kassajärjestelmä

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

<accesscontrol>Asiantuntijat</accesscontrol>

Sisällysluettelo

Yleistä liittymistä

Liittymien tietuekuvaukset vaihtelevat jonkin verran eri kohdejärjestelmien mukaan. Liittymään kerättävän / muodostettavan aineiston osalta prosessi kulkee karkeasti seuraavasti:

 • Kassalla myydään käteinen, kortit, henkilökunnan tilimyynti, pikalaskutus, muu tilimyynti. Henkilökunta voi suorittaa tilejään kassaan.
 • Kirjanpitoon siirretään käteis-, kortti- ja tilimyynnit. Laskutus voidaan jättää siirtämättä kirjapitoon, koska se siirtyy sinne laskujen siirron yhteydessä.
 • Kun SKJ-ohjelmistossa tehdään tilien saldonsiirto, muodostaa ohjelma tilimyynnin kumoavat tiliöinnit, jotta muodostuneet laskut voidaan siirtää kohdejärjestelmään.
 • Tiliöinnit tulevat myynnistä tuoteryhmien / tuotteiden takaa, kustannuspaikka aina tuotteilta. Verokoodit tulevat tuotteilta. Maksutavoilta tulee omat tilit, jotka voivat olla osastokohtaisia (esim. eri käteistili eri osastolla).
 • Erikoisempia toimintoja voidaan kirjata tiliöidyn ulosmaksun kautta tai tuotemyynniltä myyntierottelun kautta.
 • Lisäksi on huomioitava sisäinen laskutus, jossa maksutavan tiliöinti korvautuu asiakkaan tiedoista saatavalla tiliöinnillä.

:SKJData

Lasku/reskontraliittymät

Laskutusliittymät on tarkoitettu ulkoiseen laskutukseen/reskontraan.

Reskontratapauksessa laskutukset kirjataan ja laskutetaan asiakkaalta SKJ:n kautta, mutta reskontra hoidetaan ulkoisessa järjestelmässä.

Yleismallinen liittymä on XML-muotoinen Finvoice.

SKJ / Laskujen tuonti

Laskuja voidaan tuoda järjestelmään Laskutus -> Liittymät -> Tuo laskuja -toiminnon avulla.

Tiedostomuoto:

<nowiki>
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<laskut xmlns:dt="urn:schemas-microsoft-com:datatypes">
 <lasku>
  <numero dt:dt="int">0</numero> <!-- 0=muodostaa laskunumeron automaattisesti -->
  <asiakas dt:dt="int">1234</asiakas> <!-- SKJ-järjestelmässä oleva asiakas -->
  <arvopaiva dt:dt="datetime">2.1.2012</arvopaiva> <!-- Eräpäivä lasketaan tästä päivästä -->
  <maksuehto dt:dt="int">2</maksuehto> <!-- SKJ-järjestelmässä oleva maksuehtonumero -->
  <myyntiin dt:dt="int">1</myyntiin> <!-- 0=ei kirjata myyntiin, 1=kirjataan myyntiin -->
   <rows>
     <row>
      <type dt:dt="int">1</type> <!-- 1=tekstirivi 0=tuoterivi -->
      <rivi dt:dt="string">TEKSTIRIVI 1<rivi>
     </row>
     <row>
      <type dt:dt="int">0</type>
      <tuote dt:dt="string">1312012</tuote>
      <nimi dt:dt="string">TUOTENIMI</nimi>
      <maara dt:dt="int">1</maara>
      <ahinta dt:dt="float">575,640014648438</ahinta>
      <ahintaalv0 dt:dt="float">468</ahintaalv0>
      <yhteensa dt:dt="float">575,640014648438</yhteensa>
      <yksikko dt:dt="string">KPL</yksikko>
     </row>
   </rows>
</lasku>
</nowiki>

Tikon

Tikon reskontraliittymät on tehty ASW ja RLW -kuvauksien perusteella.

iPost / EPL

Katso lisää: IPost

Hansa

Sonet

Liittymä on tehty Tilaukset-kuvauksen mukaisesti.

ProEconomica

Wintime

Intime Plus


Toteutettu kuvauksella Tiedosto_Intime-Laskukuvaus.pdf. Toimintona MRLAKO.

Yleisohje:

Tiedosto_Intime-Yleisohje.pdf

Econet

Fina

Kirjanpitoliittymät

Kirjanpitoliittymällä siirretään SKJ-myymäläjärjestelmässä muodostunut myyntidata vastaanottavaan kirjanpito-ohjelmistoon.

