kassajärjestelmä

Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Sisällysluettelo

Päivävuokralaskutus

Tuotteiden luonti

Laskutettavan tuotteen luonti

Luodaan laskutettava tuote: WinSkj --> Ylläpito --> Tuotteet.
Tässä on huomioitava oikeat:

 • ryhmät
 • nimi
 • hinta
 • myyntiyksikkö
 • alv-luokka sekä
 • 'Ei varastoseurantaa'-ruksi.

PäivävuokralaskuKuva1.jpg

Vuokrattavan tuotteen luonti

Vuokrattavan tuotteen (esim. patja, pyörä jne.) luonnissa on huomioitava

 • tuotenumero
 • nimi
 • 'Ei varastoseurantaa'-ruksi sekä
 • 'Lisätiedot'-välilehdellä ruksit kohtaan 'Nollahinta sallittu' ja tarvittaessa 'Sarjanumerollinen' .

Vuokrattavilla tuotteilla voi olla myös omat tuoteryhmät, jolloin myynneistä nähdään kappalemäärät tuoteryhmän takaa.

PäivävuokralaskuKuva2.jpg

PäivävuokralaskuKuva2 2.jpg

Tuotteen toimitus (vajaa laskutusjakso)


Uuden myyntitilauksen luonti

Uudelle toimitukselle luodaan aina ensimmäiseksi uusi myyntitilaus.
Myyntitilauksen pääsee määrittelemään

 • WinSkj --> Myyntitilaus --> Kirjaa&Muokkaa.
 • Valitse +-merkillä uusi tilaus.

PäivävuokralaskuKuva3.jpg

 • Hae myyntitilaukselle 'Asiakas hausta' vanha asiakas tai kuvan esimerkin mukaan painetaan 'Perusta uusi asiakas'-nappia.

PäivävuokralaskuKuva4.jpg

Ohjelma kysyy; 'Tehdäänkö uusi toimitusasiakas?' --> Hyväksy asiakkaan perustaminen.


PäivävuokralaskuKuva6.jpg

 • Syötetään uuden asiakkaan perustiedot. Asiakasta tullaan laskuttamaan, joten vähintään toimitusosoite tarvitaan.
 • Myös laskutusosoite voidaan syöttää, mikäli se poikkeaa toimitusosoitteesta.
 • Tarvittaessa asiakkaalle voidaan määrittää 'Pääyritys', jolloin laskut lähetetään pääyritykselle.
 • Merkitse asiakkaalle asiakasryhmä.

Asiakkaan kausilaskutuksen rivit

Asiakastietojen 'Vakio- / kausilaskutus' -välilehdelle tehdään uusi laskutusrivi jokaista vuokrattavaa tuotetta kohden (esimerkiksi Päivävuokra ja Vuokrapyörä tai Sänkyvuokra ja Vuokrapatja) .

 • Valitse + -merkillä uusi rivi.
 • Hae tuotteet 'Tuotehaku'-napin avulla tai lue tuotenumero viivakoodille 'Tuote'-kenttään.

PäivävuokralaskuKuva7.jpg


Tuotteen laskutusväliksi tulee AINA asettaa 1.

PäivävuokralaskuKuva8 2.jpg


 • Valitse kenelle myyjälle haluat kausilaskutusmyynnin kohdistuvan.

Päivävuokralaskutus9 2.jpg


 • Syötä (esim. Päivävuokra, Sänkyvuokra) tuotteelle kuluvan laskutusjakson viimeinen päivä 'LaskutettuPvm'-kenttään. Eli jos eletään yli 15. päivää, tulee päivämääräksi asettaa kuluvan kuun viimeinen päivä. Muuten kuluvan kuun 15. päivä.
 • Päivämäärä syötetään muodossa pp.kk.vvvv.

PäivävuokralaskuKuva10 2.jpg


Syötä vuokrattavalle tuotteelle (esim. Vuokrapyörä, Vuokrapatja)*tarvittaessa 'Lisätieto'-kenttään vuokrattavan tuotteen tuotenumero eli sarjanumero, jota kysytään tuotteen toimituksessa.

