kassajärjestelmä

Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Sisällysluettelo


Fifo varastojärjestelmä on tarkoitettu pikaruokapaikkoihin seuraamaan valmiita tuotteita ja niiden
tuoreusaikoja. Se koostuu fifo -näyttöohjelmasta ja Wkassaan rakennetusta varastokäsittelystä
(myynti, kuormantulo, hävikki).

Perustiedot ja toiminta

Tuotteelle tulee merkitä Fifovarasto. Fifo -tuotetta seurataan kappaleina, joten se voi olla
reseptituote.
Fifon täyttäminen tehdään kassalla kuorman tulo -toiminnolla. Näppäimeen voi ohjelmoida
ominaisuutena tyypin (eli kuorman tulo), joka nopeuttaa toimintaa.
Fifonäyttö -ohjelma (fifonaytto.exe) käynnistetään parametrinaan käytettävä mahdolliset valitsimet
ja yritys. Jos halutaan muuttaa määrityksiä, pitää antaa parametri /maarita ennen yrityksen aliasta.
Esim.

 • fifonaytto /maarita ravintola
  Asiakkaalle näkyvä näyttö aktivoidaan /asiakas parametrilla esim.
 • fifonaytto /asiakas ravintola
  Ohjelma hakee määritykset ensin ohjelman kansiosta ja jos ei löydä sieltä niin sitten
  tietokantapolusta. Jos kummassakaan ei ole fifonaytto.ini tiedostoa, niin ohjelma luo sen
  tietokantapolun päähän.
  Fifonaytöllä sarakkeet jakautuvat seuraavasti

  Tuote

  valmiina

  vanhenee

  Tuote4

  Valmiina

  vanhenee

  Tuote2

  valmiina

  vanhenee

  Tuote5

  Valmiina

  vanhenee

  Tuote3

  valmiina

  vanhenee

  Tuote6

  Valmiina

  vanhenee

  Sarakkeiden leveydet ja rivien korkeudet ovat muutettavissa ylä- ja vasemmanlaidan kapeasta
  palkista. Määritysnäytössä sarakkeiden leveydet ja rivien korkeudet tallentuvat automaattisesti.
  Tuote -kohtaan kirjoitetaan tuotteen TEKSTI, valmiina -kohtaan määrittelytilassa kirjoitetaan ko.
  tuotteen numero. Numero pitää kirjoittaa juuri oikeassa asussa ja tuotteen numerona (lisätunnus ja
  viivakoodi eivät toimi). Vanhenee -sarake ei näy, jos näyttö on asiakastilassa.
  Muut määrittelyt saadaan klikkaamalla hiiren oikealla taulukkoa.

 • Fontti – muuttaa taulukon kirjasinlajia.
 • Sarakkeita – muuttaa taulun sarake määrää max. 4 . Anna sarakemäärä ”sovellussarakkeita” eli jos haluaa tuotteet yhteen sarakkeeseen, tähän syötetään arvo 1.
 • Rivejä – määrätään rivien määrä, ylärajaa ei ole.
 • Taustaväri – määritetään taulukon taustan väri.
 • Negatiivinen fontti ja tausta -. määrätään millä kirjasinlajilla ja taustan värillä negatiiviseksi menneet tuotteet näytetään.
 • Vanhenemisaika – ilmoitetaan aika minuutteina, jonka jälkeen tuotteet näytetään vanhenevina.
 • Yläteksti ja alateksti – määrätään ylä/alaosan info/mainostekstin ominaisuudet.
 • Sulje – poistuu. Määritysaikana voi käyttää myös ruksia, näyttöaikana ruksia ei näy. Näyttöaikana voi poistua klikkaamalla ylä/alatekstiä.
 • Nollaa fifo – nollataan fifon sisältö.
 • Mainoskuva – määritellään kuva, joka näytetään kun fifo on tyhjä.

Fifon käyttö kassalla

Kassalle voi lisätä fifonäyttö -toiminnon, jolla voi katsoa kassan ruudulta näytön sisällön.
Klikkaamalla tuotteen nimeä näkee fifon tarkemman sisällön. Sisällössä näkyvät ylhäällä kassan
jono ja alhaalla kassojen avoimet eli tuotteet, jotka on siirretty, muttei vielä päätetty maksutapaan.
Näytöstä pääsee pois klikkaamalla ylä- tai alaotsikkoa.
Varastokirjauksista kannattaa / saa käyttää hävikkiä ja kuormantuloa. Kuormantulolla lisätään ja
hävikillä vähennetään.


Luokka___Asennus ja määrittely
Luokka__Käyttöohjeet

 • No labels