kassajärjestelmä

Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Sisällysluettelo


Raporttipohja käännökset

Tätä toimintoa voidaan käyttää jos halutaan tulostaa esim. lasku, lähete tai muu MT/Ot tuloste asiakkaalle määritellyllä kielellä.

Raporttipohja käännökset, eli miten WinSKJ:ssä tulostetaan raportteja tai asiakkaalle annettavia dokumentteja muulla kuin suomen kielellä. WinSKj:ssa on mahdollista tallentaa raporteissa käyttettävien kenttien arvoja käännöstieto-taulukkoon. Käännöksiä voi tehdä usealle eri kielelle. Muokattaviin raporttipohjiin tehdään lisäys Reportbuilderilla, jotta WinSKJ tietää käyttää käännöstietoa.

Käännöskielten käyttöönotto

Paras tapa määrittää raporttipohja käännökset on, että ensin muokataan haluttua raportti/lomakepohjaa.

Kun lomakemäärittelyt on tehty voidaan Raporttipohja käännös-tauluun tehdä kenttä-arvojen käännökset. Tarvittavat käännöskentät (eli ne mitkä on lomakkeella muokattu) ilmestyvät järjestelmän toimesta tauluun.

Asiakkaan perustietoihin pitää lisätä kielikoodi (sama jota käyttää Raporttipohja käännökset-taulussa).

Määrittelyt ReportBuilderissa

Muokattavalle raporttipohjalle tehdään kuvan mukaisesti OnGetText-lisämäärittely [translate(text,Lasku'asiakkaankieli');] kaikille kentille, jotka halutaan kääntää. Design-välilehdeltä voi tarkistaa mikä on halutun kentän Label-numero. Sama Label haetaan esille Calc-välilehdellä ja tehdään kuvattu lisäys.

OnGetText.jpg

Joihinkin ohjelmiin (esim. myyntitilaus) on jo lisätty automaattinen koodin lisäys käännöksiä varten.
Valitaan Shift-näppäin pohjassa ne kentät, joille käännös halutaan ja valitaan yhäältä valikosta 'Aseta käännös'

AsetaKaannos.jpg

Käännökset Raporttipohja käännökset-taulussa

WinSKJ Tiedosto-valikossa on Raporttipohja käännökset. Raporttipohja käänöksiin tallennetaan käännöstekstit esim. niistä laskulomakkeen tiedoista, jotka halutaan kääntää toiselle kielelle.

ReportBuilder tuo käännettävät tekstit aina ISOILLA KIRJAIMILLA kirjoitettuna. Jos haluat käännöstekstit näkyvän raportilla pienillä kirjaimilla, tallenna käännös haluttuun kirjaisinkokoon (LASKU -> Faktura).

Järjestelmä pitää huolen tietueiden ID:stä, kääntäjälle jää vain tehtäväksi tarkistaa Kieli-kenttä (mallissa käytetty 2= ruotsi) ja itse käännöstekstistä.

HUOM! Jos käännöksessä on esim. osoite KOTIKATU 1 on myös numero laitettava mukaan käännökseen (Hemmagatan 1).

Kaannokset.jpg

Asiakastietojen määrittely

Asiakastietojen ylläpitoon lisätään koodi kielelle. Malli alla olevassa kuvassa.

Esimerkki.jpg