Määritykset

Kirjanpitoliittymässä(Raportit -> Kirjanpitoliittymä) määritellään kiinteästi muutama tieto:

 • Siirtotapa. Kiinteä (intime). Käytetään vain intime/wintime kanssa. Sisäisen laskentatunnisteen rakenne seuraavalla välilehdellä. Omamäärittely, käytetään muulloin. Tällöin tiedosto muodostuu reportbuilderin export-toiminnon kautta.
 • Toiminto (Vakio)
 • Vastapuoli (=tositteiden, joissa ei ole asiakasta, vastapuoli)
 • Yritystunnus (kirjanpidon päässä oleva käsiteltävän yrityksen tunnus)
 • Sentinpyöristyksen KP-tili (Kirjanpitotili, jolle senttipyöristykset kirjataan)
 • Siirtymättömät maksutavat. Tällä ilmoitetaan ne maksutavat, jotka eivät siirry kirjanpitoon. Esim. jos laskutusliittymä on käytössä, voi olla että se vie laskutusmyynnit kirjanpitoon, jolloin niitä ei kuulu siirtää.
 • Järj/Tieto/Vertailu. Tällä taulukolla ilmoitetaan miten liittymäaineisto lajitellaan. Vedä asiat haluttuun järjestykseen ja ruksaa vertailu jos haluat ko. asian olevan mukana vertailussa. Esimerkiksi jos vertailussa on vain tilinumero ja kp-liittymä tehdään viikon ajalta, tulevat kaikkien päivien myyntitapahtumat / tili yhdelle riville. Jos siellä on tositepvm, tulee jokaisesta päivästä ja tilistä oma rivi.

Myynnit

Myynnin puolelta kirjanpitotiliksi määräytyy ensisijaisesti Tuoteryhmillä olevat kirjanpitotilit (Ylläpito -> Ryhmät -> Tuoteryhmät) mutta tuotekohtaisesti voidaan määritellä Projekti / Toiminto / Kustannuspaikka jne. Tuotekohtaisesti tiedot löytyvät Lisätiedot -välilehdeltä tuoteylläpidosta (Ylläpito -> Tuotteet).

Maksutavat

Maksutavoilla on omat KP-tilinsä maksutapojen ylläpidossa: Ylläpito -> Muut rekisterit -> Maksutavat. Maksutavoille pitää ilmoittaa tositelaji. Jos kirjanpitoliittymässä ei sellaista ole arvoksi voi laittaa yksi.

Ulosmaksut

Ulosmaksujen / kassaanmaksujen kirjanpitotilit määritellään Tiedosto -> Asetukset -> Kirjanpitotilit. Mikäli käytetään k.o asetuksien kirjanpitotilejä, tulee ulosmaksujen kustannuspaikaksi Myymälälle määritelty kustannuspaikka.
Muutoin käytetään ulosmaksun kirjaushetkellä (kassalla) tiliöityjä tietoja.

Asiakkaat

Tapahtumille, joissa on asiakas valittu (esim laskutus / kanta-asiakastapahtumat) kirjautuu vastapuoleksi asiakasylläpidossa oleva Kustannuspaikka (asiakkaan kustannuspaikka on myymälän vastapuoli).

Sisäinen laskutus

Sisäinen laskutus on kirjanpidon tapahtuma, ei laskutuksen tai laskutusliittymän alainen tapahtuma.
Sen komponentit ovat

 • maksutapa, jonka tili on SISLASKUT (tällä ohjelma ei tee maksutapa tiliöntiä)
 • asiakas, jolla on sisäisen laskutuksen tili ja kustannuspaikka
 • mahdollisesti erilliset tuotteet (verokannan vuoksi).

Tilimyynnin käsittely

Mikäli laskutusta ei saa siirtää kirjanpitoon ja tilimyynti on käytössä saldonsiirron kanssa tulee saldonsiirrossa valita Tee kp-/reskontraliittymä vienti. Tämä kumoaa myyntiä (tili, kustannuspaikka, projekti) ja tilimyynnin maksutapaa.

Yleinen SKJ Kirjanpitoliittymä / vakioliittymä

SKJ tuottaa myyntiaineistosta kirjanpitoaineistoa seuraavan kuvauksen mukaisesti:

SAP

Intime Plus

Toteutettu kuvauksella Tiedosto_Intime-KPkuvaus.pdf. Toiminto KPTKON.

Yleisohje: Intime-Yleisohje.pdf

Sonet

Kirjanpitoliittymä totetutettu allaolevalla kuvauksella. Liittymässä eroteltu kirjanpitotili / kustannupaikka / projekti. Sonetin päässä tosin liittymä on parametrisoitavissa eli se voi muuttua tarpeen mukaan.

Kenttä

Alku

Pit

Pvm

Yritystunnus

3

2

Tositelaji

5

3

Tositenumero

8

8

Tositepvm

16

8

DDMMYYY

Vientiselite

25

40

Rahasumma sentteinä (P)

66

16

Debet/kredit (P)

83

1

Alv-kantatunnus

84

3

Tili

(P)

87

4

Kustannuspaikka

91

4

Tunniste04

95

4

Tietueet yhteensä 93

AdeEko

Tikon

No

Selite

Alkupos.

Pituus

Tyyppi

Pakoll.

