kassajärjestelmä

Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Käyttäjähallinta

Kirjauduttaessa WinSKJ ohjelmaan, ohjelma kysyy käyttäjänimeä ja salasanaa. Käyttäjätiedoissa voidaan lisätä, poistaa tai muokata käyttäjäkohtaisia tietoja. Oletuksena käyttäjillä on täydet oikeudet, mutta valikkonimi- kentässä saadaan estettyä pääsy valittuihin toimintoihin.

Katso myös Myymälärajaukset osto- ja myyntitilaukselle

Ainoastaan Pääkäyttäjä-tason käyttäjä voi muuttaa käyttäjien salasanoja.

Nimi= Käyttäjänimi

Salasana = Salasana, voi sisältää numeroita ja kirjaimia.

Kokonimi = Käyttäjän koko nimi

Myyjä ilmoittaa mihin myyjään käyttäjä on linkitetty.

Suljettu = Jos K käyttäjä on suljettu.

Nimi, käyttäjiä voi olla useita ja heidät nimetään tässä kentässä.

Valikkonimi; voidaan rajata mitä valikkoja ko. käyttäjältä on rajattu pois.

WinSKJ:ssä on seuraavia erikoisrajauksia (rajaukset eivät ole CASE-sensitiivisiä, eli ne voi kirjoittaa myös pienin kirjaimin):

 • TUOTEPOISTO = estää tuotteen poistamisen tuoteylläpidosta
 • TUOTEMUOKKAUS = estää tuotteen muuttamisen tuoteylläpidossa
 • TUOTENROMUUTOS = estää tuotteen numeron muuttamisen
 • TUOTEPOISTOMUUTOS = Tuotepoistoajossa voi muuttaa varastosaldoa, saa olla parametria ja muita ohjaustietoja.
 • ASIAKASPOISTO = estää asiakkaan poiston
 • ASIAKASMUOKKAUS = estää asiakkaiden muokkaamisen
 • LASKUPOISTO = estää laskun poiston
 • LASKUMUOKKAUS = estää laskun muokkauksen
 • LASKUMUOKKAUSEDELLINENKUU = estää edellisen kuukauden laskun muokkauksen
 • VARSALDOKENTANMUOKKAUS = sallii tuotteen varastosaldotietueen (mm. saldon) muokkauksen
 • MYYNTITILAUSMUOKKAUS = estää myyntitilausten muuttamisen
 • OSTOHINTAPIILOSSA = piilottaa ostohinnan käyttäjältä
 • RAPORTTILISÄYS = estää uusien raporttimääritysten tallennuksen
 • RAPORTTITALLENNUS = estää raporttimääritysten tallennuksen uudelleen
 • RAPORTTIPOISTO = estää tallennettujen raporttimääritysten poiston
 • ASTXTMUOKKAUS = estää asiakastekstien muutoksen
 • ESTAASIAKASSALDONMUUTOS = estää asiakkaan tilisaldon muokkauksen
 • ESTAASIAKASSALDONMUOKKAUS = estää asiakkaan tilisaldon muokkauksen
 • ASIAKKAAT = estää pääsyn asiakastietojen ylläpitoon
 • TUOTTEET = estää pääsyn tuotteiden tietojen ylläpitoon
 • OTASETUS = estää pääsyn ostotilauksen asetuksiin
 • MTASETUS = estää pääsyn myyntitilauksen asetuksiin
 • ASEHISTORIAMUOKKAUS = sallii ase- ja patruunarekisterihistorian muokkauksen (korjaus)
 • TILITYSKORJAUS = sallii sokkotilityksen korjaukset
 • BONUSMUOKKAUS = sallii bonuksen muokkauksen asiakastiedoissa
 • BONUSOSTOKERTYMAMUOKKAUS = sallii bonusostokertymän muokkauksen asiakastiedoissa
 • VARSALDOTAULUKKOEINAY = kassa ei näytä varastosaldotietoja tuotehaussa
 • TUOTETIEDOTKASSALTA = kassalta ei pääse tuotetietoihin tuotehausta
 • EIKATETILITYSRAPORTILLA = tilitysraportilla katteen näkyminen estetty.
 • TUOTENAYTTO = käyttäjäkohtainen tuotenäyttö (0=Perus, 1=Ravintola jne)
 • VAINJUOKSEVAASIAKASNUMERO = Käyttäjä perustaa kaikki asiakkaat juoksevaan numerosarjaan. Ilman tätä numero kysytyään
 • EIHYVITYSLASKUOIKEUTTA = Estää laskun kopionnin ja hyvittämisen käyttäjältä
 • HETU = Näyttää ko. käyttäjälle asiakkaiden henkilötunnukset
 CLUPALISTALKM = 65;

