kassajärjestelmä

Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Tuotteelle voidaan aktivoida kaiverrus- / brodeerauslisäpalvelu, jossa kuluttaja saa kirjoittaa haluamansa tekstin, joka sitten kaiverretaan tai brodeerataan tuotteeseen. 

Kaiverrukselle / brodeeraukselle ja myös yksittäisille tekstifonteille voidaan asettaa taustaohjelmasta hallittavissa olevat hinnat.

Ominaisuus on paljon käytössä esim. koruissa kuten sormuksissa.


Ohjeet

Kaiverrusominaisuuden luominen

Luo taustaohjelmassa tuoteominaisuus joka kytkee kaiverrusominaisuuden tuotteelle. Esim. "Kaiverrus" tai "Brodeeraus"

Kyllä/Ei -ominaisuus:

 • Ota talteen ominaisuuden OminaisuusID

Valikko -ominaisuus:

 • Ota talteen ominaisuuden arvojen ArvoID:t

  • Saat ominaisuuden arvojen id:t selville käyttämällä alla olevaa kyselyä taustaohjelman export-työkalussa:

   select arvot.ominaisuusid as OminaisuusID, omi.ominaisuusnimi as OminaisuusNimi, arvot.ominaisuusarvoid as ArvoID, arvot.selite as ArvoSelite from "OMINAISUUSARVOT" arvot
   left join ominaisuudet omi on omi.ominaisuusid = arvot.ominaisuusid
   order by ominaisuusid


Kaiverrus- ja fonttituotteiden luominen

Luo haluamasi kaiverrus- ja fonttituotteet. 

Esimerkiksi tuotteet nimellä “Kaiverrus fonttivalinnoilla” tai “Kaiverrus kaunolla” sekä fonttituotteiksi esim. "Times New Roman" ja "Kauno". Fonttituotteiden nimet tulevat näkyviin verkkokaupan tuotekortilla fonttivalinnoissa.

Kaiverrustuotteille määritetty hinta tulee näkyviin ja käyttöön verkkokaupassa kaiverruksen hinnaksi. Fonttituotteiden hinta ei näy tuotekortilla, mutta pätee ostoskorissa. Fonttien mahdollisen hinnan voi silloin näyttää vaikkapa nimessä.

Fonttituotteille voi kullekin myös lisätä yhden kuvan, joka tulevat näkyviin verkkokaupan tuotekortilla fontin nimen alapuolelle.

Kaiverrus- tai fonttituotteiden ei tarvitse olla missään tuoteryhmissä.

Merkkaa Kaiverrus- sekä fonttituotteille myös seuraavat ruksit:

 • Ei varastoseurantaa
 • Verkkokaupassa
 • Passiivinen (Lisätiedot-välilehdeltä)Kaiverrusominaisuuden kytkeminen aktiiviselle verkkokaupan tuotteelle

Määritä luomasi kaiverrusominaisuus sille tuotteelle jolle haluat sen käyttöön (ei äsken luodulle kaiverrus- tai fonttituotteelle).

Jos teit Valikko-tyyppisen ominaisuuden, niin kytke myös oikea ominaisuuden arvo.Verkkokauppaan tehtävät muutokset

Kaiverruspalvelun kytkeminen verkkokauppaan täytyy toistaiseksi suorittaa verkkokaupan ylläpitäjän toimesta. Ota siis yhteys tässä vaiheessa omaan verkkokaupan ylläpitäjääsi.


Ilmoita verkkokaupan ylläpitäjällesi seuraavat asiat:

 • Kaiverrusominaisuuksien OminaisuusID:t
  • Mahdollisten ominaisuuksien arvojen ArvoID:t
 • Kaiverrustuotteiden tuotenumerot
 • Fonttituotteiden tuotenumerot
 • Mitä kaiverrustuotteita haluat kytkeytyvän verkkokaupan tuotteelle kustakin kaiverrusominaisuudesta tai sen arvosta (yksi tai useampi lisäpalvelutuote per lisäpalveluominaisuus)
 • Mitä fonttituotteita haluat kytkeytyvän kuhunkin kaiverrustuotteeseen (nolla tai useampi fontti per kaiverrustuote)
Tukipalvelut -artikkeli


Voit ilmoittaa verkkokaupan ylläpitäjällesi esim. seuraavanlaisesti:

- Kaiverrusominaisuuden OminaisuusID on 9
- Ominaisuuden 9 ArvoIDt on 15 ja 16
- Kaiverrustuotteiden tuotenumerot ovat 012345 ja 543210
- Fonttituotteiden tuotenumerot ovat 0123 ja 3210
- Ominaisuuden 9 ArvoID:seen 15 yhdistetään kaiverrustuote 012345 ja ArvoID:seen 16 yhdistetään kaiverrustuote 543210
- Haluan, että kaiverrustuote 543210 ei anna fonttivalintoja ja kaiverrustuote 012345 kytkee fonttituotteet 0123 sekä 3210

 • No labels