Muoto/Muuta huomioitavaa

1

Tietuetyyppi

1

3

X

P

TKB (vakio)

2

Päivämäärä

4

8

9

T

Myyntipäivä

3

Tositelaji

12

2

9

Määräytyy: maksutavan takaa

4

Tositenumero

14

6

9

T

Juoksee maksutavoittain

5

Tositenumeron tarkenne 1

20

3

9

6

Tositenumeron tarkenne 2

23

3

9

7

Tili

26

6

9

P

Määräytyy: Tuoteryhmä, tuote

8

Kustannuspaikka

32

8

X

Määräytyy: Myymälä, tuote

9

Projekti

40

8

X

Määräytyy: Tuote

10

Projektilaji

48

6

X

Määräytyy tuotteen kiinteistö

11

Jakso

54

4

9

vvkk - myynni jakso

12

Rahamäärän etumerkki

58

1

X

T

= Debet, - = Kredit

13

Rahamäärä

59

16

9

T

14

Määrän etumerkki

75

1

X

, -

15

Määrä

76

15

9

(14+1) 1 viim. osat, ei des. pistettä

16

Selite

91

72

X

Liittymän vakioselite tai tositeerottelun selite

17

Asiakasnumero

163

8

9

T

Asiakkaan kustannuspaikka

18

Laskulaji

171

2

9

T

19

Laskunumero

173

6

9

T

20

Kustannuslaji

179

6

X

21

Ryhmä 3

185

8

X

22

Ryhmä 3 laji

193

6

X

23

Ryhmä 4

199

8

X

24

Ryhmä 4 laji

207

6

X

25

Määrä kahden etumerkki

213

1

X

26

Määrä 2

214

15

9

27

Määrä kolmen etumerkki

229

1

X

28

Määrä 3

230

15

9

29

Yritysnumero

245

4

9

Yritystunnus

30

Maksatuserätunnus

249

20

X

31

Rahayksikön valuutta

269

3

X

T

EUR


yhteensä

271


Fina

ProEconomica

DAFO

Toiminnassa olevat liittymät

 • Tuotteiden siirto dafosta
 • Varastosaldojen siirto dafosta
 • Ostotilauksen välittäminen dafoon

Tuotteiden siirto dafosta

Tuotteet siirretään eräajossa ketjunohjausohjelmalla. Uudet värit perustetaan, kokolajitelmia ei. Kokolajitelmat pitää lisätä käsin SKJ:n jos niitä lisätään dafoon. Uutta tuotetta lisättäessä asetetaan toimittaja. Kun tuotetta päivitetään toimittajaan ei kosketa.

Siirtosuunta: DAFO -> SKJ

Siirretään tuotteet, joille on perustettu myymälähinnasto.

Tuotteet siirretään kaikille myymälöille, jolloin myymälän numero tiedostossa tyhjänä.

Kenttä

Tieto

Pituus(positiot)

Pakol

Muoto

Sisältö

1

Tietuetunnus

2 (1-2)

P

N

’32’

2

Toimintotunnus

1 (3)

P

N

3

Malli/tuote numero

18 (4-21)

P

AN

Dafon tuotekoodi listausmuodossa

4

Malli/tuotenimi

20( 22-41)

P

AN

Tuoteryhmä 3 ja erisnimi

5

Tuoteryhmä

5 (42-46)

P

AN

Tuoteryhmä 3 Dafossa

6

Toimittajan numero

4 (47-50)

P

AN

Siirretään Dafosta, skj:n viedään vakio

7

Kokolajitelman tunnus

5 (51-55)

P

AN

Kokolajitelman tunnus Dafossa

8

Kausitunnus

6 (56-61)


AN

Tuotteen rungolla oleva kausi (ei käytössä SKJ)

9

Hinnoittelutyyppi

1


AN

Ei tuoda Dafosta

10

Ovt-tunnus

12


AN

Ei tuoda Dafosta

11

Myymälän numero

3


N

Tyhjä, kaikille myymälöille

12

Alv-luokka

1


AN

Ei käytössä

13

Osaston tunnus

4


AN

Ei käytössä

Kooditietue

Kooditietueella on tuotteen viivakoodi, väri koko ja hinta. Skj ei tue kuin samaa hintaa kaikille kooille ja väreille. Ohjelma ottaa sen hinnan, jota on esiintynyt eniten. Viivakoodit perustetaan ja tarkastetaan samalla onko se ”kierrätyskoodi” joltain vanhemmalta tuotteelta.

Siirtosuunta: DAFO -> SKJ

Kenttä

Tieto

Pituus

Pakol-

Muoto

Sisältö

1

Tietuetunnus

2

P

N

’18’

2

Toimintotunnus

1

P

N

3

EAN-koodi

13

P

N

Tuotteen EAN-koodi. Jos puuttuu tuotteelta, muodostetaan

4

Malli/tuotenumero

18

P

AN

Dafon tuotekoodi listausmuodossa

5

Väri

5


AN

Dafon värin

6

Tyyppi

3


AN

Dafon tyyppi

7

Koko

4


AN

Dafon koko, Jos XXXXL -> 4XL

XXXXXL -> 5XL (star) |

8

Ostohinta 1

8

P

N

Dafon Hinnaston hinta-kenttä, tuodaan keskihintaan

9

Myyntihinta

8


N

Hinnaston suositushinta

10

Ostohinta 2

8


N

voidaan tuoda skj keskihintaa (valinta)

11

Myymälän numero

3


N

Tyhjä - kaikille myymälöille

12

Valuuttakoodi

1


AN

E = EURVarastosaldojen siirto dafosta

Varastosaldo tiedostossa voi tulla nolla varasto (dafon tilaukset ja varaukset) tai dafon varastopaikka. Winskj:n varastopaikkarekisterissä on ulkoinen tunnus, johon ilmoitetaan dafon varastopaikka. Tuonnin asetuksissa määrätään mihin varastoon 0 varasto kohdistetaan.