 CLUPA_SARJANUMEROMUOKKAUS = 'SARJANUMEROMUOKKAUS';
 CLUPA_OSTOHINTAPIILOSSA = 'OSTOHINTAPIILOSSA';
 CLUPA_VARASTOSALDOKENTANMUOKKAUS = 'VARSALDOKENTANMUOKKAUS';
 CLUPA_SUPER = 'SUPER';
 CLUPA_SALDOEINAY = 'VARSALDOTAULUKKOEINAY';
 CLUPA_TUOTETIEDOTKASSALTA = 'TUOTETIEDOTKASSALTA';
 CLUPA_RFIDLATAUSWINSKJ = 'RFIDLATAUSWINSKJ';
 CLUPA_TILITYSKORJAUS = 'TILITYSKORJAUS';
 CLUPA_LASKUNHYVITYS = 'EIHYVITYSLASKUOIKEUTTA';
 CLUPA_ASHAKUTOIMITUSMYYNTI = 'ASHAKUTOIMITUSMYYNTI';
 CLUPA_ESTAASIAKASSALDONMUUTOS = 'ESTAASIAKASSALDONMUUTOS';
 CLUPA_ESTAASIAKASSALDONMUOKKAUS = 'ESTAASIAKASSALDONMUOKKAUS';
 CLUPA_BONUSOSTOKERTYMAMUOKKAUS = 'BONUSOSTOKERTYMAMUOKKAUS';
 CLUPA_HETU = 'HETU';
 CLUPA_VAINJUOKSEVAASIAKASNUMERO = 'VAINJUOKSEVAASIAKASNUMERO';
 CLUPA_YLLAPITO = 'YLLAPITO';
 CLUPA_ASIAKKAAT = 'ASIAKKAAT';
 CLUPA_TUOTTEET = 'TUOTTEET';
 CLUPA_BONUSMUOKKAUS = 'BONUSMUOKKAUS';
 CLUPA_EIHYVITYSLASKUOIKEUTTA = 'EIHYVITYSLASKUOIKEUTTA';
 CLUPA_LASKUMUOKKAUSRESKONTRA = 'LASKUMUOKKAUSRESKONTRA';
 CLUPA_LASKUMUOKKAUSEDELLINENKUU = 'LASKUMUOKKAUSEDELLINENKUU';
 CLUPA_MTASETUS = 'MTASETUS';
 CLUPA_OTASETUS = 'OTASETUS';
 CLUPA_EI_KUORMANTULO_MYYNTIHINTA_MUUTOSTA = 'EI_KUORMANTULO_MYYNTIHINTA_MUUTOSTA';
 CLUPA_RAPORTTITALLENNUS = 'RAPORTTITALLENNUS';
 CLUPA_RAPORTTILISAYS = 'RAPORTTILISÄYS';
 CLUPA_RAPORTTIPOISTO = 'RAPORTTIPOISTO';
 CLUPA_RLNETTOMUOKKAUS = 'RLNETTOMUOKKAUS';
 CLUPA_ASEHISTORIAMUOKKAUS = 'ASEHISTORIAMUOKKAUS';
 CLUPA_VAAKANAKYMA = 'VAAKANAKYMA';
 CLUPA_EIKATETILITYSRAPORTILLA = 'EIKATETILITYSRAPORTILLA';
 CLUPA_TUOTEPOISTOMUUTOS = 'TUOTEPOISTOMUUTOS';