 • Tallenna ja sulje asiakastietojen ylläpito.
  Näin palaat takaisin myyntitilaukselle ja kyseinen asiakas on valmiiksi valittuna tilaukselle.

PäivävuokralaskuKuva11 2.jpg


Päivävuokralaskun kirjaus myyntitilaukselle

Tilauksen toimituspäivämäärällä voit määritellä mistä päivästä lähtien vuokrapäivät lasketaan.

PäivävuokralaskuKuva12.jpg


 • Valitse laskutettavan tuotteen myyntirivi (esim. 'Päivävuokra'-tuote) ja paina F6-nappia.
  Järjestelmä kysyy 'Lasketaanko vuokrapäivät toimituspäivän mukaan?' --> Vastaa 'Kyllä'.
  Järjestelmä laskee vuokrattavan ajan jakson ja kirjoittaa sen myyntiriville sekä laskee myyntimääräksi vuokrattavat päivät.
 • Lisää myös vuokrattava tuote.

PäivävuokralaskuKuva13.jpg


Myyntitilaus on nyt valmis.

 • 'Hyväksy tilaus' ja 'Toimita'.

PäivävuokralaskuKuva14 2.jpg


PäivävuokralaskuKuva14 3.jpg


PäivävuokralaskuKuva14 4.jpg

 • Toimituksen kirjauksen yhteydessä järjestelmä kysyy sarjanumerollisten tuotteiden sarjanumeroa. Lisää sarjanumerot riveittäin.
 • Toimituksen varmistuksessa myy joko laskulle tai tiliin, mikäli haluat laskuttaa asiakasta myöhemmin.
  Huom! Tilimyyntejä ei voi yhdistää kausilaskutusriveihin.

PäivävuokralaskuKuva14.jpg


Tuote vuokralla (täysi laskutusjakso)

Laskutusjakson viimeisenä päivänä tai sen jälkeen tehdään kausilaskut.

Kausilaskutusta pääsee tekemään WinSkj --> Laskutus --> Liittymät --> Kausilaskutus.

PäivävuokralaskuKuva15.jpg


 • Voit valita yhden myyjän kausilaskut kerrallaan, kuten kuvassa tai poistaa 'Käytettävä myyjä'valinta sekä 'Vain valitun myyjän laskut' ruksin.

  Tärkeää on valita*laskutuspäivämääräksi aina laskutettavan kauden viimeinen päivä. Eli vaikka tekisit laskut esim. kuukauden ensimmäisenä päivänä, laita laskutuspäiväksi edellisen kuukauden viimeinen päivä.

PäivävuokralaskuKuva16 2.jpg


Laskun kirjauksesta WinSkj --> Laskutus --> Laskujen kirjaus löydät kaikki luodut laskut.

 • Muista tulostaa laskut 'Tulosta lasku'-napista.

PäivävuokralaskuKuva17.jpg

Tuotteen palautus (vajaa laskutusjakso)

Kun vuokrattava tuote palautetaan, tehdään asiakkaalle uusi myyntitilaus.

 • Valitse asiakas 'Asiakas haku'-kohdassa.

PäivävuokralaskuKuva18.jpg

 • Lisää tilausriville laskutettava tuote ('Päivävuokra') ja paina rivillä F9-nappia. Järjestelmä laskee toimituspäivästä taaksepäin laskutuskauden alkuun päivävuokrat.

PäivävuokralaskuKuva19.jpg

Myyntitilaus on valmis. Valitse F8-nappi päästäksesi asiakastietoihin poistamaan kausilaskutusrivit.


PäivävuokralaskuKuva20 2.jpg

 • Poista 'Vakio- / kausilaskutus'-välilehdeltä palautettujen tuotteiden kausilaskutusrivit.
 • Tallenna ja poistu asiakasylläpidosta.
 • Tämän jälkeen voit hyväksyä ja toimittaa valmiin myyntitilauksen.
 • Mene WinSkj --> Kuormantulo.
 • Valitse varasto, johon aiot vuokratun tuotteen palauttaa.

PäivävuokralaskuKuva21.jpg

 • Valitse palautetut tuotteet ja kirjaa jokaista tuotetta 1 kappalemäärä 'Kirjaa'-napilla varastoon.

PäivävuokralaskuKuva22.jpg