Dafon alkuperäinen kuvaus:

Varastosaldot siirretään tietuetyypillä 14. SKJ-siirrossa käytetään oheista formaattia. Dafo tuottaa aineiston viikkokohtaisesti siten, että:

 • Varastosaldo toimitetaan vain ensimmäisessä rivissä (kuluva viikko); muissa se on nolla.
 • Sekä myynnille (m) että tulossaolevalle (t) saldolle määritellään Dafoon yleisparametrit, joilla määrätään, montako viikkoa eteenpäin Dafo saldoja tuottaa. Saldorivejä tulee siis aineistossa 1 + Max(m, t) kappaletta yhdelle koolle. SKJ summaa riveistä vain yhden saldon varastolle, myynnille ja tulossamäärälle (purkaa viikottaisuuden).

Saldot haetaan kerran päivässä.

Kuvauksen alkuun on laitettu myöhemmän laajennuksen varalta sekä toimintotunnus (tulee aluksi aina nelonen) ja yritysnumero (tulee Dafon yritysnumero), joille ei tällä hetkellä ole liittymässä käyttöä).

Numeeriset kentät tulevat etunollilla täytettyinä.

Kenttä

Tieto

<center>Alkaa</center>

<center>Pituus</center>

Muoto

Sisältö

1

Tietuetunnus

<center>1</center>

<center>2</center>

N

’14’

2

Toimintotunnus

<center>3</center>

<center>1</center>

N

’4’ = varaston arvo

Varaus myöhempään |

3

Yritysnumero

<center>4</center>

<center>3</center>

N

’01’

Varaus myöhempään |

4

EAN-koodi

<center>7</center>

<center>13</center>

N


5

Varasto

<center>20</center>

<center>3</center>

N

Varaston numero

6

Viikko

<center>23</center>

<center>8</center>

N

VVVV+vko neljällä numerolla, esim. 20060011

7

Varastomäärä

<center>41</center>

<center>6</center>

N

Saldo kokonaislukuna

8

Myyty-määrä

<center>47</center>

<center>6</center>

N

Saldo kokonaislukuna

9

Tulossa-määrä

<center>53</center>

<center>6</center>

N

Saldo kokonaislukuna

Ostotilausten siirto SKJ->Dafo

Siirto tapahtuu painamalla muodosta siirtotiedosto ostotilauksen kirjaukseta. Tiedosto välitetään tarvittaessa ketjussa pääpaikalle. Siirtosuunta on vain SKJ->dafo.

Dafon alkuperäinen kuvaus

Ostotilaukset

 1. Ostotilaustietue

Siirtosuunta: MYYMÄLÄJÄRJESTELMÄ->DAFO ja DAFO->MYYMÄLÄJÄRJESTELMÄ

KenttäTietoPituusPakol-MuotoSisältö

lisuus

1Tietuetunnus2PN’45’

2Toimintotunnus1PN’1’ = lisäys tai muutos

’9’ = poisto

3Toimittajan numero4PN1 – 9999

4Tilausnumero10PAN

5Myymälän numero2PN

6Tilauspäivä8PANPP.KK.VV

7Arvon siirto2NPäivinä

8Maksuehto 12NPäivinä

9Maksuehto 15NAlennusprosentti NN.NN

10Maksuehto 22NPäivinä

11Maksuehto 25NAlennusprosentti NN.NN

12Maksuehto netto2NPäivinä

13Toimitusehdot10AN

14Muut ehdot10AN

15Alkuperämaa10AN

16Tuontikustannukset5NProsentti NN.NN

17Valuuttatunnus3AN

18Ennakkoalennus5NProsentti NN.NN

19Määräalennus5NProsentti NN.NN

20Ei käytössä1AN

21Ostajan numero3N1 – 999 Huom 1)

22Ei käytössä1AN

23Ostajan numero 24N1 – 9999 Huom 1)

Huom 1)

Kenttä nro 21 Ostajan numero jää myöhemmin pois käytöstä ja sen korvaa kenttä nro 23, mutta toistaiseksi MYYMÄLÄJÄRJESTELMÄ lähettää ostajan numeron sekä kentässä nro 21 että nro 23. Vastaanottopuolella ostajan numero otetaan kentästä nro 23, jos se siitä löytyy, muuten kentästä nro 21.