 CLUPA_ASIAKASPOISTO = 'ASIAKASPOISTO';
 CLUPA_ASIAKASMUOKKAUS = 'ASIAKASMUOKKAUS';
 CLUPA_ASIAKASNROMUUTOS = 'ASIAKASNROMUUTOS';
 CLUPA_ASIAKASLISAYS = 'ASIAKASLISAYS';

 CLUPA_ASTXTPOISTO = 'ASTXTPOISTO';
 CLUPA_ASTXTMUOKKAUS = 'ASTXTMUOKKAUS';
 CLUPA_ASTXTNROMUUTOS = 'ASTXTNROMUUTOS';
 CLUPA_ASTXTLISAYS = 'ASTXTLISAYS';

 CLUPA_LASKUPOISTO = 'LASKUPOISTO';
 CLUPA_LASKUMUOKKAUS = 'LASKUMUOKKAUS';
 CLUPA_LASKUNROMUUTOS = 'LASKUNROMUUTOS';
 CLUPA_LASKULISAYS = 'LASKULISAYS';

 CLUPA_MYYNTITILAUSPOISTO = 'MYYNTITILAUSPOISTO';
 CLUPA_MYYNTITILAUSMUOKKAUS = 'MYYNTITILAUSMUOKKAUS';
 CLUPA_MYYNTITILAUSNROMUUTOS = 'MYYNTITILAUSNROMUUTOS';
 CLUPA_MYYNTITILAUSLISAYS = 'MYYNTITILAUSLISAYS';

 CLUPA_VARASTOSALDOPOISTO = 'VARASTOSALDOPOISTO';
 CLUPA_VARASTOSALDOMUOKKAUS = 'VARASTOSALDOMUOKKAUS';
 CLUPA_VARASTOSALDONROMUUTOS = 'VARASTOSALDONROMUUTOS';
 CLUPA_VARASTOSALDOLISAYS = 'VARASTOSALDOLISAYS';

 CLUPA_TUOTEPOISTO = 'TUOTEPOISTO';
 CLUPA_TUOTEMUOKKAUS = 'TUOTEMUOKKAUS';
 CLUPA_TUOTENROMUUTOS = 'TUOTENROMUUTOS';
 CLUPA_TUOTELISAYS = 'TUOTELISAYS';

 CLUPA_KLAHJAKORTTI_SALDOLLISEN_NOLLAAMINEN = 'KLAHJAKORTTI_SALDOLLISEN_NOLLAAMINEN';
 CLUPA_KLAHJAKORTTI_PERUSTAMINEN = 'KLAHJAKORTTI_PERUSTAMINEN';
 CLUPA_KLAHJAKORTTI_HALLINTA = 'KLAHJAKORTTI_HALLINTA';
 CLUPA_OTSAAVUTUSVARASTORAJAUS = 'OTSAAVUTUSVARASTORAJAUS';

 CLUPA_MYYNTIRAJAUS ='MYYNTIRAJAUS';
 CLUPA_OSTORAJAUS ='MYYNTIRAJAUS';
 CLUPA_MTMYYMRAJAUS = 'MTMYYMRAJAUS';

 CLUPA_OTVARASTORAJAUS = 'OTVARASTORAJAUS';
 CLUPA_MTTOIMITUSRAJAUSMYYMALA = 'MTTOIMITUSRAJAUSMYYMALA';
 CLUPA_KL_APIKEY = 'KLAHJAKORTTI_APIKEY';

