kassajärjestelmä

Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Sisällysluettelo

Keittiönäyttö / KPNäyttö

Keittiönäyttö on keittiökirjoittimen näyttö-mallinen korvaaja. Keittiönäyttö-ohjelma lukee samaa tietokantaa, kuin kpserverkin lukee. Kassan asetuksiin siis tulee määritellä keittiökirjoittimelle "Käytä palvelinta" -ruksit.

Kpnaytto.jpg

Tarkoitus on käyttää keittiönäyttöä kosketusnäytöllä.

Asetukset / komentoriviparametrit

KPNaytto Asetukset.png

Asetuksista voidaan määritellä mm. tarkkailtavat keittiökirjoitinjonot ja KPNäytön ulkoasu.

Komentoriviparametrit

Kpnaytto tuntee seuraavat komentoriviparametrit

/LKM:

Kuinka monta tietokehystä näytöllä näkyy (minlkm := 4, maxlkm := 40)


/NAYTTO:KOKO

Lomake on koko näytön kokoinen, ilman tätä parametria leveys & korkeus säätyy automaagisesti annettujen rivien ja sarakkeitten mukaisesti


/SEK:

Tapahtumien pollausväli sekunteina (minlkm := 3, maxlkm := 30)


/KEHYS:

Kehyksen korkeus pikseleinä, leveyttä ei voi säätää. Kehys on yhden annoksen käyttämä tila. Oletus on 80 pikseliä. Minimi on 80 pikseliä, max 400.


/SLEEP 10

Nukkuu 10 sekunttia ennen käynnistystä, tarvitaan jos on startupissa


/SARAKELKM:

Kuinka monta saraketta on yhdellä rivillä (minlkm := 1, maxlkm := 3)


/INSTANSSI

Instanssin nimi, vaikuttaa mistä asetukset haetaan ja mihin tallennetaan. Vaikuttaa myös äänimerkkiin siten, että jos ohjelmakansiossa on tiedosto KPNAYTTO + INSTANSSINIMI.wav, niin käyttää ko. tiedostoa äänimerkkinä (muuten käyttää windowsin omaa tada.wavia). Jos instanssin nimeä ei ole annettu eli on tyhjä, niin tiedoston nimi on KPNAYTTO.wav


/POISTOMIN

Valmiitten tapahtuman poiston aikaväli minuutteina, elinaika lasketaan nykyhetkestä siihen kun tapahtuma on ilmestynyt kp –jonoon (minlkm := 1, maxlkm := 120). Ko. tapahtuman elinaika näkyy suoraan Valmis/Kesken –painikkeen yläpuolella.Esimerkiksi:

KPNaytto.exe YRITYS /LKM:20 /NAYTTO:KOKO /SARAKELKM:2