 1. Ostotilausrivitietue 1

Siirtosuunta: MYYMÄLÄJÄRJESTELMÄ->DAFO ja DAFO->MYYMÄLÄJÄRJESTELMÄ

KenttäTietoPituusPakol-MuotoSisältö

lisuus

1Tietuetunnus2PN’46’

2Toimintotunnus1PN’1’ = lisäys tai muutos

’9’ = poisto

3Toimittajan numero4PN1 – 9999

4Tilausnumero10PAN

5Rivinumero3PN1 – 999

6Mallin numero18PAN

7Mallin nimi20PAN

8Väri5AN

9Toimittajan väri6AN

10Tyyppi3AN

11Tuoteryhmä5PAN00000 - 99999

12Kokolajitelma5AN

13Ei käytössä2AN

14Ostajan numero3N1 - 999

15Myymälän numero3PN1 - 999

16Osaston numero3N1 - 999

17Toimituspäivä18PANPP.KK.VV

18Toimituspäivä28PANPP.KK.VV (aikaväli)

19Ei käytössä8AN

20Tehdashinta8NMarkkoina/euroina NNNNN.NN

21Ostohinta8NMarkkoina/euroina NNNNN.NN

22Myyntihinta8NMarkkoina/euroina NNNNN.NN

23Ei käytössä2AN

24Toimittajan mallinro18AN

25Sesonki6AN

26Lisärivin numero1N

27Merkki4N1 - 9999

28Ostajan numero 24N1 - 9999

29Alv –prosentti5NProsentti NN.NN

30Alennusprosentti5NProsentti NN.NN

31Valuuttakoodi1AN’ ’,’M’ = Mk, ’E’ = Euro

Huom 1)

Kenttä nro 14 Ostajan numero jää myöhemmin pois käytöstä ja sen korvaa kenttä nro 28, mutta toistaiseksi MYYMÄLÄJÄRJESTELMÄ lähettää ostajan numeron sekä kentässä nro 14 että nro 28. Vastaanottopuolella ostajan numero otetaan kentästä nro 28, jos se siitä löytyy, muuten kentästä nro 14.

3. Ostotilausrivitietue 2

Siirtosuunta: MYYMÄLÄJÄRJESTELMÄ->DAFO ja DAFO->MYYMÄLÄJÄRJESTELMÄ

KenttäTietoPituusPakol-MuotoSisältö

lisuus

1Tietuetunnus2PN’42’

2Toimintotunnus1PN’1’ = lisäys tai muutos

3Toimittajan numero4PN1 – 9999

4Tilausnumero10PAN

5Rivinumero3PN1 – 999

6Mallin numero18PAN

7Toimittajan mallinro18AN

8Mallin laatu15AN

9Mallin kuvaus64AN

10Nimi224AN

Tietue siirretään vain silloin, kun joku kentistä 7-10 sisältää tietoa.

4. Ostotilausrivitietue 3

Siirtosuunta: MYYMÄLÄJÄRJESTELMÄ->DAFO ja DAFO->MYYMÄLÄJÄRJESTELMÄ

KenttäTietoPituusPakol-MuotoSisältö

lisuus

1Tietuetunnus2PN’48’

2Toimintotunnus1PN’1’ = lisäys tai muutos

3Toimittajan numero4PN1 – 9999

4Tilausnumero10PAN

5Rivinumero3PN1 – 999

Kenttien 6-9 ryhmä on tietueella 3 kertaa

6Koko4ANRajakoko

7Tehdashinta8NMarkkoina/euroina NNNNN.NN

8Ostohinta8NMarkkoina/euroina NNNNN.NN

9Myyntihinta8NMarkkoina/euroina NNNNN.NN

10Lisärivin numero1N

11Valuuttakoodi1AN’ ’,’M’ = Mk, ’E’ = Euro

Tietue siirretään vain silloin, kun tilausrivillä on erihintaisia kokoja.

5. Ostotilausrivitietue 4

Siirtosuunta: MYYMÄLÄJÄRJESTELMÄ->DAFO ja DAFO->MYYMÄLÄJÄRJESTELMÄ

KenttäTietoPituusPakol-MuotoSisältö

lisuus

1Tietuetunnus2PN’49’

2Toimintotunnus1PN’1’ = lisäys tai muutos

3Toimittajan numero4PN1 – 9999

4Tilausnumero10PAN

5Rivinumero3PN1 – 999

6Tietuenumero1PN1 – 2

Kenttien 7-8 ryhmä on tietueella 10 kertaa

7Koko4PAN

8Tilattu määrä5PN

9Tilattu kpl yht6N

10Tilattu pak. kpl3NEi käytössä

11Lisärivin numero1N

Tietue toistuu niin monta kertaa, että kaikki tilatut koot saadaan siirretyksi.

Kirjanpitoliittymä

Reskontraliittymä

ALSO

Tuotetietoliittymä

SKJ:sta on mahdollista hakea suoraan tuotetietoja ALSOn XML-WebServicen kautta.

Palvelu on ALSOn puolelta maksullinen ja siihen pitää tilata erikseen rajapintatunnukset.

Määritykset

ALSOsta saatavat tunnukset syötetään WinSKJ -> Tiedosto -> Asetukset -> GlobalBlue/ALSO -välilehdelle.
ALSO Asetukset.png

 • Palvelimen osoite:
  Älä muuta oletusarvosta (http://www.gnt.fi/scripts/MultiWeb.dll?GetXMLDomainName)
 • Alson käyttäjätunnus:
  ALSOsta saamasi käyttäjätunnus
 • Alson salasana:
  ALSOsta saamasi käyttäjätunnus
 • Alson avain:
  ALSOsta saamasi avain
 • Alson lähettäjän ID:
  ALSOsta saamasi YritysID
 • Alson varastosaldot päivitetään varastoihin:
  Syötä tähän varaston numero johon haluat ALSOn varastosaldot päivitettävän

Käyttö

Tuote tulee olla perustettuna ensin. Tämän jälkeen syötä tuotteelle ALSOn tuotekoodi joko tuotteen Tilauskoodi -kenttään tai Toimittajat -välilehdelle Tilauskoodi -kenttään.