 // Listan helppoa iterointia varten, 1 = luvan nimi, 2 = luvan vihje (hint)
 // HUOM! Jos vihje on annettu, niin ko. käyttöoikeus näytetään ylläpidossa,
 // jos vihje on tyhjä (''), niin ko. käyttöoikeutta ei näytetä
 CLUPALISTA: array [ 1 .. CLUPALISTALKM, 1 .. 2 ] of string =
  ( ( CLUPA_SARJANUMEROMUOKKAUS, 'Sarjanumeroiden muokkauksen esto' ),
  ( CLUPA_OSTOHINTAPIILOSSA, 'Piilottaa ostohinnan käyttäjältä' ), ( CLUPA_VARASTOSALDOKENTANMUOKKAUS,
  'Sallii tuotteen varastosaldotietueen muokkauksen' ), ( CLUPA_SUPER, '' ),
  ( CLUPA_SALDOEINAY, 'Kassa ei näytä varastosaldotietoja tuotehaussa' ),
  ( CLUPA_TUOTETIEDOTKASSALTA, 'Kassan tuotehausta ei pääse tuotetietoihin' ), ( CLUPA_RFIDLATAUSWINSKJ, '' ),
  ( CLUPA_TILITYSKORJAUS, 'Sallii sokkotilityksen korjauksen' ), ( CLUPA_LASKUNHYVITYS, '' ),
  ( CLUPA_ASHAKUTOIMITUSMYYNTI, '' ), ( CLUPA_ESTAASIAKASSALDONMUUTOS, 'Estää asiakkaan tilisaldon muokkauksen' ),
  ( CLUPA_ESTAASIAKASSALDONMUOKKAUS, 'Estää asiakkaan tilisaldon muokkauksen' ),
  ( CLUPA_BONUSOSTOKERTYMAMUOKKAUS, 'Sallii bonusostokertymän muokkauksen asiakastiedoissa' ),
  ( CLUPA_HETU, 'Näyttää ko. käyttäjälle asiakkaiden henkilötunnukset' ),
  ( CLUPA_VAINJUOKSEVAASIAKASNUMERO, 'Asiakkaat perustetaan kaikki juoksevaan numerosarjaan' ), ( CLUPA_YLLAPITO, '' ),
  ( CLUPA_ASIAKKAAT, 'Estää pääsyn asiakastietojen ylläpitoon' ),
  ( CLUPA_TUOTTEET, 'Estää pääsyn tuotteiden tietojen ylläpitoon' ),
  ( CLUPA_BONUSMUOKKAUS, 'Sallii bonuksen muokkauksen asiakastiedoissa' ),
  ( CLUPA_EIHYVITYSLASKUOIKEUTTA, 'Estää laskun kopioinnin ja hyvittämisen käyttäjältä' ),
  ( CLUPA_LASKUMUOKKAUSRESKONTRA, '' ), ( CLUPA_LASKUMUOKKAUSEDELLINENKUU, 'Estää edellisen kuukauden laskun muokkauksen' ),
  ( CLUPA_MTASETUS, 'Estää pääsyn myyntitilauksen asetuksiin' ), ( CLUPA_OTASETUS, 'Estää pääsyn ostotilauksen asetuksiin' ),
  ( CLUPA_EI_KUORMANTULO_MYYNTIHINTA_MUUTOSTA, '' ),
  ( CLUPA_RAPORTTITALLENNUS, 'Estää raporttimääritysten tallennuksen uudelleen' ),
  ( CLUPA_RAPORTTILISAYS, 'Estää uusien raporttimääritysten tallennuksen' ),
  ( CLUPA_RAPORTTIPOISTO, 'Estää tallennettujen raporttimääritysten poiston' ), ( CLUPA_RLNETTOMUOKKAUS, '' ),
  ( CLUPA_ASEHISTORIAMUOKKAUS, 'Sallii ase- ja patruunahistorian muokkauksen (korjaus)' ), ( CLUPA_VAAKANAKYMA, '' ),
  ( CLUPA_EIKATETILITYSRAPORTILLA, 'Tilitysraportilla kate on piilotettu' ),
