kassajärjestelmä

Skip to end of metadata
Go to start of metadataKäyttäjien pääsyä tiettyhin vailkoihin ja valikoiden osiin voidaan rajata myös valikkohierarkian kautta.

Valikkohierarkiaan pääsee klikkaamalla Käyttäjät -ikkunassa Valikot nappia.


Valikkohierarkia -ikkunasta kun tuplaklikkaa jotain valikkoa tai valikon osaa, niin se lisätään rajauksiin.Lisäämänne rajaukset näkyvät Käyttäjät valikossa Määritys -kohdassa. Tuohon samaiseen kohtaan voitte myös kirjoittamalla lisätä Käyttäjähallinta -artikkelissa mainittuja rajauksia. Muutosten voimaan astuminen vaatii taustaohjelman uudelleenkäynnistämisen.

  • No labels