ALSOn tuotekoodi on sama tuotekoodi joka näkyy ALSOn web-palvelussa Koodi -kentässä.

ALSO Tuotetiedot.png Tämän jälkeen Tilauskoodi -kenttää klikattaessa hiiren oikealla painikkeella hakee ohjelma tiedot ALSOlta.

Haettavat tiedot:

 • Varastosaldo ALSOn asetuksissa määriteltyyn varastopaikkaan
 • Tuotteen ostohinta viim. ostohinta -kenttään
 • Tuotteen nimi Tuotteen nimi -kenttään
 • Tuotteen kuvaus Tuotteen teksteihin verkkokauppa-asetuksissa määriteltyyn kuvaus -otsikon alle
 • Takuu tuotteen Takuu -kenttään
 • Tuotekuvan URL:n tuotteen kuviin

Kirjavälitys

Saapumisalusta

Muodostetaan hallinnossa sijaitsevasta ostotilauksesta siten että lähetetään Kirjavälitykselle aineisto Kirjavälitykseen varastoon tilatuista tavaroista.

Mallitiedosto: Saapumisalusta_malli.xml.txt

Toimitusmääräys

Muodostetaan myymälässä sijaitsevasta ostotilauksesta siten että lähetetään Kirjavälitykselle toimitusmääräys myymälään toimitettavista tavaroista.

Mallitiedosto: Toimitusmaarays_malli.xml.txt

Varastosaldot

Vastaanottaa tuotteiden varastosaldot Kirjavälityksen varastosta.

Mallitiedosto: Varastosaldot_malli.xml.txt

Tuotetuonti

Tuo Kirjavälityksen tuotetietoja järjestelmään. Ylläpito -> KV tuotetuonti (XML)

Kirjavalitys tuotetuonti.png

Wihuri

Ostotilaustuonti

.

GlobalBlue

Tax Free -sekki

Lisädokumentaatio: Global_Blue_Tax_Free_sekki .

Tuotetuonnit

IKH

TUOTENRO;NIMIKE;OVH;NETTO;ALE;RYHMA;PERHE;PAKK;EAN;YKS

Vakioitu Excel-formaatti

Tuotteet tuodaan vakioidulla Excel-formaatilla.

Rajoitteet:

 • Tuoteimport tuo ainoastaan kappaletavaratuotteet (ei värikokolajitelmia).
 • Jokaisessa kentässä tulee olla joku tieto (esim HR Kpl tulee olla 0 mikäli hyllynreunalappuja ei haluta tuotteelle).

Ostotilaustuonti

Ostotilauksia voidaan tuoda csv tiedostosta tai winskj:n muodostosta waybill sanomasta. Nykyinen Csv pohjainen tuonti on tarkoitettu lajitelmatuotteille.

Myyntien tuonti

katso myyntien tuominen

Myyntien vienti

Myynnit voidaan viedä kahdella liittymällä

 1. SkjScript perusteinen myynti-script.
 2. nrf-arts:n retail transaction. Nykyisellä versiolla tämä soveltuu hyvin lajitelmatuotteita myyvään ympäristöön, jossa EAN on yksilöivä.

Myynti vienti / skjscript

Myyntivienti skjscript vie tuotemyynnit csv tiedostoon seuraavasti:

 • Erotin on sarkain.
 • Tiedostoon viedään yksi päivä kerrallaan.
 • Tiedoston nimi voidaan määrätä, siinä voi olla aja ajankohdan aikaleima.
 • Komentoriviparametrit
 • Desimaalieroitin on muodostavan järjestelmän erotin.
  • esim skjscript /run /f:myyntivienti.pas /kanta:SKJ /F:myyntiyymmdd.txt /PVM:20110405
  • /run /f:myyntivienti.pas ovat pakollisia.
  • /kanta määrää mistä skj kannasta luetaan tiedot, oletus SKJ.
  • /F:määrä kohde tiedoston hahasulkeiden välissä oleva merkkijono korvataan siirtohetken aikaleimalla, voi olla myös tunnit, minuutit ja sekunnit (hh,nn,ss).
  • /PVM: määrää miltä päivältä myynti ajetaan. Jos ei anneta, olettaa ennen 11.00 ajettuna eilistä, muutoin tämä päivä.

