kassajärjestelmä

Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Sisällysluettelo


Vanha kirpputoriominaisuus

WinSKJ kirpputoritoiminnot eriteltynä:

 • Pöytien perustaminen ja perusajatus kirpputoritoiminnoista
 • Kirppistarrojen tulostus
 • Pöytiin myynti
 • Pöydän välikysely
 • Pöydän tilitys
 • Pöytäsaldoraportti
 • Pöytäalennukset

WinSKJ kirpputoripöydät ovat käytännössä tuoteryhmiä. Kirppismyynnin pääryhmänä on aina numero 1 (KIRPPISMYYNTI) jonka alle perustetaan varsinaiset pöydät. Pöydät(=tuoteryhmät) ovat oletuksena verottomia mutta tietyissä tapauksissa (jos yritys myyjänä) käytetään myös alv-verollisia pöytiä.

Jokaiselle pöydälle perustetaan myös oma tuote, esim pöydälle 105 tulee tuotenumeroksi 00000000105, joka tulee olemaan tämän pöydän ns. avoin tuote.

Tuotemyynti kirjautuu kuten normaalikin myynti, pöytä erotellaan tuoteryhmätietueella. Tilitettäessä pöytämyyntiä tuotteen laji muuttuu tilittämättömästä tilitetyksi.

Erikseen on olemassa myös provisiopöytäluettelo (Ylläpito -> Myyntipöydät). Täällä voidaan määrittää pöydästä perittävä myyntiprovisio pöytänumeroittain.

Kirppistoiminnot on hyvä sijoittaa myös WinSKJ -aloitusruudulle, lisäämällä skj.ini -tiedostoon seuraavat rivit:

[PAINIKE1]
Otsikko=PÖYDÄN$TILITYS
Valikko=Raportit&Myyntipaikan tilitys

[PAINIKE2]
Otsikko=PÖYDÄN$VÄLI$KYSELY
valikko=Raportit&Myyntipaikan välikysely

[PAINIKE3]
Otsikko=KIRPPIS$TARRAT
valikko=Raportit&Myyntipaikkojen tarrat
Ryhma=Tulosteet

[PAINIKE4]
Otsikko=PÖYTÄ$SALDO
Valikko=Raportit&Myyntipaikkojen saldot

ASTSPRG. F7=Lisänäyttö
Astsprg kirpputori.png

Tiedosto -> Asetukset -> Tuotteet:

 • Kirpputorimyynti pääryhmä (määritä kirppismyynnin pääryhmä tähän)
 • Myynti myyntipaikkaan ilman tuotteen perustusta (ruksi)

Kirppistarrojen tulostus

Kirppistarrojen idea on yksilöidä ensinnäkin kirpputoripöytä ja sen myytävät tuotteet. Tuotteen numero on juokseva numero, ja täten kirpputorimyyjä voi pitää omaa kirjanpitoaan siitä, mitä tuotteita hänen pöydästään on myyty.

Kirppistarrat tulostetaan seuraavasti:
#Paina KIRPPISTARRAT

 1. Syötä pöydän numero.
 2. Syötä haluamasi sivumäärä.
  #Paina Tulosta.

Pöytiin myynti

Myynti kirppispöytiin toimii kuten mikä tahansa muukin myynti, paitsi että tuotteille annetaan kassalla myytäessä hinta.

Myy tuote seuraavasti:

 1. Lue kirppistarran viivakoodi.
  1. Jos kirppistarran viivakoodi on huono, voit myös näppäillä viivakoodin numeron.
  2. Jos kirppistarraa ei ole, voidaan tuote myydä avoimesti oikeaan pöytään näppäilemällä pöydän numero.
 2. Näppäile tuotteen hinta.
 • Huom, tuotteelle tulee laittaa hinta, muuten kassaohjelma ei päästä eteenpäin.

Pöydän välikysely

Pöydän välikysely vastaa kysymykseen 'Kuinka paljon pöydässä on tilittämätöntä myyntiä?'.

Pöydän välikysely otetaan seuraavasti:
#Paina PÖYDÄN VÄLIKYSELY.

 1. Syötä pöydän numero ja paina Tab (Sarkain).
 2. Anna myyjän aloituspäivämäärä (voit käyttää myös muotoa 21,6 (=21.6. kuluvana vuonna), lopetuspäivämäärä on yleisesti ottaen tämä päivä.
 3. Paina Esikatsele / Tulosta.

Pöydän tilitys

Pöydän tilityksellä tilitetään kirpputorimyyjälle tähänastisista myynneistä kertyneet rahat.

Pöytä tilitetään seuraavasti:
#Paina PÖYDÄN TILITYS.

 1. Syötä pöydän numero ja paina Tab (Sarkain).
 2. Anna myyjän aloituspäivämäärä (voit käyttää myös muotoa 21,6 (=21.6. kuluvana vuonna), lopetuspäivämäärä on yleisesti ottaen tämä päivä.
 3. Paina Esikatsele / Tulosta.
 4. Pyydä myyjältä allekirjoitus (Tilityksen hyväksyntä).
 5. Vahvista tilityksen nollaus (ja mahdollinen provisio).
 6. Tilitys valmis, tilitetty rahamäärä näkyy tilitysraportilla ulosmaksuissa (KIRPPUTORITILITYS).

Pöytäsaldoraportti

Pöytäsaldoraportti kertoo kuinka paljon tilittämätöntä myyntiä on koneella 'sisässä'.

Pöytäsaldo otetaan toiminnolla PÖYTÄSALDO, annetaan alkupäivämäärä (käytännössä aina esim. vuoden alku) ja viimeinen pöytänumero ja Esikatselu/Tulosta -toiminnolla saadaan raportti ulos.

K.o raportti otetaan yleensä kuukauden vaihteessa ulos tai vaihtoehtoisesti päivittäin.

Pöytäalennukset

Jos myyjä haluaa että hänen pöydän tuotteistaan annetaan esim 20% alennus, voidaan alennus tehdä suoraan tuoteryhmälle tuoteryhmäkohtaisella alennuksella. WinSKJ >> Ylläpito >> Ryhmät >> Tuoteryhmät >> Kampanjat). Tällöin tuote myydään kassalla normaalihinnalla, ja kone hoitaa alennusten antamisen.

Myyntipaikkojen nollaustuote

Myyntipaikkojen nollaustuote (Kirppisnollaus tuote) asetetaan WinSKJ/Tiedosto/Asetukset/Tuotteet-välilehdellä.