  ( CLUPA_TUOTEPOISTOMUUTOS, 'Tuotepoistoajossa voi muuttaa varastosaldoa' ),
  ( CLUPA_ASIAKASPOISTO, 'Estää asiakkaan poiston' ), ( CLUPA_ASIAKASMUOKKAUS, 'Estää asiakkaan muokkauksen' ),
  ( CLUPA_ASIAKASNROMUUTOS, 'Estää asiakkaan numeron muutoksen' ), ( CLUPA_ASIAKASLISAYS, 'Estää asiakkaan lisäyksen' ),
  ( CLUPA_ASTXTPOISTO, 'Estää asiakastekstin poiston' ), ( CLUPA_ASTXTMUOKKAUS, 'Estää asiakastekstin muokkauksen' ),
  ( CLUPA_ASTXTNROMUUTOS, 'Estää asiakastekstin numeron muutoksen' ), ( CLUPA_ASTXTLISAYS, 'Estää asiakastekstin lisäyksen' ),
  ( CLUPA_LASKUPOISTO, 'Estää laskun poiston' ), ( CLUPA_LASKUMUOKKAUS, 'Estää laskun muokkauksen' ),
  ( CLUPA_LASKUNROMUUTOS, 'Estää laskun numeron muutoksen' ), ( CLUPA_LASKULISAYS, 'Estää laskun lisäyksen' ),
  ( CLUPA_MYYNTITILAUSPOISTO, 'Estää myyntitilauksen poiston' ),
  ( CLUPA_MYYNTITILAUSMUOKKAUS, 'Estää myyntitilauksen muokkauksen' ),
  ( CLUPA_MYYNTITILAUSNROMUUTOS, 'Estää myyntitilauksen numeron muutoksen' ),
  ( CLUPA_MYYNTITILAUSLISAYS, 'Estää myyntitilauksen lisäyksen' ),
  ( CLUPA_VARASTOSALDOPOISTO, 'Estää varastosaldon poiston' ),
  ( CLUPA_VARASTOSALDOMUOKKAUS, 'Estää varastosaldon muokkauksen' ),
  ( CLUPA_VARASTOSALDONROMUUTOS, 'Estää varastosaldon numeron muutoksen' ),
  ( CLUPA_VARASTOSALDOLISAYS, 'Estää varastosaldon lisäyksen' ),
  ( CLUPA_TUOTEPOISTO, 'Estää tuotteen poistamisen tuoteylläpidosta' ),
  ( CLUPA_TUOTEMUOKKAUS, 'Estää tuotteen muokkauksen tuoteylläpidossa' ),
  ( CLUPA_TUOTENROMUUTOS, 'Estää tuotteen numeron muutoksen tuoteylläpidossa' ),
  ( CLUPA_TUOTELISAYS, 'Estää tuotteen lisäyksen tuoteylläpidossa' ), ( CLUPA_KLAHJAKORTTI_SALDOLLISEN_NOLLAAMINEN,
  'Sallii keskitetyn lahjakortin saldollisen kortin nollaamisen' ),
  ( CLUPA_KLAHJAKORTTI_HALLINTA,
  'Sallii keskitetyn lahjakortin hallinnointi toimenpiteiden tekemisen, lukuunottamatta perustusta' ),
  ( CLUPA_KLAHJAKORTTI_PERUSTAMINEN, 'Sallii keskitetyn lahjakortin perustamisen' ),
  ( CLUPA_MTTOIMITUSRAJAUSMYYMALA, 'myyjäkohtainen myyntitilaus toimitus rajaus myymälänumerolla' ),
  ( CLUPA_OTSAAVUTUSVARASTORAJAUS, 'Myyjäkohtainen ostotilaus saavutus rajaus myymälänumerolla' ),
  ( CLUPA_MTMYYMRAJAUS, 'Myyjäkohtainen myyntitilaus rajaus myymälänumerolla' ),
  ( CLUPA_OTVARASTORAJAUS, 'Myyjäkohtainen rajaus ostotilaukseen varastonumerolla' ),
  ( CLUPA_KL_APIKEY,'Keskitetynlahjakortin apikey muokkaus/katsominen' ) );
 • No labels