Kenttä

Max koko

kuvaus

pvm

8

yyyymmdd

tuote

18

Tuotteen numero

maara

määrä 4 desimaalilla

ostohinta

verollinen ostohinta

summa

verollinen myyntisumma

ahinta

verollinen ahinta

kassa

kassa (kokonaisluku)

asiakas

asiakasnumero

myyja

myyjänumero

kamppanjakaytossa

1 jos kampanja käytössä

kamppanjatunnus

5

kampanjan tunnus

myymala

myymälän numero

alvpros

alv pros kahdella desimaalilla

alvluokka

alvluokka

paaryhma

pääryhmän numero

avain

tuotemyynti tietueen avain

kello

myyntiaika

tryhma

tuoteryhmän numero

maksutapa

maksutavan numero

aliryhma

aliryhmän numero

valmistaja

8

valmistajan tunnus

varasto

varaston numero

tosite

kassan kuittinumero

toimittaja

4

toimittajan tunnus

lajitelmatunnus1

60*

lajitelman1 tunnus

lajitelmatunnus2

60*

lajitelman2 tunnus

lajitelmaviivakoodi

20

lajitelman viivakoodi


Lajitelmien tms tuonti / skjscript

Lajitelmat voidaan tuoda WinSKJ:n seuraavassa muodossa. Erotin merkki voi olla pilkku, puolipiste tai sarkain, ohjelma haistaa sen ensimmäisen rivin perusteella. Lopputiedostossa erotinmerkin pitää olla sama. Merkkijonot, joissa voi sisällä olla erotinmerkki, on hyvä suojata lainausmerkeillä esim. "TUOTE, PITKÄ". Jos nimessä on lainausmerkki sen voi suojata kenoviivalla esim. "VARARENGAS 28\"".

Lajitelmarivi

'
*_

-_*

_ | Kenttä | Arvo_
_ | -_
_ | Tietuelaji | 1_
_ | -_
_ | Tunniste | lajitelman tunniste lähdejärjestelmässä. Max 10mrk_
_ | -_
_ | Nimi | 80 merkkiä_
_ | -_
_ | Tyyppi | jokin arvoista SIZE/COLOR/KOKO/VARI_
_ | -_
_ | _
_ |_

table
*_

align="center" style="background:#f0f0f0;"

Alkio rivi_*

Kenttä

Arvo

Tietuelaji

2

tunniste

lajitelman alkion tunniste lähdejärjestelmässä max 20 mrk.

Nimi

max 15 merkkiä

Järjestys

integer, valinnainen

Pitkänimi

Valinnainen, tapauksiin jos 15 merkiä ei riitä.


Viivakoodirivi

'
*_

-_*

_ | Kenttä | Arvo_
_ | -_
_ | Tietuelaji | 3_
_ | -_
_ | Tuotenumero | Tuotteen numero, tulee olla perustettuna WinSKJ:ssä ja lajitelmatiedot ilmoitettu._
_ | -_
_ | Viivakoodi | Tuotteen viivakoodi_
_ | -_
_ | Koko | Koon tunniste lähdejärjestelmässä (kuten alkio rivin tunniste)_
_ | -_
_ | Väri | Värin tunniste lähdejärjestelmässä (kuten alkio rivin tunniste)_
_ | -_
_ | _
_ |_

*_esimerkki

1;100;"KIRJANKOOT";"SIZE"
2;10010;"XXS";1
2;10011;"XS";2
2;10012;"S";3
2;10013;"M";4
2;10014;"L";5
2;10015;"XL";6
2;10016;"XXL";7
1;200;"VÄRIT";"COLOR"
2;1;"WHITE";1
2;2;"RED";2
2;3;"BLACK";3
2;4;"YELLOW";4
2;5;"GREEN";5

3;100100;6498765432107;10012;2
3;100100;6498765432114;10012;3
3;100100;6498765432121;10014;1

_*
Tuoteviivakoodeilla tarkoitetaan viivakoodeja, jotka eivät liity lajitelmiin. Näitä voi olla usea / tuote.
table
*_

align="center" style="background:#f0f0f0;"

Viivakoodit_*

Kenttä

arvo

Tietuelaji

7

tuote

tuotteen numero max 18

viivakoodi

viivakoodi, mahdollinen tarkiste mukana. Max 20 merkkiä,


7;100200;0020188050185
7;100200;018176787007
7;100201;99112111211

Ryhmien tuonti / skjscript

Ryhmät voidaan tuoda seuraavassa muodossa:

Pääryhmät

'
*_

-_*

_ | Kenttä | Arvo_
_ | -_
_ | Tietuelaji | 4_
_ | -_
_ | Nro | Integer 1-32767_
_ | -_
_ | Nimi | Max 40_
_ | -_
_ | Tili | kp-tili_
_ | -_
_ | _
_ |_

table
*_

align="center" style="background:#f0f0f0;"

Tuoteryhmät_*

Kenttä

Arvo

Tietuelaji

5

Nro

Integer 1-32767

Nimi

Max 40

Tili

kp-tili

Pääryhmä

Integer 1-32767

Myyntialv

1-12 veroluokka koodi

Ostoalv

1-12 veroluokkakoodi


Aliryhmät

 • *

Kenttä

Arvo

Tietuelaji

6

Nro

Integer 1-

Nimi

Max 40

tuoteryhmä

Integer 1-32767


Esimerkki aineisto

4;1;PAIDAT;3000
4;2;HOUSUT;3000
4;3;KAHVILA;3000
4;4;MUUMYYNTI;3001
5;10;MIESTEN PAIDAT;3000;1;1;1
5;11;NAISTEN PAIDAT;3000;1;1;1
5;12;MUIDEN PAIDAT;3001;1;1;1
5;31;KAHVI;3002;3;2;2
6;100;MIESTEN PITKÄHIHAISET PAIDAT;10
6;101;MIESTEN LYHYTHIHAISET PAIDAT;10

Luokka__Asennus ja määrittely
Luokka__Käyttöohjeet ja tukimateriaali
Luokka__Tekninen palvelu

Myyntitilaustuonti Excel-taulukosta

Myyntitilaus voidaan tuoda seuraavanlaisesta excelistä
Rivillä 1 sarakeotsikot, ne ohitetaan.

