • No labels