Sarake

Kenttänimi

Selite

A

Toim.asiakas

Toimitusasiakkaan numero. Asiakkaan vaihtuessa tehdään uusi tilaus.

B

Toimituspäivä

Toimituspäivä, ko. järjestelmän maakohtaisten asetusten mukainen

C

Numero

Tuotteen numero. Haku tuote.numero ja tuoteviivakoodit taulu. Lajitelmatuotteilla vain viivakoodi

D

Myyntierät

Myyntierien määrä

E

Määrä

Kokonaismäärä

F

AhintaAlv0

Myyntihinta alv0 , valinnainen. Jos ei annettu käytetään tuotteen hintoja.

G

Ale-%

Valinnainen Alennus-%

H

Viitteemme

Valinnainen tilauksen riviviite


Tuonti löytyy myyntitilauksen käyttöliittymästä valikosta liittymät. Mikäli myyntitilauksen asetuksissa on valittuna "Ubl1 sanomassa hinnoittelu käytössä", hinnoitellaan tämäkin tuonti asiakashintojen mukaan.

Jos tuotavan Excel-tiedoston AhintaAlv0-sarake on tyhjä (ei nolla), pitää kyseinen arvo hakea tuotteelta määritellsytä hintatasosta.
Alennus% joka luetaan myyntitilaukselle, tyhjä sarake on 0%.
Myyntierät toimii samalla periaattella kuin hinta-sarake, eli jos se on tyhjä, haetaan tieto tuotteelta.

Ostotilaustuonti / Waybill

Waybill-malli:

MT (Lähettävä pää):

 1. Luo C:\WINSKJ\WAYBILL -hakemisto
 2. Määritä MT asetukset https://www.dropbox.com/s/3bggxag7vqly583/Screenshot%202014-06-04%2012.15.49.png
 3. Tee jollekin tilaukselle toimitus
 4. Tarkista, että waybill muodostui hakemistoon

Siirrä XML jollain tavalla (btsync?) vastaanottajalle

OT (Vastaanottava pää):

 1. Luo C:\WINSKJ\WAYBILLPALAUTE -hakemisto
 2. Määritä OT asetukset https://www.dropbox.com/s/n399edb5qh7al7g/Screenshot%202014-06-04%2012.19.13.png
 3. Lue WB sisään:
 4. skjot /wb KANTA /usea /toim=1000 /TP=C:\WINSKJ\WAYBILL\WB.XML /VA=2
  • Toim = tilauksen luontiin käytettävä otimittaja
  • TP = Tiedostopolku, mistä tilaukset luetaan
  • VA = Varasto, johon tilaus luodaan

Ostotilaus luo palautteen palautehakemistoon XML-muodossa.

Ostotilaustuotetuonti / Waybill

OT (Vastaanottava pää):

Luetaan Waybill sanomasta tuotteet ja perustetaan ne kantaan jos tuotetta ei ole. Huom ostotilauksia ei tällöin perusteta.

 1. Luo C:\WINSKJ\WAYBILLTUOTE -hakemisto
 2. Määritä OT asetukset sivulle "Lisäasetukset -> Waybill/Logmaster " kohtaan "WayBill tuotelisäys kansio ja tiedostot " polku esim. C:\winskj\WayBillTuote*.xml
  • SKJOT /WBTU /kt:käyttäjätunnus /eraajo alias (käynnistys komentojonosta parametreilla)
 3. Voidaan ajaa myös suoraan ostotilaukselta valikolta "Liittymät -> Tee uusia tuotteita Waybill -sanomista"
 4. Ajo tekee logia toiminnasta yrityshakemistoon tiedostoon WayBillProduct.log

UBl Order sanoman luonti vastaanotetusta sanomat

Mikäli sanomassa on tagi <tt><skj:createsalesorder>True<skj:createsalesorder></tt>, luodaan sanoman sisäänluvun jälkeen normaalin säännöin UBL order. Tagi sijaitsee samassa tasosa kuin ID tai IssueDate. Lisäksi tarvitaan nimiavaruusmäärittlely <tt>xmlns:skj="skj"</tt> jonnekin nimiavaruuksien sekaan.

Ostotilaustuloutus / Waybill

Kirjaa määrät ostotilaukselle ja mahdolliset hinnat ja suorittaa saavutuksen.

Ajetaan komennolla (tämä vaihtoehto käyttää asetuksissa määrättyä polkua)

 1. SKJOT /WBT /kt:käyttäjätunnus /eraajo alias
  tai jos polku halutaan antaa komentorivillä
  #SKJOT /WBT:c:\polku\tiedosto*.xml /kt:käyttäjätunnus /eraajo alias


 • No labels